Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 12:00

Ủy ban Dân tộc: Tổ chức 2 lớp tập huấn về an toàn giao thông

08:00 | 13/11/2020
Thời gian qua, các lớp tập huấn về an toàn giao thông đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2015 - 2020, từ ngày 27/10/2020 đến ngày 30/10/2020, Ủy Ban Dân tộc đã giao cho Vụ Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, Hòa Bình tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông tại huyện Mộc Châu (Sơn La) và huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Tham dự lớp tập huấn có 20 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền ở 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình; 100 đại biểu là người có uy tín, già làng, trưởng thôn – bản của các xã trong huyện Mộc Châu và huyện Tân Lạc.

3138-tr-26-27
Toàn cảnh hội nghị tại Sơn La

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và tuyên truyền về an toàn giao thông phổ biến 3 chuyên đề. Đó là: “Một số chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông”; tình hình an toàn giao thông ở nước ta hiện nay và một số giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tai nạn giao thông”, “Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động về an toàn giao thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo”, “Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Lớp tập huấn nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, thực hiện kỷ cương trật tự giao thông, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Thông qua tập huấn, đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Mộc Châu và huyện Tân Lạc đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông ở địa phương.

Bên cạnh đó, thông qua lớp tập huấn giúp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động con em đồng bào ở địa phương nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vận động nhân dân tham gia, đóng góp công sức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa làm đường giao thông nông thôn…

Trọng Tấn