Ủy ban Dân tộc - Năm 2022, công việc và trách nhiệm nhân lên nhiều lần

Vượt qua những khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ. Đây là các đề án được kỳ vọng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới việc triển khai chính sách và công tác dân tộc năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, chiều ngày 29/12/2021, UBDT đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan UBDT năm 2021. Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy, năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan UBDT. Tuy nhiên, năm 2021 là năm công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành dành nhiều quan tâm. Đây chính là sự tin tưởng, khích lệ để lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động UBDT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở

Năm 2021, phương châm chỉ đạo hướng về cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở được lãnh đạo UBDT đặc biệt quan tâm, chú trọng. Các văn bản dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở; các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Song song với đó, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung; nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở được các vụ, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc, khoa học.

Để thích ứng linh hoạt với các bước chuyển đổi số, UBDT đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc và Chiến lược công tác dân tộc, UBDT đã kịp thời tổng kết và ký kết các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC... Các chương trình phối hợp được xây dựng theo hướng có mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan; đồng thời xác định rõ kế hoạch phối hợp cụ thể theo từng năm.

Năm 2021 cũng là năm thứ 2 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, UBDT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bằng các thứ tiếng dân tộc; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào DTTS tích cực tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ trực tiếp cho gia đình hộ nghèo, học sinh, sinh viên DTTS bị mắc Covid-19 có đời sống khó khăn.

Tham mưu, trình Chính phủ nhiều đề án quan trọng

Triển khai nhiệm vụ liên quan đến thực hiện 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 25/12/2021, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ.

Trong đó, các đề án đã được ban hành bao gồm: Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Quyết định số 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025...

Bên cạnh đó, với 96 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021, UBDT đã hoàn thành 44 nhiệm vụ; 52 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn xử lý; không có nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn xử lý.

Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc
Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc

Về phía các vụ, đơn vị được lãnh đạo UBDT giao theo nhóm nhiệm vụ liên quan đến chương trình, dự án, chính sách dân tộc, việc triển khai thực hiện cũng đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên việc triển khai một số chương trình công tác phải dừng và tạm dừng: việc tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách, nắm tình hình địa phương, công tác thanh tra, phổ biến pháp luật, tập huấn đào tạo bồi dưỡng bị hạn chế.

Năm 2022 – phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Về nhiệm vụ công tác của năm 2022, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, UBDT đặt mục tiêu tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, tổ chức triển khai các chương trình, chính sách khác ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Nhấn mạnh đến khối lượng công việc cũng như những khó khăn của năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý, vùng đồng bào DTTS đang hứng chịu những khó khăn của đại dịch Covid-19, biến động của thiên tai và không ít khó khăn đã tồn tại nhiều năm qua. Năm 2022, các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 sẽ bắt đầu triển khai ở nhiều địa phương; với vai trò chủ trì Chương trình, trách nhiệm và công việc của những người làm công tác dân tộc sẽ nhân lên nhiều lần. Chính vì vậy, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của UBDT phải không ngừng trau dồi, có quyết tâm cao, phương pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong xử lý các nhiệm vụ được giao. Quán triệt và xây dựng các kế hoạch năm 2022 dựa trên phương châm: đổi mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, dân chủ tối đa.

Hoàng Mai

Tin mới nhất

Gói bánh chưng xanh “Chia sẻ yêu thương - Đón xuân Nhâm Dần”

Gói bánh chưng xanh “Chia sẻ yêu thương - Đón xuân Nhâm Dần”

Ngày 21/1/2022, chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2022 có chủ đề “Chia sẻ yêu thương - Đón xuân Nhâm Dần” đã khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức xã hội, cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện.
TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2022, Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đà Nẵng: Đưa hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu ngày Tết về phục vụ các xã miền núi

Đà Nẵng: Đưa hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu ngày Tết về phục vụ các xã miền núi

Hơn 4.000 mặt hàng là hàng hóa thiết yếu, chủ yếu là hàng tiêu dùng ngày Tết đã được đưa về 2 xã miền núi Hòa Phú và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 19/1/2022, tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 dưới hình thực trực tiếp và trực tuyến.
Dâng Zèng- nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi

Dâng Zèng- nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi

Tấm thổ cẩm - người Tà Ôi gọi là “Zèng” đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán, là nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi. Nghi thức dâng Zèng không thể thiếu trong các hoạt động tín ngưỡng, thờ cúng, là vật đính ước của các cô gái với ý trung nhân hoặc để thể hiện lòng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, với những người có công với bản làng.

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số

Từ ngày 11-16/1/2022, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại nhiều tỉnh trên cả nước. Tham dự có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện một số doanh nghiệp.
Nhức nhối nạn trộm cắp ở khu rừng quế Quỳ Nghệ An

Nhức nhối nạn trộm cắp ở khu rừng quế Quỳ Nghệ An

Trước nguồn lợi kinh tế khá cao từ cây quế mang lại, hiện nay, người dân trồng quế ở huyện miền núi Quế Phong tỉnh Nghệ An đang phải đối mặt với vấn nạn trộm cắp quế, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế thoát nghèo của bà con miền núi.
Chung sức cho những mục tiêu lớn

Chung sức cho những mục tiêu lớn

Năm 2021, cùng với việc đẩy mạnh các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây được xem là hoạt động mang tính dài hơi, huy động sự đóng góp của cả hệ thống chính trị để tạo nên những đổi thay mạnh mẽ, tích cực cho vùng DTTS và miền núi.
Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Như thế nào là người sử dụng trái phép chất ma túy? Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện ra sao… là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định 105/2021/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy vừa được Chính phủ ban hành.
Chủ động rà soát,  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Dự thảo phương án phân bổ vốn cho các bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình đã được hoàn thành; tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án đang tiếp tục được đẩy nhanh.
“Cây cao bóng cả” trong cộng đồng người Khmer

“Cây cao bóng cả” trong cộng đồng người Khmer

Với hơn 33.000 người, chiếm 2,73% dân số tỉnh Cà Mau, đến bất kỳ cộng đồng người Khmer nào ở tận cùng Tổ quốc cũng dễ dàng gặp được những người Khmer cao tuổi, có tiếng nói, tầm ảnh hưởng tới việc xây dựng phum, sóc giàu đẹp; bảo tồn và phát triển phong tục, tập quán đặc sắc của người Khmer. Ông Danh Dưỡng và ông Lý Hoàng Chia là những cá nhân như thế!
Đồng bào các dân tộc Làng Văn hóa ổn định cuộc sống trong mùa dịch

Đồng bào các dân tộc Làng Văn hóa ổn định cuộc sống trong mùa dịch

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua hơn 100 đồng bào của 13 dân tộc đang sinh sống làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) vẫn luôn khắc phục khó khăn, duy trì ổn định cuộc sống trong mùa dịch.
Nghệ An: Chủ động, sáng tạo trong phòng, chống HIV/AIDS

Nghệ An: Chủ động, sáng tạo trong phòng, chống HIV/AIDS

Năm 2020 và 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng chống HIV/AIDS. Ngay trong khó khăn đó, tỉnh Nghệ An đã có nhiều sáng tạo để duy trì hoạt động điều trị, chăm sóc và cấp phát thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS.
Đồng bào Raglai ở Cầu Gẫy Tự hào với sản phẩm mật ong thơm ngon đặc biệt

Đồng bào Raglai ở Cầu Gẫy Tự hào với sản phẩm mật ong thơm ngon đặc biệt

Định cư tại Khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận), từ nhiều năm nay, đồng bào Raglai ở thôn Cầu Gẫy đã có tập quán khai thác mật ong rừng. Nhờ hệ sinh thái rừng khô hạn đặc thù, độc đáo của Vườn Quốc gia Núi Chúa, mật ong rừng của đồng bào Raglai có hương vị và chất lượng thơm ngon, khó có mật ong nơi nào sánh được.
Cỗ lá- ẩm thực độc đáo của dân tộc Mường

Cỗ lá- ẩm thực độc đáo của dân tộc Mường

Cỗ lá là ẩm thực truyền thống độc đáo được duy trì từ bao đời nay của đồng bào Mường. Với đồng bào Mường, cỗ lá không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn thể hiện một cách sinh động, những nét văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Mường.
Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Với mục tiêu chỉ rõ hạn chế, từ đó tìm kiếm các phương pháp, hình thức tuyên truyền thực sự hiệu quả, Hội thảo “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” đã được Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức sáng nay (9/12/2021) tại Hà Nội.
Lão nông Khmer  được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc

Lão nông Khmer được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc

Đến ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), hỏi thăm ông Sơn By ai cũng biết. Không chỉ bởi ông Sơn By là Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân ấp Cái Giá kiêm Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ “3 tích cực” xã Hưng Hội mà ông còn là chủ của một vườn cây ăn trái ngon có tiếng.
Nghệ An Thay “áo mới”  cho bản làng  vùng biên

Nghệ An Thay “áo mới” cho bản làng vùng biên

Tam Hợp là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện biên giới Tương Dương với hơn 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo chiếm 32%, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia: Yên Bái đề xuất cơ chế đặc thù

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia: Yên Bái đề xuất cơ chế đặc thù

Mới đây, báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, địa phương đã ban hành 10 văn bản, kế hoạch - trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ mà cấp tỉnh, các sở, ngành và Ban Dân tộc cần khẩn trương thực hiện.
Tuyên Quang - Chủ động, sẵn sàng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia

Tuyên Quang - Chủ động, sẵn sàng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia

Với 46 thành phần dân tộc cùng sinh sống, chiếm 56,76% dân số toàn tỉnh, việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Đến nay, các công việc liên quan đến Chương trình đã và đang được địa phương khẩn trương hoàn tất.
Người Bí thư chi bộ năng nổ, trách nhiệm ở Mường Pồn

Người Bí thư chi bộ năng nổ, trách nhiệm ở Mường Pồn

Gần 10 năm làm Trưởng bản, rồi Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản bản Lĩnh (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), người đàn ông dân tộc Thái - Lường Văn Bình luôn được nhân dân tin yêu, quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự bình yên thôn bản.
Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và những người đam mê nghệ thuật đã cùng chính quyền các cấp sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật để lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam trong lòng cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Ca Mau: Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Ca Mau: Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nông dân. Tuy nhiên, vượt lên trên khó khăn nhiều bà con nông dân vẫn quyết tâm thực hiện các mô hình sản xuất để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, với quyết tâm vụ mùa mới, thắng lợi mới.
Trạm y tế lưu động: Phát huy vai trò quan trọng khi F0 tăng cao

Trạm y tế lưu động: Phát huy vai trò quan trọng khi F0 tăng cao

Thực tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua tại các địa phương đã chứng minh: Các trạm y tế lưu động là cánh tay nối dài của trạm y tế xã, giúp phát hiện sớm, xử lý nhanh diễn biến khó lường của người bệnh (F0) khi được cách ly, điều trị ở nhà.
Khe Loóng - thôn người Dao  làm kinh tế giỏi

Khe Loóng - thôn người Dao làm kinh tế giỏi

Từ một thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, tháng 11/2021, thôn Khe Loóng (xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sự đổi thay thích cực của Khe Loóng giờ đây có thể dễ dàng nhận thấy ngay trên những con đường liên thôn rộng mở, trong nụ cười no ấm của đồng bào Dao dưới những đồi quế xanh ngút ngàn…
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động