Ủy ban Dân tộc - Năm 2022, công việc và trách nhiệm nhân lên nhiều lần

Vượt qua những khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ. Đây là các đề án được kỳ vọng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới việc triển khai chính sách và công tác dân tộc năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, chiều ngày 29/12/2021, UBDT đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan UBDT năm 2021. Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy, năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan UBDT. Tuy nhiên, năm 2021 là năm công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành dành nhiều quan tâm. Đây chính là sự tin tưởng, khích lệ để lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động UBDT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở

Năm 2021, phương châm chỉ đạo hướng về cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở được lãnh đạo UBDT đặc biệt quan tâm, chú trọng. Các văn bản dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở; các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Song song với đó, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung; nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở được các vụ, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc, khoa học.

Để thích ứng linh hoạt với các bước chuyển đổi số, UBDT đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc và Chiến lược công tác dân tộc, UBDT đã kịp thời tổng kết và ký kết các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC... Các chương trình phối hợp được xây dựng theo hướng có mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan; đồng thời xác định rõ kế hoạch phối hợp cụ thể theo từng năm.

Năm 2021 cũng là năm thứ 2 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, UBDT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bằng các thứ tiếng dân tộc; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào DTTS tích cực tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ trực tiếp cho gia đình hộ nghèo, học sinh, sinh viên DTTS bị mắc Covid-19 có đời sống khó khăn.

Tham mưu, trình Chính phủ nhiều đề án quan trọng

Triển khai nhiệm vụ liên quan đến thực hiện 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 25/12/2021, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ.

Trong đó, các đề án đã được ban hành bao gồm: Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Quyết định số 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025...

Bên cạnh đó, với 96 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021, UBDT đã hoàn thành 44 nhiệm vụ; 52 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn xử lý; không có nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn xử lý.

Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc
Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc

Về phía các vụ, đơn vị được lãnh đạo UBDT giao theo nhóm nhiệm vụ liên quan đến chương trình, dự án, chính sách dân tộc, việc triển khai thực hiện cũng đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên việc triển khai một số chương trình công tác phải dừng và tạm dừng: việc tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách, nắm tình hình địa phương, công tác thanh tra, phổ biến pháp luật, tập huấn đào tạo bồi dưỡng bị hạn chế.

Năm 2022 – phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Về nhiệm vụ công tác của năm 2022, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, UBDT đặt mục tiêu tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, tổ chức triển khai các chương trình, chính sách khác ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Nhấn mạnh đến khối lượng công việc cũng như những khó khăn của năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý, vùng đồng bào DTTS đang hứng chịu những khó khăn của đại dịch Covid-19, biến động của thiên tai và không ít khó khăn đã tồn tại nhiều năm qua. Năm 2022, các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 sẽ bắt đầu triển khai ở nhiều địa phương; với vai trò chủ trì Chương trình, trách nhiệm và công việc của những người làm công tác dân tộc sẽ nhân lên nhiều lần. Chính vì vậy, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của UBDT phải không ngừng trau dồi, có quyết tâm cao, phương pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong xử lý các nhiệm vụ được giao. Quán triệt và xây dựng các kế hoạch năm 2022 dựa trên phương châm: đổi mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, dân chủ tối đa.

Hoàng Mai
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Chiêm ngưỡng mùa hoa cải vàng Hồng Thái

Chiêm ngưỡng mùa hoa cải vàng Hồng Thái

Xuân về cũng là thời điểm những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ của xã Hồng Thái (Na Hang) bắt đầu nở rộ trở thành điểm du xuân vùng cao vô cùng lãng mạn.
Hưn mạy - nhạc cụ truyền thống, món ăn tinh thần của dân tộc Kháng

Hưn mạy - nhạc cụ truyền thống, món ăn tinh thần của dân tộc Kháng

Đối với đồng bào dân tộc Kháng, “hưn mạy” là nhạc cụ truyền thống, món ăn tinh thần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Cao nguyên trắng Bắc Hà - Điểm đến hấp dẫn du xuân

Cao nguyên trắng Bắc Hà - Điểm đến hấp dẫn du xuân

Bắc Hà là huyện vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, là mảnh đất lưu giữ nhiều danh thắng tuyệt đẹp và các di tích lịch sử nổi tiếng.
Tu Mơ Rông (Kon Tum): Sắp diễn ra hội chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Sắp diễn ra hội chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 9/2/2023.
Miền “quốc bảo” sâm Ngọc Linh - nơi đất rừng mời gọi

Miền “quốc bảo” sâm Ngọc Linh - nơi đất rừng mời gọi

Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, huyện vùng cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum còn là vùng đất có nhiều loại dược liệu quý hiếm như sâm Ngọc Linh...

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Đình Lục Nà năm 2023 hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Lễ hội Đình Lục Nà năm 2023 hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Lễ hội đình Lục Nà -Bình Liêu sẽ được tổ chức vào ngày 6-7/2 (tức ngày 16-17 tháng Giêng) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn.
Lễ hội Lùng tùng - Lễ xuống đồng của dân tộc Thái Tây Bắc

Lễ hội Lùng tùng - Lễ xuống đồng của dân tộc Thái Tây Bắc

Lễ hội Lùng tùng - Lễ xuống đồng là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc mở đầu cho một mùa xuân mới, mùa màng bội thu.
Cao nguyên trắng Bắc Hà rực rỡ sắc hoa xuân hút khách du lịch

Cao nguyên trắng Bắc Hà rực rỡ sắc hoa xuân hút khách du lịch

Đi qua những ngày đông lạnh giá, hương xuân ấm áp ùa về khắp các bản làng ở vùng cao miền cao nguyên trắng Bắc Hà.
Trai bản, thôn nữ Mông vùng cao Bắc Hà “rồng rắn” xuống phố chơi Tết

Trai bản, thôn nữ Mông vùng cao Bắc Hà “rồng rắn” xuống phố chơi Tết

Giới trẻ người dân tộc Mông Bắc Hà như thông lệ nhiều năm nay lại “rồng rắn” từ các thôn, bản làng vùng cao xuống phố huyện chơi tết.
Tươi mới sức xuân Bảo Thắng

Tươi mới sức xuân Bảo Thắng

Mùa xuân mới đã về. Không khí xuân tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm.
Lào Cai: Điện về bừng sáng bản xa

Lào Cai: Điện về bừng sáng bản xa

Mùa xuân năm nay dường như về sớm hơn, Tết năm nay chắc chắn sẽ vô cùng đáng nhớ với ngời Mông ở thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện biên giới Bát Xát, Lào Cai.
Trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc tại Bảo tàng Dân tộc học

Trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc tại Bảo tàng Dân tộc học

Sáng ngày 23 tháng Chạp (ngày 14 tháng 1 năm 2023) tại Bảo tàng Dân tộc học (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc".
Mang Xuân ấm đến nơi biên giới tỉnh Đắk Nông

Mang Xuân ấm đến nơi biên giới tỉnh Đắk Nông

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người dân xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã mang Tết đến sớm với bà con miền biên viễn.
Khai mạc Chương trình “Tết đồng bào 2023” tại Hòa Bình

Khai mạc Chương trình “Tết đồng bào 2023” tại Hòa Bình

Chiều ngày 7/1/2023 đã khai mạc Chương trình “Tết đồng bào 2023” tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Lễ cầu mùa đầu năm mới của dân tộc Dao Tiền

Lễ cầu mùa đầu năm mới của dân tộc Dao Tiền

Lễ cầu mùa diễn ra vào những ngày đầu năm mới của dân tộc Dao Tiền gửi gắm tâm tư, ước nguyện cầu mong mùa màng tươi tốt, cây trĩu quả, chăn nuôi phát triển…
Tết vì người nghèo xuân Quý Mão 2023 tại Làng Văn hóa

Tết vì người nghèo xuân Quý Mão 2023 tại Làng Văn hóa

Ngày ̉6/1/2023, tại Làng Văn hóa đã tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão 2023 với hoạt động “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Vượt qua những thách thức, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm qua chuyển biến tích cực; công tác dân tộc cũng đạt được kết quả quan trọng...
Năm 2022: Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thu 304 tỷ đồng từ sản phẩm quế

Năm 2022: Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thu 304 tỷ đồng từ sản phẩm quế

Hiện toàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có khoảng 9.881 ha quế, trong đó trồng mới năm 2022 được 580 ha, đạt 100% kế hoạch.
Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trải nghiệm Chợ phiên vùng cao ngày Tết tại Làng Văn hóa

Trải nghiệm Chợ phiên vùng cao ngày Tết tại Làng Văn hóa

Đến Làng Văn hóa trong những ngày cuối năm, du khách được khám phá trải nghiệm Chợ phiên vùng cao ngày Tết với những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng
Chắp cánh thương hiệu sản phẩm mận tam hoa miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Chắp cánh thương hiệu sản phẩm mận tam hoa miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Mận tam hoa Bắc Hà không chỉ là cây trồng chủ lực cho thu nhập chính, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân mà còn là sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện người dân tộc thiểu số không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về thông tin nên cần cấp bách cung cấp dịch vụ viễn thông tại những nơi này.
Lên Bản Mông vùng cao Bắc Hà ăn lợn Tết

Lên Bản Mông vùng cao Bắc Hà ăn lợn Tết

Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Chạp, đồng bào Mông khai hội mổ lợn Tết, mời anh em họ hàng, bà con hàng xóm, bè bạn khắp nơi về gặp mặt, ăn tết.
Vùng cao Bắc Hà chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc

Vùng cao Bắc Hà chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc

Để duy trì ổn định đàn gia súc trong mùa đông xã Tả Văn Chư đã và đang tăng cường các biện pháp để chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.
Bàn Phúc Xuân: Tấm gương làm giàu từ trồng quế hữu cơ và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp

Bàn Phúc Xuân: Tấm gương làm giàu từ trồng quế hữu cơ và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp

Nhắc đến anh Bàn Phúc Xuân, sinh năm 1981, dân tộc Dao đỏ, ở thôn Làng Quỳ, bà con nông dân đếu khâm phục tấm gương làm giàu từ trồng quế hữu cơ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động