Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/06/2020 13:52

Tuyển than Cửa Ông phát động đợt thi đua cuối năm

14:07 | 02/10/2018
Sáng ngày 01/10/2018, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức phát động đợt thi đua 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018.
tuyen than cua ong phat dong thi dua hoan thanh vuot muc ke hoach sxkd quy iv2018

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn công ty đã phát động những mục tiêu và biện pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018 của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Theo đó, công ty sẽ tập trung củng cố thiết bị để phục vụ cho sản xuất, quản lý chặt chẽ công tác tài chính, lao động tiền lương, quản lý mua bán, sử dụng vật tư, đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời giữ vững trật tự, an ninh, an toàn. Tiếp tục chú trọng chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động, phát hiện, biểu dương và nhân các điển hình tiên tiến là công nhân trực tiếp sản xuất.

Trong đợt thi đua 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu như: than kéo mỏ: 2.825.000 tấn; than sạch sản xuất: 2.415.000 tấn; than tiêu thụ: 2.090.000 tấn, thu nhập bình quân của CBCNV phấn đấu đạt vượt mức kế hoạch Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018 đề ra.

Để đạt được những chỉ tiêu nêu trên, công ty sẽ chủ động, tích cực bám sát công tác điều hành của tập đoàn trong sản xuất và tiêu thụ than, bám sát các mỏ, bố trí hợp lý việc nhận than mỏ, sản xuất và tiêu thụ phù hợp, khoa học. Thư­ờng xuyên đôn đốc, hướng dẫn CBCN thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế của tập đoàn và công ty. Tuân thủ thực hiện đúng qui trình kỹ thuật sửa chữa, vận hành thiết bị. Quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt công tác tài chính, lao động tiền lương, vật tư... Các đơn vị, phòng ban chủ động xây dựng những biện pháp cụ thể về việc ứng dụng tự động hóa, tin học hóa để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Duy trì thực hiện và cải tiến Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự phục vụ cho sản xuất. Vận động CBCN phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Công ty tiếp tục duy trì ổn định việc làm, đời sống cho CBCN, bố trí hợp lý lao động. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến các cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa thể thao tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11); 50 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than và tỉnh Quảng Ninh (15/11).

CBCN toàn công ty phấn khởi và quyết tâm phấn đấu tham gia lao động sản xuất góp phần công sức của mình vào thắng lợi sản xuất kinh doanh của công ty cũng như của tập đoàn năm 2018.

Phan Thủy – Công ty Tuyển than Cửa Ông