Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/11/2018 23:21
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý

11:21 | 04/06/2018
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu đồng tình cao về sự cần thiết xây dựng và sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 Luật
Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Internet

Trong đó bao gồm: Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học - công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị là cần thiết để tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, xung đột, cũng như vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và bảo đảm nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Liên quan đến các điều khoản trong một số Luật nêu trên đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Đơn cử như một số điều của Luật Hóa chất, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đề nghị bổ sung thêm quy định cơ sở sản xuất hóa chất phải bảo đảm an toàn đối với khu vực dân cư sinh sống lân cận, bảo đảm phương tiện chữa cháy, ứng cứu dễ dàng tiếp cận khi có tình huống cháy nổ xảy ra... Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung danh mục các hóa chất nguy hiểm nhằm bảo đảm hiệu quả an toàn quản lý nhà nước về quản lý an toàn hóa chất.

Liên quan đến Luật Điện lực, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân đề nghị, cần bổ sung thêm quy định phải phù hợp với nguồn điện, lưới điện liên kết với các nước trong khu vực để bảo đảm bao quát khu vực. Đối với việc đầu tư phát triển điện lực ngoài quy hoạch, hình thành phát triển thị trường điện lực cần quy định chính sách kéo phát điện, giá điện, giá bán điện và các lộ phí cần công khai, minh bạch và thực hiện theo cơ chế thị trường theo sự điều tiết của nhà nước… Đồng thời, bổ sung các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư phát triển nhà máy phát điện sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, quy định đối với các tổ chức kiểm định thiết bị đo đếm điện nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước về ưu đãi đối với phát triển điện lực quốc gia . Hay bổ sung quy định nội địa hóa, hướng đến mục tiêu Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới về năng lượng của thế giới và khu vực trong tương lai. Giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong đó có lĩnh vực liên quan đến ngành Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay, liên quan đến sửa đổi Luật Hóa chất và Luật Điện lực, Bộ sẽ báo cáo với Chính phủ khi sửa đổi các Luật này. Riêng về Luật Hóa chất, về bổ sung khoản 5, Điều 10, về bổ sung 1 số khoản, cơ sở hóa chất, địa điểm bố trí các khu công nghiệp sẽ thay đổi nội dung. Nhưng thực chất những việc này đã được quy định tại khoản 4, Điều 8 của Luật Hóa chất. Nhưng tại Luật sửa đổi lần này liên quan đến quy hoạch nên đã bỏ điều khoản này. Tuy nhiên, điều khoản này rất cần thiết trong quá trình quản lý nhà nước, do vậy, Dự thảo Luật sẽ đưa nguyên nội dung này vào Điều 10, chứ không có nội dung mới khi sửa Luật Hóa chất.

Dự thảo luật gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 Luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành Luật. Nếu được thông qua, đây là Dự án luật duy nhất được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.