Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 01:21

TP. Hà Nội: Đi đầu trong dồn điền, đổi thửa

13:00 | 18/11/2020
Với cách làm bài bản, khoa học, Hà Nội luôn đi đầu cả nước trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đưa nông thôn Hà Nội trở thành nơi đáng sống.
1000-bai-dyyi

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Hà Nội là địa phương đến phút cuối mới có một xã được trung ương chọn làm điểm về xây dựng NTM, nhưng đến nay, đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM; có 355/382 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 46,5 triệu đồng/năm, tăng 33,5 triệu đồng.

Hà Nội có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm so với mục tiêu Chương trình Xây dựng NTM đề ra là giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/ha đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Trong suốt chặng đường xây dựng NTM, Hà Nội luôn giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước, với những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp từ sau thành công lớn của chủ trương dồn điền, đổi thửa đúng đắn và hiệu quả. Song song với đó là phong trào hiến đất xây dựng NTM được lan tỏa, nhờ sự ủng hộ của người dân.

Thành công đầu tiên là thành phố đã hoàn thành công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM. Tiếp đến là hoàn thành cơ bản công tác dồn điền, đổi thửa và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp - một vấn đề rất khó và phức tạp. Dồn điền, đổi thửa thành công mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...

Thành tựu nổi bật, Hà Nội đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chuyên canh; xây dựng thành công 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, Hà Nội đã có 138 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm; trên 40 nhãn hiệu được bảo hộ; 1.379 sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ…

Phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ trong tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp, Hà Nội đã rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 1.225 hợp tác xã nông nghiệp, phát huy tối đa lợi thế từ loại hình kinh tế tập thể này. Trong đó, hỗ trợ, khuyến khích phát triển thành lập mới 43 hợp tác xã chuyên ngành theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, vừa qua, thị xã Sơn Tây đã được Hội đồng Thẩm định trung ương họp, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến đến hết năm 2020, thành phố phấn đấu có 12 huyện và thị xã Sơn Tây được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cùng với đó, 17 huyện, thị xã sẽ có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Về xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, Hà Nội phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, để cuối năm, 368/382 xã (chiếm 96,3% tổng số xã) đạt chuẩn. Có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, để cuối năm 2020, 2023 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với 14 xã chưa thể đạt chuẩn NTM, sẽ đạt và cơ bản đạt từ 15 - 18 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Văn Chí đề nghị các huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt, cần ưu tiên dành nguồn lực cho các xã thuộc kế hoạch về đích NTM và NTM nâng cao năm 2020. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, bảo đảm kết quả xây dựng NTM thực chất, bền vững.

Hoàng Mai