Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/09/2021 22:18
Lãng phí chợ nông thôn

Lãng phí chợ nông thôn

Trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chợ nông thôn) được đánh giá có vai trò quan trọng ...
1 2