Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối các Bộ, ngành Nội chính Trung ương

Chiều 10/4, Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội “Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương Thủ tướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ngô Văn Tuấn - Khối trưởng Khối thi đua; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương...

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối các Bộ, ngành Nội chính Trung ương
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Khối trưởng Khối thi đua cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt - năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), năm bản lề triển khai Chỉ thị 19 của Chính phủ, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025.

Với tinh thần đó, các đơn vị trong khối đã cùng nhau phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của các đoàn thể. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị trong Khối có phong trào thi đua linh hoạt, phù hợp với đặc điểm chính trị của từng đơn vị.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực to lớn để toàn thể công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ, người lao động trong Khối phát huy tinh thần quyêt tâm, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần nâng cao năng suất lao động, kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng... "Có thể nói, phong trào thi đua của chúng ta đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của cả nước năm 2023" - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Báo cáo cho thấy, năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng Bộ, ngành, đơn vị trong Khối quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong vai trò trưởng khối, Kiểm toán Nhà nước đã phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua. Theo đó, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2023 (ngày 29/12/2022), Tổng Kiểm toán nhà nước đã phát động Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023” và tổ chức ký giao ước thi đua trong toàn ngành tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2023.

Đồng thời, ban hành các chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm hành động “Chất lượng và đạo đức công vụ”, gắn với phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, “Cuộc kiểm toán xuất sắc”. Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước đã phát động Phong trào thi đua “Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước” (11/7/1994 - 11/7/2024).

Với phương châm “làm ít, gọn nhưng chất”, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 với các chủ đề, chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, nổi cộm, “nóng”, gây bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm, có tác động lớn đến quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước.

Tính đến 15/12/2023, toàn ngành Kiểm toán đã kết thúc 171 cuộc kiểm toán, phát hành 173 Báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả kiểm toán đối với các báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 4.099,1 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 7.392,5 tỷ đồng; kiến nghị khác 18.753,4 tỷ đồng. Kiến nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại 01 dự án.

Với những thành tích xuất sắc trên, Tổng Kiểm toán nhà nước đã đề nghị cấp trên tặng Huân chương Lao động các hạng, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân của Kiểm toán Nhà nước.

Là thành viên của Khối, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý”, Chánh án TAND tối cao đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong hệ thống Tòa án nhân dân. Nội dung, chỉ tiêu thi đua là thực hiện đồng bộ 17 giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

Ngay từ đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Toàn án nhân dân đã chủ động tham mưu, giúp Chánh án TAND tối cao, Hội đồng Thi đua, khen thưởng TAND ban hành các văn bản chỉ đạo Toàn án nhân dân các cấp về công tác thi đua, khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương phát động, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị của TAND. Thông qua các phong trào thi đua, các Tòa án đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản được Quốc hội giao. Cụ thể đã giải quyết được 540.490 vụ việc/606.209 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt tỷ lệ 89% (cao hơn năm 2022).

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối các Bộ, ngành Nội chính Trung ương
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị

Tại Bộ Quốc phòng, phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” được phát động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Bộ đã phát động, tổ chức phong trào thi đua: “Quân đội tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)...

Tại Bộ Công an, năm 2023 là năm Bộ Công an tập trung tổ chức lan tỏa ý nghĩa các phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống, đặc biệt là tổ chức sáng tạo các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến nổi bật như: 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc… Các chương trình để lại giá trị nhân văn sâu sắc.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã đẩy mạnh đấu tranh tội phạm với tinh thần “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, chủ động nhận diện đánh đúng, đánh trúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm gây bức xúc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án “điểm”, án mới được dư luận quan tâm, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quyết liệt thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ, không quản ngại nguy hiểm, chấp nhận hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm.

Tại Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã hưởng ứng mạnh mẽ, ra sức thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. Công tác khen thưởng năm 2023 của ngành được chú trọng triển khai thực hiện, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần tạo nên khí thế hào hứng, phấn khởi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức, tạo động lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành.

Tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ những nỗ lực trong công tác thi đua, năm 2023, toàn Ngành hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội, cụ thể: VKSND đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 98.369 vụ án hình sự, tăng 13,4% so với năm 2022, trong đó tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường tăng 13,6%, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 74,1%; Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 130.354 vụ, đã kết thúc điều tra, xử lý 100.510 vụ đạt tỷ lệ 77,1% (tăng 1,1%), trong đó, có 6.043 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế; kiểm sát xét xử sơ thẩm 91.996 vụ, phúc thẩm 17.465 vụ, giám đốc thẩm, tái thẩm 252 vụ...

Viển kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra chủ động phát hiện, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, chú trọng áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Tại Thanh tra Chính phủ, năm 2023, toàn ngành triển khai 7.169 cuộc thanh tra hành chính và 146.890 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 198.665 tỷ đồng, 495 ha đất. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng thực chất, lan tỏa.

Tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua tổ chức phát động và triển khai thực hiện, các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã góp phần tạo động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, xây dựng đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác y tế và lễ viếng Bác. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ viếng Bác, khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Khu K9…

Tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung trao đổi, đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023; bám sát các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác của các đơn vị trong Khối, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, Khối thi đua sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng Bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 của từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối các Bộ, ngành Nội chính Trung ương
Đại diện Kiểm toán Nhà nước phát biểu

Các Bộ, ngành trong Khối tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác,thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng Bộ, ngành.

Ngoài ra, Khối sẽ tiếp tục chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông, nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình mới và hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch và đúng quy định. Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Với chủ đề của năm 2023 là "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã trao Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân, tổ chức.

Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thủ tướng Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quốc Nghiệp – O Sen Ngọc Mai có đúng chỉ “sơ suất” trước lá cờ 3 sọc?

Quốc Nghiệp – O Sen Ngọc Mai có đúng chỉ “sơ suất” trước lá cờ 3 sọc?

Lời giải thích thiếu logic của Quốc Nghiệp – O Sen Ngọc Mai về lá cờ 3 sọc cùng những diễn biến xung quanh sự việc này khiến dư luận đặt ra nhiều hoài nghi.
Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ

Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.
Đánh giá tiềm năng năng lượng gió ven biển và xa bờ của Việt Nam

Đánh giá tiềm năng năng lượng gió ven biển và xa bờ của Việt Nam

Báo cáo đánh giá chi tiết tiềm năng năng lượng gió ven biển và xa bờ của Việt Nam hiện đang được Tổng cục Khí tượng thủy văn -Bộ TN&MT hoàn thiện.
Siberian Wellness Eco Camp – hành trình truyền cảm hứng về  lối sống bền vững và dự án hướng tới cộng đồng

Siberian Wellness Eco Camp – hành trình truyền cảm hứng về lối sống bền vững và dự án hướng tới cộng đồng

Siberian Wellness tổ chức sự kiện Eco Camp dành cho 500 đối tác chiến lược, khách hàng nhằm đào tạo kiến thức thực hành lối sống thân thiện với môi trường.
Kiện toàn vị trí, chức năng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Kiện toàn vị trí, chức năng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách; đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tin cùng chuyên mục

Kiểm soát thực phẩm nhập lậu, khó từ đâu?

Kiểm soát thực phẩm nhập lậu, khó từ đâu?

Vi phạm về an toàn thực phẩm trên cả nước vẫn đáng lo ngại. 5 tháng đầu năm nay có 3.596 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, với số tiền xử phạt hơn 20 tỷ đồng.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy

Đây là nội dung chính của hội thảo được Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp.
Chi tiết 10 nội dung mới của Luật Căn cước áp dụng từ ngày 1/7/2024

Chi tiết 10 nội dung mới của Luật Căn cước áp dụng từ ngày 1/7/2024

Nhiều điểm mới trong Luật Căn cước năm 2023 được người dân quan tâm, bên cạnh việc sửa tên luật và thống nhất đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước.
JICA hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K

JICA hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký thỏa thuận viện trợ 1,83 tỷ yên (tương đương khoảng 300 tỷ đồng) nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K.
“Cô đồng bổ cau”, “cô đồng bát nước, xem hoa” náo loạn cõi mạng: Cần xử lý nghiêm nếu vi phạm

“Cô đồng bổ cau”, “cô đồng bát nước, xem hoa” náo loạn cõi mạng: Cần xử lý nghiêm nếu vi phạm

Các "cô đồng" phán có thể xem "thấu" công danh, sự nghiệp và vận hạn của người xem. Sau đó là màn "dọa" phải giải hạn, mua đồ tâm linh để tránh tai ương.
Cơ quan chức năng xác minh vụ gia đình O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp nô đùa bên cờ ba sọc

Cơ quan chức năng xác minh vụ gia đình O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp nô đùa bên cờ ba sọc

Ngày 28/5/2024, đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã vào cuộc trong vụ gia đình O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp vô tư nô đùa bên cờ ba sọc.
Bình Dương: Cháy lớn tại xưởng sản xuất quạt đang bị đình chỉ ở Dĩ An

Bình Dương: Cháy lớn tại xưởng sản xuất quạt đang bị đình chỉ ở Dĩ An

Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại xưởng sản xuất quạt của Công ty Công nghiệp Nghệ Năng (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đáng nói, xưởng này đang bị đình chỉ hoạt động.
Từ 1/9, trẻ 5 tuổi mầm non trường công lập được miễn học phí

Từ 1/9, trẻ 5 tuổi mầm non trường công lập được miễn học phí

Trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập (chưa tự chủ) được miễn học phí, bắt đầu từ ngày 1/9.
Ra mắt bộ tem “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)”

Ra mắt bộ tem “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)”

Ngày 28/5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)”.
Mức tặng quà cho người có công với cách mạng năm 2024 giữ nguyên như năm 2023

Mức tặng quà cho người có công với cách mạng năm 2024 giữ nguyên như năm 2023

Theo phương án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức tặng quà cho người có công với cách mạng năm 2024 giữ nguyên như năm 2023.
Ngày 1/6 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày 1/6 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là một ngày lễ quan trọng được xem như Tết thiếu nhi dành cho trẻ em và được cả gia đình và xã hội quan tâm.
Đồng Tháp: Huy động gần 200 người dập tắt đám cháy xưởng gỗ ở TP. Cao Lãnh trong đêm

Đồng Tháp: Huy động gần 200 người dập tắt đám cháy xưởng gỗ ở TP. Cao Lãnh trong đêm

Trong đêm ngày 27/5/2024, một đám cháy lớn đã xảy ra thiêu rụi xưởng gỗ kết hợp với nhà ở trên đường Tôn Đức Thắng, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Vô tư nô đùa bên cờ ba sọc, vợ chồng O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp nói gì?

Vô tư nô đùa bên cờ ba sọc, vợ chồng O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp nói gì?

Cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện video gia đình nhà ca sĩ O Sen Ngọc Mai và diễn viên xiếc Quốc Nghiệp vô tư nô đùa bên lá cờ ba sọc (Việt Nam Cộng hòa).
Thời tiết hôm nay ngày 28/5/2024: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay ngày 28/5/2024: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 28/5/2024: Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng; vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác
Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/5/2024: Có mưa rào và dông, gió mạnh

Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/5/2024: Có mưa rào và dông, gió mạnh

Thời tiết biển hôm nay 28/5/2024, ở Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/5/2024: Hà Nội tăng nhiệt, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/5/2024: Hà Nội tăng nhiệt, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/5/2024, Hà Nội tăng nhiệt, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông.
Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên toàn quốc

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc.
Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Để tránh "chảy máu" tài nguyên khoáng sản, thất thoát ngân sách, Bộ Công Thương đã có những giải pháp thiết thực nhằm chấm dứt tình trạng này.
Sinh viên Việt Nam xuất sắc giành giải Ba cuộc thi toàn cầu về công nghệ

Sinh viên Việt Nam xuất sắc giành giải Ba cuộc thi toàn cầu về công nghệ

2 sinh viên Việt Nam xuất sắc giành giải Ba chung kết toàn cầu cuộc thi Huawei ICT Competition 2023-2024.
“Hộ pháp Kim Cang”: Không muốn ai “soi” quá khứ của mình

“Hộ pháp Kim Cang”: Không muốn ai “soi” quá khứ của mình

“Hộ pháp Kim Cang” nói, bỏ vợ con vì đi tu, bây giờ vợ đi lấy chồng cũng không quan tâm, đồng thời cũng không muốn ai “soi” quá khứ của mình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động