“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, ngành Công Thương đã luôn quan tâm, tổ chức chặt chẽ công tác thi đua, thường xuyên thu được nhiều kết quả.

Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, ngành Công Thương đã luôn quan tâm, tổ chức chặt chẽ công tác thi đua, thường xuyên thu được nhiều kết quả.

Cách đây 74 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng thời khởi xướng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Điều rất đáng tự hào, xúc động là Hồ Chủ tịch luôn quan tâm đến phong trào thi đua của công nhân lao động, trong đó có người lao động ngành Công Thương. Người thường xuyên kêu gọi công nhân gương mẫu, tự giác, hăng hái, sáng tạo thi đua: “Muốn giữ kỷ luật lao động phải có tinh thần hăng hái, có tính sáng tạo. Tính hăng hái, tính sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua”, bởi chỉ có như vậy mới có thể đạt thành tích tốt nhất trong thi đua. Hồ Chủ tịch nêu rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.

.
Ảnh minh họa

Hồ Chủ tịch cũng sớm chỉ ra: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là vấn đề quan trọng. Nếu công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng”. Người còn xác định rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa tăng năng suất lao động với thực hành tiết kiệm: “Thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm thì: Tăng năng suất, làm tốt, làm nhiều. Ra sức tiết kiệm: nguyên liệu, vật liệu, sức lao động, thì giờ”.

Để đạt kết quả cao trong thi đua, Hồ Chủ tịch chỉ rõ cách thức, phương pháp tiến hành tổ chức thi đua: “Cách thức thi đua - Kế hoạch phải thiết thực. Tổ chức phải hẳn hoi. Lãnh đạo phải chặt chẽ. Phân công phải rõ ràng. Mọi việc phải dân chủ. Thi đua phải bền bỉ”. Trong thi đua, Người cũng luôn quan tâm đến công tác khen thưởng, yêu cầu: “Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Thưởng phạt phải nghiêm minh. Khen cái nào đích đáng cái ấy” và đề nghị chú ý đến lợi ích của người lao động: “Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khỏe mạnh, thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”.

Thấm nhuần tư tưởng và tấm gương thi đua yêu nước mẫu mực của Hồ Chí Minh, những năm qua, phong trào thi đua của công nhân lao động Việt Nam trong đó có ngành Công Thương luôn được triển khai tích cực và hiệu quả, đem lại những kết quả to lớn. Chỉ xin nêu ví dụ: Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam hàng năm đóng cho đất nước đến 65% sản phẩm quốc dân và hơn 70% ngân sách Nhà nước.

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tháng 12 - 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Có thể nói, mọi thành quả cách mạng nước ta đều gắn với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước” và chỉ rõ: “Qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là những tấm gương lao động điển hình trên các công trường xây dựng, trong các nhà máy, đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như trên các mặt trận văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục…”.

Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, ngành Công Thương đã luôn quan tâm, tổ chức chặt chẽ công tác thi đua, thường xuyên thu được nhiều kết quả tích cực. Từ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ hai năm 2015, chủ đề “Ngành Công Thương: Thi đua yêu nước là động lực vươn xa” đã được lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Chỉ tính riêng trong phong trào Thi đua năm 2014, toàn ngành đã có gần 25.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 600 tỷ đồng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng. Đến Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II, phong trào thi đua càng phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực để trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 30% GDP và là lĩnh vực có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước…

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phong trào thi đua của ngành Công Thương vẫn được duy trì, và càng trong khó khăn thì càng được quan tâm đẩy mạnh. Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III (2020 - 2025), lãnh đạo Bộ Công Thương đã xác định rõ: “Chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách, khó khăn nhưng cũng nhiều thời cơ và thuận lợi mới, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, ngành Công Thương càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”. Đại hội cũng xác định nhiều giải pháp để toàn ngành phấn đấu thực hiên mục tiêu phát triển 5 năm 2020 - 2025: Tỷ trọng công nghiệp trong GDP vào năm 2025 đạt trên 35%; chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 9,2 - 9,5; tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp đạt bình quân trên 7,5%/năm; vào năm 2025 tỷ trọng tổng kim ngạch xuất khẩu tăng lên khoảng 85,3%, giá trị tăng thêm của lĩnh vực thương mại trong nước đóng góp khoảng 13,5% vào GDP…

Và trên thực tế thời gian qua, toàn ngành Công Thương đã đẩy mạnh thi đua, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của nền kinh tế. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tháng 5 - 2022 vừa qua, Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội cũng như nhân dân cả nước đánh giá cao những thành tựu kinh tế, trong đó có các lĩnh vực mà ngành Công Thương quản lý, trực tiếp triển khai thực hiện. Xin nêu vài ví dụ: Tăng trưởng kinh tế 9 GDP) quý I đạt 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ của năm 2020 và 2021; trong 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%, hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng và sản xuất kinh doanh cơ bản được bảo đảm; có gần 81 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động, tăng gần 27%...

Những kết quả tích cực trên đây là nguồn động lực to lớn, là cơ sở quan trọng để cả nước và Ngành Công Thương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước toàn diện gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phạm Thái Hưng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Công tác xây dựng và chuẩn bị đội ngũ Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho Đảng luôn được quan tâm, chú trọng.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà sự khởi đầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất trùng với sự khởi đầu của ngành công nghiệp hóa chất vào nửa cuối thế kỷ 18.
Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin đề ra cách đây hơn 100 năm có nhiều bí quyết và bài học quý về phát triển công nghiệp đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và những kẻ xuyên tạc mới chính là nhân tố cản trở, ném đá vào bánh xe phát triển.
Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”. Có phải Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bảo thủ, che giấu khuyết điểm?
Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa là hệ thống quan điểm mục tiêu, tính tất yếu khách quan, nội dung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong ngành Công Thương để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại.
Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ rích về bộ máy hành chính đã có từ gần 10 năm trước rồi phán xét một cách thiếu hiểu biết theo kiểu thầy bói xem voi.
Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đang tập trung nghiên cứu, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Trung ương.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì.
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng đều khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.
Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng.
Dòng chảy hàng hoá trong dòng sông hữu nghị Việt Nam - Lào

Dòng chảy hàng hoá trong dòng sông hữu nghị Việt Nam - Lào

Dòng chảy hàng hoá là minh chứng sinh động cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào; đập tan âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư đã ban hành thông báo Kết luận số 77-TB/TW quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân.
Tháng 4 và "bóng mây đen thù hận" còn rơi rớt

Tháng 4 và "bóng mây đen thù hận" còn rơi rớt

Một số ít người còn mang lòng thù hận với cái gọi là “ Tháng Tư đen”, ngày Quốc hận mà quên đi nghĩa lớn hoà hợp dân tộc trong dòng chảy phát triển của đất nước
Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Ngày mai (4/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Hội nghị Trung ương 5) sẽ khai mạc. Những luận điệu chọc gậy bánh xe lại xuất hiện.
Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Thông tin được tổng hợp từ cuốn sách 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam, NXB Thông Tin, xuất bản năm 1991 của nhà sử học kinh tế Đặng Phong đã làm rõ về vai trò của nguồn viện trợ Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 21 năm (từ năm 1954 - 1975). Đó cũng là những tư liệu quý góp phần phản bác quan điểm sai trái về nền kinh tế miền Nam trước và sau 1975.
Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, cả đương chức, nghỉ hưu liên quan đến nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong ngành, lĩnh vực được cho là “nhạy cảm” đã được Đảng ta tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Với mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động