Tổng công ty Khí Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác an toàn

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn; tập trung tối đa mọi nguồn lực...
Tổng công ty Khí Việt Nam triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, trước những khó khăn, thách thức trong công tác an toàn trong năm 2022, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn; tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

Tham gia tích cực các chương trình ASXH, PV GAS mong muốn nhận được sự ủng hộ và đồng hành cùng bảo vệ an ninh – an toàn công trình khí
Tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội, PV GAS mong muốn nhận được sự ủng hộ và đồng hành cùng bảo vệ an ninh – an toàn công trình khí

Năm 2022, Việt Nam đã và đang từng bước mở cửa trở lại để giao thương và phát triển kinh tế; bởi chống dịch không phải chỉ để sống sót, mà còn phải được sống mạnh khỏe trong hạnh phúc, thịnh vượng. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường với nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới,… vẫn tiềm ẩn những rủi ro dẫn tới thiếu hụt nhân viên trực tiếp sản xuất vận hành, thi công các dự án và sức khỏe người lao động. Một số cán bộ công nhân viên khỏi bệnh sau nhiễm Covid-19 có xuất hiện hội chứng hậu Covid, ảnh hưởng tới sức lao động.

Bên cạnh đó, việc PV GAS đưa vào vận hành các dự án trọng điểm như kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, xe bồn LNG và đường dẫn khí Thị Vải - Phú Mỹ vào vận hành/khai thác sẽ làm phát sinh những rủi ro mới do sản phẩm LNG lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Việt Nam cũng như tăng thêm khối lượng công việc vận hành và bảo dưỡng sửa chữa trong sản xuất kinh doanh.

Đặc thù về quy mô sản xuất kinh doanh, khoảng cách địa lý ngày càng mở rộng; hệ thống công trình khí được đầu tư theo nhiều giai đoạn, đấu nối nhiều dự án có đặc thù khác nhau mang tới nhiều thách thức trong công tác quản lý, vận hành cũng như công tác kiểm soát an ninh, an toàn.

Ban Lãnh đạo PV GAS và các đơn vị tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác ATSKMT ở từng chương trình, dự án
Ban Lãnh đạo PV GAS và các đơn vị tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác an toàn sức khỏe môi trường ở từng chương trình, dự án

Trước tình hình đó, PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; Tổ chức kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường; Thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất; kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động. Trong đó, an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu, song song cùng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ngày 09/01/2022, Tổng công ty đã ban hành mục tiêu an toàn - chất lượng - môi trường năm 2021 bao gồm 06 mục tiêu với nhiều chỉ tiêu quan trọng, có định lượng và phân công cụ thể cho các ban, đơn vị thực hiện. Ngày 21/01/2021, Tổng giám đốc Tổng công ty ban hành Chỉ thị 03/CT-KVN phân giao thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 2022 của Tổng công ty Khí Việt Nam.

Với quyết tâm hành động như trên, cùng với những khó khăn, thách thức trong công tác an toàn trong năm 2022, PV GAS quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn, trong đó có 3 giải pháp chủ yếu: Ứng phó linh hoạt thích ứng với dịch bệnh Covid-19; các giải pháp về quản lý và các giải pháp về kỹ thuật.

Tổng giám đốc PV GAS khen thưởng các đơn vị, NLĐ có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT, phòng chống dịch bệnh
Tổng giám đốc PV GAS khen thưởng các đơn vị, người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn sức khỏe môi trường, phòng chống dịch bệnh

Để ứng phó linh hoạt và thích ứng với dịch bệnh Covid-19, PV GAS tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Tổng công ty và đơn vị trong Tổng công ty đã thực hiện trong thời gian qua; Tiếp tục cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng với tình hình mới; Theo dõi chặt chẽ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành liên quan để kịp thời triển khai áp dụng hiệu quả trong toàn Tổng công ty; Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Phát triển nhiều kênh truyền thông khác nhau, xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đa dạng hóa nguồn lực tham gia công tác truyền thông; Xác định dịch bệnh Covid-19 có thể diễn tiến lâu dài, thích ứng với trạng thái bình thường mới, không chủ quan nhưng cũng không sợ hãi.

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine các mũi tăng cường, nhắc lại theo các khuyến cáo của Bộ Y tế cho cán bộ công nhân viên; Tăng cường khả năng thích nghi với trạng thái làm việc mới như chế độ làm việc linh hoạt từ xa tại nhà và tại văn phòng, phù hợp với hoàn cảnh; Kiểm soát stress, nhận thức ứng xử phù hợp với điều kiện mới; Thúc đẩy động lực, thái độ làm việc tích cực cho toàn thể cán bộ công nhân viên; Rà soát, trang bị dự phòng các vật tư, trang thiết bị y tế trong công tác PCD để sẵn sàng cho các tình huống xảy ra để đảm bảo mục tiêu kép là đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì quá trình sản xuất liên tục, hiệu quả; Nâng cao năng lực phòng, chống dịch của các đơn vị, đẩy mạnh vai trò của các tổ an toàn Covid, mạng lưới an toàn – vệ sinh viên; Tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành, các cơ quan y tế địa phương,…

Về công tác quản lý an toàn, chất lượng, môi trường, PV GAS tiếp tục duy trì áp dụng và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý an toàn - chất lượng - môi trường trong toàn Tổng công ty, đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn công nghệ PSM tại các đơn vị vận hành công trình khí phức tạp về công nghệ (KVT, KĐN, KCM, KHP) nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý an toàn trong hoạt động của tổng công ty năm 2022 và các năm tiếp theo; Duy trì việc vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện hữu, công trình/dự án mới đưa vào vận hành; Tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa cho khách hàng; Tăng cường phát triển, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí/LNG và các sản phẩm khí.

Với dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải, PV GAS sẽ tăng cường phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ thi công lắp đặt, chạy thử Dự án an toàn; Chuẩn bị các thủ tục liên quan, các quy định an toàn; quy trình vận hành để tiếp nhận vận hành an toàn, hiệu quả dự án. Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực LNG làm cơ sở trong việc triển khai, quản lý, đảm bảo an toàn cho các công trình khí của PV GAS trong tương lai.

PV GAS cũng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với các văn bản của nhà nước, Tập đoàn và thực tiễn tại Tổng công ty; Ban hành quy định quản lý an toàn trong Tổng công ty, trong đó quy định trách nhiệm, tăng cường phân cấp cho các đơn vị chủ động và tự chịu trách nhiệm trong công tác an toàn; Tham khảo các quy trình, quy định của các đơn vị khác trong ngành để cập nhật, bổ sung.

Nhằm góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và tin cậy trong các hoạt động cốt lõi, Tổng Công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá bổ sung theo chuyên đề tại các đơn vị, cơ sở có yếu tố rủi ro cao như các dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị làm việc theo dự án, có tính thời vụ,… có sự tham gia của các kỹ sư đầu ngành trong Tổng công ty; Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo giữa các đơn vị trong Tổng công ty về hệ thống quản lý an toàn để các đơn vị thành viên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai văn hoá an toàn trong toàn PV GAS.

Đối với các giải pháp về kỹ thuật, trong năm 2022, PV GAS sẽ hoàn thành việc trình và phê duyệt sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại QCVN 01:2016/BCT; Hoàn thiện dự thảo trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy chuẩn xe bồn LNG; Rà soát ban hành các quy định cụ thể cho các công việc rủi ro cao như: tải cẩu cho phép, tiêu chuẩn thiết bị điện sử dụng trong công trình khí; Hoàn thành cập nhật tọa độ các đường ống dẫn khí dưới biển vào Phần mềm giám sát tàu cá của Tổng cục thủy sản và cấp quyền sử dụng phần mềm này để kiểm soát hành lang an toàn đường ống biển.

Bên cạnh đó, các buổi tập huấn chuyên đề về công tác an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát an toàn trong thi công các dự án; Hội thảo quản lý an toàn trong các hoạt động dừng khí và bảo dưỡng sửa chữa, Hội thảo về phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động dầu khí… cũng sẽ được chú trọng triển khai cùng với việc kiểm soát, quản lý tốt chất lượng khí, sản phẩm khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn để giảm thiểu ảnh hưởng của chất lượng khí đến vận hành an toàn liên tục và tuổi thọ của thiết bị;...

Phát huy những thành công của 32 năm qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn PV GAS quyết liệt hành động với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao để đảm bảo tốt công tác an toàn – chất lượng – môi trường, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao.

PV Gas
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dai-ichi Life Việt Nam đạt “Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em” 2022

Dai-ichi Life Việt Nam đạt “Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em” 2022

Sản phẩm “An tâm song hành” của Dai-ichi Life Việt Nam vừa được vinh danh “Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em” năm 2022.
Giảm phát thải khí nhà kính, yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp xuất khẩu

Giảm phát thải khí nhà kính, yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp xuất khẩu

Giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
SCG chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển xanh

SCG chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển xanh

SCG luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 bằng cách áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kiến thức quản trị báo cáo quyết toán hải quan

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kiến thức quản trị báo cáo quyết toán hải quan

Hội thảo về báo cáo quyết toán hải quan 2022 sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết thách thức liên quan đến công tác quản trị báo cáo quyết toán hải quan.
PC Đắk Nông: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện ảnh hưởng sản xuất

PC Đắk Nông: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện ảnh hưởng sản xuất

Trong quá trình kiểm tra, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã phát hiện và hỗ trợ xử lý nhiều khách hàng có sản lượng điện tăng đột biến.

Tin cùng chuyên mục

Central Retail Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu các mô hình kinh tế tuần hoàn

Central Retail Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu các mô hình kinh tế tuần hoàn

Từ mô hình “Không rác thải tại Samui – Samui Zero Waste” thành công tại Thái Lan, đây là tiền đề để Central Retail tham khảo, triển khai tại Việt Nam.
Truyền tải điện 1- Đảm bảo an toàn cung cấp điện trong đợt cao điểm nắng nóng tại Hà Nội

Truyền tải điện 1- Đảm bảo an toàn cung cấp điện trong đợt cao điểm nắng nóng tại Hà Nội

Nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện trong đợt cao điểm nắng nóng, Truyền tải điện 1 đã tổ chức đoàn kiểm tra tại một số trạm biến áp tại khu vực Hà Nội.
Chuỗi rạp chiếu phim CGV lỗ hơn 187 triệu USD

Chuỗi rạp chiếu phim CGV lỗ hơn 187 triệu USD

Chuỗi rạp chiếu phim CGV thuộc CJ CGV - công ty con của CJ Group, báo lỗ hơn 187 triệu USD trong năm 2021.
Ngành hàng không đề xuất các giải pháp để phục hồi

Ngành hàng không đề xuất các giải pháp để phục hồi

Thị trường vận tải hàng không nội địa đã bắt đầu phục hồi, song doanh nghiệp trong ngành hàng không vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ.
Với Trung Nguyên Legend “Tỉnh thức là có thể”

Với Trung Nguyên Legend “Tỉnh thức là có thể”

Vào ngày 25 và 26/6/2022, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tổ chức hành trình trải nghiệm với chủ đề “Tỉnh thức là có thể”.
Điện lực Kon Tum bảo đảm mục tiêu cung cấp điện

Điện lực Kon Tum bảo đảm mục tiêu cung cấp điện

Là đơn vị hoạt động trên địa bàn miền núi với nhiều khó khăn, vất vả, Điện lực Kon Tum đã luôn cố gắng đảm bảo mục tiêu cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, an toàn.
Doanh nghiệp kiến nghị gì để thành phố Đà Nẵng thu hút đầu tư hiệu quả hơn?

Doanh nghiệp kiến nghị gì để thành phố Đà Nẵng thu hút đầu tư hiệu quả hơn?

Các nhà đầu tư mong muốn thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thiện hạ tầng; cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo nguồn nhân lực để phục vụ cho phát triển thành phố.
Doanh nghiệp sản xuất “gồng mình” để bình ổn giá

Doanh nghiệp sản xuất “gồng mình” để bình ổn giá

Giá xăng dầu liên tiếp tăng đang tạo áp lực rất lớn lên chi phí vận hành và kinh doanh, nhiều doanh nghiệp sản xuất “buộc lòng” phải tăng giá sản phẩm để duy trì sản xuất.
VCCI góp ý về danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm, hạn chế và kinh doanh có điều kiện

VCCI góp ý về danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm, hạn chế và kinh doanh có điều kiện

VCCI vừa có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế và kinh doanh có điều kiện.
PC Đắk Lắk: Hiệu quả từ 10 năm điện tử hóa hệ thống đo đếm điện năng

PC Đắk Lắk: Hiệu quả từ 10 năm điện tử hóa hệ thống đo đếm điện năng

Hơn 10 năm thực hiện lộ trình điện tử hóa hệ thống đo đếm điện năng, PC Đắk Lắk đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận.
Supe Lâm Thao: Kỷ niệm 60 năm ngày công ty bước vào sản xuất và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Supe Lâm Thao: Kỷ niệm 60 năm ngày công ty bước vào sản xuất và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 24/6/2022, Supe Lâm Thao tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2022) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Hãng hàng không Pacific Airlines đứng trước nguy cơ chấm dứt hoạt động

Hãng hàng không Pacific Airlines đứng trước nguy cơ chấm dứt hoạt động

Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa “hé lộ” về tình hình tài chính của Hãng hàng không Pacific Airlines đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt hoạt động.
Nhà máy Bột – Giấy VNT19: Phát triển xanh, bền vững là mục tiêu hàng đầu

Nhà máy Bột – Giấy VNT19: Phát triển xanh, bền vững là mục tiêu hàng đầu

Nhà máy Bột – Giấy VNT19 xác định bảo vệ môi trường luôn là yếu tố then chốt trong suốt quá trình phát triển.
VNPT-Media, Be Earning, ngân hàng số Cake by VPbank phối hợp triển khai dịch vụ ứng lương qua VNPT Money

VNPT-Media, Be Earning, ngân hàng số Cake by VPbank phối hợp triển khai dịch vụ ứng lương qua VNPT Money

Be Earning, VNPT-Media và Ngân hàng số Cake by VPBank đã ký kết hợp tác triển khai dịch vụ ứng lương đến hơn 30 triệu khách hàng VNPT trên ứng dụng VNPT Money.
Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội cổ đông thường niên của VEAM ngày 24/6, Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Mỏ Tê Giác Trắng đạt mốc 100 triệu thùng dầu: Thành quả hợp tác của Liên doanh Hoàng Long

Mỏ Tê Giác Trắng đạt mốc 100 triệu thùng dầu: Thành quả hợp tác của Liên doanh Hoàng Long

Việc mỏ Tê Giác Trắng đạt mốc 100 triệu thùng dầu là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho hợp tác chiến lược giữa Liên doanh Hoàng Long - Hoàn Vũ.
Tổng công ty Khí Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Tổng công ty Khí Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 21/6/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
Ngành chuyển phát nhanh thích ứng ra sao trước thay đổi của thị trường?

Ngành chuyển phát nhanh thích ứng ra sao trước thay đổi của thị trường?

Là chặng cuối quan trọng của chuỗi cung ứng, ngành chuyển phát nhanh được tiếp cận cơ hội để phát triển nhưng cũng có nhiều thách thức cần doanh nghiệp đổi mới.
Tập đoàn PC1 vượt tiến độ Dự án kéo dây vượt biển Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

Tập đoàn PC1 vượt tiến độ Dự án kéo dây vượt biển Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

Tập đoàn PC1 đã nỗ lực vượt tiến độ Dự án kéo dây Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc. Đây là dự án đường dây trên không vượt biển đầu tiên tại Việt Nam.
Supe Lâm Thao: Viết tiếp trang sử 60 năm tự hào

Supe Lâm Thao: Viết tiếp trang sử 60 năm tự hào

Cách đây đúng 60 năm, ngày 24/6/1962, Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, (Supe Lâm Thao) chính thức được khánh thành.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động