Tổng công ty Điện lực miền Trung tăng tốc để về đích chuyển đối số

Đến tháng 9/2022, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyển đổi số tự xây dựng và hoàn thành 66% nhiệm vụ được EVN giao.
Phát huy “Ý tưởng mới” tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung

Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023

Chương trình Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được EVN triển khai từ năm 2021. Theo đó, căn cứ “Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) được EVN giao thực hiện tổng cộng 51 nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trong giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, cùng với quá trình ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đã được EVNCPC triển khai từ trước đó, EVNCPC đăng ký kế hoạch với 21 nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2022 nhằm đạt được 11 mục tiêu cụ thể đề ra trong các lĩnh vực CĐS.

Tổng công ty Điện lực miền Trung tăng tốc để về đích chuyển đối số
Chuyển đổi số giúp đưa toàn bộ dịch vụ đến với khách hàng, thuận tiện như "trong lòng bàn tay"

Trong số 72 nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao và EVNCPC tự xây dựng trên, trong giai đoạn 2021 – 2023, EVNCPC cần thực hiện tổng cộng 54 nhiệm vụ, bao gồm 33/51 nhiệm vụ EVN giao và 21 nhiệm vụ EVNCPC tự xây dựng; trong giai đoạn 2023-2025, EVNCPC cần thực hiện 18 nhiệm vụ còn lại.

Đánh giá tình hình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đến tháng 9/2022, EVNCPC đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ CĐS do EVNCPC tự xây dựng (21/21 nhiệm vụ) và hoàn thành 22/33 nhiệm vụ CĐS được EVN giao, đạt tỷ lệ 66,66%. 11 nhiệm vụ còn lại, EVNCPC sẽ hoàn thành trong năm 2022 và 2023 theo đúng kế hoạch.

Những điểm sáng về chuyển đổi số

Trong chương trình chuyển đổi số, EVNCPC đặt ra mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, mọi mặt hoạt động doanh nghiệp; theo đó, cả EVNCPC và khách hàng đều được thụ hưởng những lợi ích do chuyển đổi số mang lại.

Về phía khách hàng, để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng, EVNCPC thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, với với phương châm “Khách hàng là trung tâm”.

Đến nay, 99,97% giao dịch 12 dịch vụ điện đã được thực hiện qua các kênh của Trung tâm CSKH và Trung tâm hành chính công, Cổng dịch vụ công trực tuyến; trong đó, 92,57% giao dịch thực hiện qua môi trường mạng (email/App/Zalo/Viber...), vượt hơn 37,57% so với kế hoạch EVN giao 55%.

EVNCPC cũng đã triển khai thành công giải pháp động cung cấp thông tin tiền điện, lịch tạm ngừng cung cấp điện đến 100% khách hàng qua các kênh do khách hàng đăng ký; xây dựng chương trình “Giám sát sản lượng bất thường” (GSSLBT) để gửi các cảnh báo sản lượng bất thường cho các khách hàng lắp đặt công tơ điện tử có tích hợp đo xa. Chương trình Giám sát sản lượng bất thường đã giúp phát hiện kịp thời các trường hợp tăng, giảm sản lượng không phải do nhu cầu sử dụng (nguyên nhân có thể do chạm chập, sự cố, vi phạm sử dụng điện), thông báo đến khách hàng qua các kênh Email/App; …); từ đó, các đơn vị có phương án hỗ trợ, phối hợp với khách hàng phúc tra và xử lý trước khi phát hành hóa đơn tiền điện, hỗ trợ khắc phục kịp thời nhằm giảm tiền điện phải trả cho khách hàng, nâng cao công tác dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của khách hàng dùng điện.

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung EVNCPC
EVNCPC được vinh danh về giải pháp "Tự động thu thập và cung cấp, cảnh báo và tư vấn thông tin sử dụng điện cho khách hàng" tại "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – 2022", một điểm sáng của EVNCPC về chuyển đổi số.

Chương trình Giám sát sản lượng bất thường là một nhánh chức năng của giải pháp “Tự động thu thập và cung cấp, cảnh báo và tư vấn thông tin sử dụng điện cho khách hàng”, là giải pháp đạt giải tại “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – 2022”, thuộc nhóm các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Đối với nội tại doanh nghiệp, EVNCPC thực hiện chuyển đổi số toàn diện từ công tác quản lý vận hành hệ thống điện, công tác đầu tư xây dựng đến quản trị doanh nghiệp và hoàn thiện các hạ tầng số.

Về quản lý vận hành hệ thống điện, EVNCPC đã triển khai số hóa công tác quản lý vận hành và triển khai ứng dụng CBM/RCM. Hiện nay, tất cả dữ liệu của thiết bị chính lưới điện 110kV đã được rà soát và cập nhật vào phần mềm PMIS và đã triển khai áp dụng chính thức module “Kiểm tra hiện trường lưới điện 110kV và Trung hạ áp”.

Với trạm biến áp 110kV, EVNCPC đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM) ở các cấp độ 1, 2 và chấm điểm “sức khỏe thiết bị” - CHI cho các thiết bị chính tất cả các TBA 110 kV theo quy trình.

Với đường dây 110kV, EVNCPC đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng theo CBM và đánh giá theo các hạng mục chính (chuỗi cách điện, nhiệt độ tiếp xúc, điện trở tiếp đất).

Với lưới điện trung thế, EVNCPC đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng theo CBM đối với các thiết bị chính đạt tỷ lệ 82% tổng số thiết bị ứng với cấp độ 1 và 26% ứng với cấp độ 2.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNCPC triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động kiểm tra, phát hiện các bất thường đối với hình ảnh giám sát thi công công trình trên chương trình IMIS. Hệ thống IMIS-AI đã đánh giá các dự án năm 2020-2021 với 289 dự án, tương ứng 163.283 hình ảnh. Hiện nay, EVNCPC đang tiếp tục phối hợp với EVNICT để kết nối với chương trình IMIS 2.0 nhằm xử lý các công trình năm 2022.

Trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, EVNCPC đã hiệu chỉnh phần mềm văn phòng số CPC-eOffice để bổ sung các tính năng kết nối với chính quyền địa phương, hoàn thành kết nối liên thông văn bản với chính quyền địa phương tại 13/13 Công ty Điện lực. Tính đến tháng 9/2022, EVNCPC đã gửi và nhận văn bản hoàn toàn tự động với các chính quyền địa phương (11.103 văn bản đi, 14.352 văn bản đến).

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng đã đã triển khai xây dựng kho dữ liệu và ứng dụng công cụ BI để thiết lập các báo cáo, phân tích thường dùng phục vụ SXKD. Theo đó, EVNCPC đã xây dựng kho dữ liệu trung gian thông qua việc đồng bộ dữ liệu các phần mềm dùng chung của EVN và các phần mềm đặc thù của EVNCPC; đến tháng 01/2022 đã triển khai đào tạo sử dụng BI cho các Ban chức năng Tổng công ty và tổ chức ban hành qui định vận hành và triển khai đào tạo khai thác kho dữ liệu trung gian cho các đơn vị. Kết quả, năm 2021, EVNCPC đã hoàn thành 60/60 chỉ tiêu bằng báo cáo BI, đạt 100% kế hoạch năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, EVNCPC xây dựng thêm 40/48 chỉ tiêu báo cáo, đạt 83,3% kế hoạch năm 2022. Hiện nay, các Ban chức năng EVNCPC đã trực tiếp tham gia thiết kế báo cáo trên BI.

Về hạ tầng số, EVNCPC đã triển khai đầu tư nền tảng tự động hóa quy trình, triển khai xây dựng quy trình quản trị dữ liệu và ứng dụng Trung tâm giám sát an toàn thông tin (ATTT). Đây là các nền tảng số quan trọng góp phần hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp, xây dựng EVNCPC trở thành doanh nghiệp số.

Chương trình chuyển đổi số của EVNCPC giai đoạn 2021 – 2023 và đến 2025 còn nhiều nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Với những kết quả khả quan đã đạt được đến thời điểm hiện nay, EVNCPC tin tưởng sẽ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao theo đúng kế hoạch, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, nâng cao chất lượng điện, chất lượng dịch vụ khách hàng và góp phần hoàn thành chương trình tổng thể về chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đình Vỹ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Nhận bằng khen của Bộ Công Thương là thành tích cao quý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.
PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả mô hình kinh doanh.
Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí Kíp Vàng đã trở thành người bạn quen thuộc của bà con nông dân,chia sẻ những thông tin hữu ích, hỗ trợ bà con bắt kịp xu hướng công nghệ số trong nông nghiệp
T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập

T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023)
PV Power tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

PV Power tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) ngày 30/11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Chuyển đổi số đã thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số để tạo ra luồng trải nghiệm độc đáo.
Đảm bảo cấp điện kịp thời cho Nhà máy SGI VINA tại Quảng Nam

Đảm bảo cấp điện kịp thời cho Nhà máy SGI VINA tại Quảng Nam

Ngành điện đã nhanh chóng triển khai làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ tốt trong công tác tổ chức xây dựng công trình cấp điện.
Đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của EVNGENCO2

Đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của EVNGENCO2

Với định hướng “doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, sản xuất an toàn và xanh, sạch” nên công tác an toàn và môi trường được EVNGENCO2 đặc biệt quan tâm.
Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Từ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam và Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đã hợp tác phân phối sản phẩm của nhau để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.
Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Mới đây tại Singapore, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2023 của Bảo hiểm PJICO.
Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã trao xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm – Đại lý Nghiêm Thủy ở An Giang.
Doanh nghiệp xoay hướng vượt sóng trong thị trường viễn thông bão hòa

Doanh nghiệp xoay hướng vượt sóng trong thị trường viễn thông bão hòa

Các nhà mạng đang tìm hướng phát triển mới khi thị trường viễn thông truyền thống đã bão hòa cùng sự sụt giảm doanh thu thoại/SMS.
Hơn 200 thương hiệu, công ty tham gia Triển lãm Gốm sứ Đông Nam Á

Hơn 200 thương hiệu, công ty tham gia Triển lãm Gốm sứ Đông Nam Á

ASEAN Ceramics 2023 kéo dài 3 ngày kỳ vọng sẽ là một trải nghiệm đột phá với sự tham gia kỷ lục của hơn 200 thương hiệu và công ty trưng bày đến từ 19 quốc gia.
PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

Ngày 29/11, PC Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối Dịch vụ - Thương mại 1.
11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng.
Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Từ bỏ nghề giáo viên “theo chồng” về Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công tác, chị Dương Thị Định đã trở thành tấm gương cán bộ trẻ tận tâm, trách nhiệm.
Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Trụ sở chính hãng sữa Nanomilk có địa chỉ tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nhà máy sản xuất tại lô CN – 2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội).
TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Tổng công ty TNS Holdings (mã CK: TN1) đang tập trung đầu tư cho công nghệ, mâng cao trải nghiệm khách hàng, nhờ vậy, công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng
EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng của EVN năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đầu tư có chiều sâu cho chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá thành hợp lý đến tay người dùng.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ trong sản xuất…, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
Dầu khí -

Dầu khí - 'Đầu tàu' của nền kinh tế Việt Nam

Sau 62 năm, đến nay, ngành Dầu khí Việt Nam, chủ lực là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành “đầu tàu” của nền kinh tế.
Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Việc trang bị một hệ sinh thái giúp xây dựng "Văn phòng điện tử trực tuyến" là rất cần thiết. Nó giúp các tổ chức xây dựng môi trường làm việc một cách dễ dàng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động