Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 20:01

TKV: Lương thợ lò được đảm bảo

08:00 | 03/05/2019
Theo quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2019, tiền lương của thợ mỏ hầm lò được đảm bảo theo mức lương chức danh công việc giao khoán mà không bị ảnh hưởng bởi các chi phí khác do quản trị chi phí không tốt hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra.
tkv luong tho lo duoc dam bao
Tiền lương của thợ mỏ sẽ được đảm bảo

Cụ thể, việc trả lương đối với thợ mỏ hầm lò theo quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2019, được thực hiện theo nguyên tắc: Nếu người lao động làm việc đạt định mức khối lượng công việc giao khoán, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo định mức sử dụng vật tư, thì tiền lương được đảm bảo theo mức lương chức danh công việc giao khoán mà không bị ảnh hưởng bởi các chi phí khác do quản trị chi phí không tốt hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra.

Trong trường hợp thợ mỏ hầm lò làm việc ở đơn vị, khu vực xa trung tâm, xa khu đô thị, có điều kiện địa chất, khai thác khó khăn thì tiền lương giao khoán được điều chỉnh hệ số tăng thêm so với mức tiền lương đã tính toán trong đơn giá công đoạn tổng hợp.

H.H