Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 17/01/2021 19:40

TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

00:40 | 26/11/2020
Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt

Theo báo cáo của Tập đoàn TKV, thời gian qua, các đơn vị đã ban hành và áp dụng tốt hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn cùng cấp được thể chế thành quy chế, thống nhất trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) cũng như chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động. Đồng thời, Tập đoàn TKV cũng thực hiện nghiêm túc việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy định liên quan trực tiếp đến người lao động. Số lượng các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được xem xét, giải quyết thấu đáo, góp phần giữ ổn định tình hình nội bộ trong đơn vị. 100% đơn vị trực thuộc Tập đoàn đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện theo các Nghị quyết của các cấp ủy đảng.

0640-dan-chu-co-so-2
Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Quan trọng nhất là phải đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ

Bên cạnh đó, Tập đoàn TKV cũng kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, đồng thời triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ sở được người lao động hưởng ứng, ủng hộ. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có lãi, đời sống người lao động (NLĐ) không ngừng được cải thiện. Ngoài ra, Tập đoàn còn đổi mới các tiếp cận NLĐ để NLĐ có thể mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và dân chủ. Những đơn vị thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đều được định kỳ tôn vinh, khen thưởng.

Công tác tổ chức đối thoại đã thực sự được quan tâm chú trọng. Điển hình như hiện nay các đơn vị trong Tập đoàn TKV đang duy trì tổ chức hình thức đối thoại định kỳ thực hiện 3 tháng/lần. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức đối thoại nhằm thông báo đến NLĐ tình hình SXKD của Tập đoàn, đơn vị, công ty….

Vẫn còn hạn chế cần khắc phục

Ngoài những việc đã làm được, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn TKV vẫn còn một số hạn chế. Điển hình như một số đơn vị coi việc thực hiện quy chế dân chủ và đối thoại là hình thức và chưa nhận ra tác động tích cực, hiệu quả thật sự khi thực hiện quy chế này.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn ở một vài đơn vị chưa có sự kiểm tra, giám sát cụ thể và đánh giá thường xuyên nhất là việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm. Bên cạnh đó, việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến người lao động tại một số đơn vị còn chậm, chưa kịp thời công khai số liệu về tài chính, cũng như các quy chế quản lý và sử dụng các quỹ có liên quan đến người lao động, để người lao động được biết và tham gia.

0639-dan-chu-co-so-1
Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV cho biết thời gian qua Tập đoàn TKV luôn chú trọng nâng cao môi trường làm việc cho người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động

Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Ngành Than – Khoáng sản Việt Nam hiện đang là ngành lớn nhất tại Quảng Ninh, đóng góp ngân sách trên 45%. Hiện số lượng công nhân viên TKV tại tỉnh Quảng Ninh chiếm khoảng 80 nghìn người, chính vì vậy, những thay đổi của Tập đoàn luôn có mức độ lan tỏa lớn. Thời gian qua, Tập đoàn TKV luôn quan tâm đặc biệt tới việc thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở, chú trọng thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Trong thời gian tới, Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức là NLĐ về các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, Tập đoàn TKV sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp và tiến bộ, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở.

Tham gia đóng góp ý kiến, ông Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư Đảng uy TKV cho biết: TKV sẽ tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra và đổi mới nội dung, phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, kịp thời xử lý các vi phạm liên quan đến công tác dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận đánh gia cao những kết quả đã đạt được của TKV, đồng thời lưu ý: Nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là cởi mở hơn trong chỉ đạo và điều hành, tránh sự xa cách giữa cán bộ và người lao động.

“Cần chăm lo tạo điều kiện cho các cán bộ thực hiện dân chủ cơ sở, đa dạng hóa hình thức dân chủ, lấy phiếu tín nhiệm ” -Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Tiến Dũng