Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 16:12

Tín dụng chính sách tại Lào Cai: Giúp dân thôn, bản khó khăn… bớt khó khăn

06:00 | 02/10/2020
Trong chuyến công tác lên với các huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lào Cai, có dịp ghé thăm các hộ dân mới thấy phong trào làm kinh tế gia đình của bà con dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến, đặc biệt là chăn nuôi gia súc. “Bà đỡ” quan trọng cho “dự án kinh tế” của các gia đình chính là nguồn vốn tín dụng chính sách. Có thể nói tín dụng chính sách đã, đang là kênh quan trọng giúp người dân thoát nghèo…

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã thực sự tác động tích cực đến đời sống người dân, đặc biệt là người nghèo, bà con dân tộc thiểu số ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… Thông tin đến phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng phòng Kế hoạch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Lào Cai cho biết: Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 40-CT/TW (ngày 22/11/2014) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên cơ sở những quan điểm, định hướng chỉ đạo nhất quán của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo bố trí 100% chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền các cấp thường xuyên rà soát, bình xét dân chủ, công bằng, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả nợ lãi ngay tại điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn đã giúp người dân từng bước tiếp cận được các chương trình tín dụng chính thức. Hàng năm, bên cạnh việc tranh thủ tối đa nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương chuyển về, UBND tỉnh đã chỉ đạo bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nguồn vốn cho vay được tăng lên hàng năm…

3416-tr-89-ok

Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao (chương trình hộ nghèo và giải quyết việc làm), đến nay tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ đến 31/12/2019 đạt 2.898.212 triệu đồng với 68.595 khách hàng. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đạt 813.134 triệu đồng với trên 17.520 khách hàng đang dư nợ...

Nhìn vào các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai đều hướng đến người nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn, như: Chương trình tín dụng hộ nghèo; chương trình tín dụng hộ cận nghèo; chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình tín dụng đối với vùng khó khăn; các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

3418-tr-89
Vốn tín dụng chính sách giúp bà con phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định

Có thể nói, triển khai các chương trình tín dụng chính sách đang có tác động rất tích cực đến đời sống người dân, đặc biệt là bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Như tại một số xã, thôn, bản ở khu vực huyện Bắc Hà, huyện biên giới Si Ma Cai. đến thăm nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số người Nùng, Thu Lao, người Mông… thấy hầu hết các hộ đều phát triển kinh tế gia đình bằng việc chăn nuôi vài ba con trâu, bò. Chăn nuôi trâu bò đã mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân. Anh Lèng Văn Nen người dân tại xã Bản Mế (Si Ma Cai) chia sẻ: Trước đây, anh thường đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Cách đây 3 năm, từ khi vay nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền 30 triệu đồng mua 2 con trâu về nuôi, sau hơn một năm anh đã bán được 70 triệu và lại mua trâu nhỏ nữa về nuôi vỗ béo để bán… Đến nay, gia đình đã có 5 con trâu, tính với giá bán hiện tại thì gia đình đã có một tài sản lớn!.

Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với chính sách tổng thể thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới...

N.Quang - P.Tiệp