Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 20:18

Tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt

17:14 | 23/11/2021
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mới đây đã có công văn số 3155/ĐS- KTKT về việc thực hiện Công văn số 8080/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhận được Công văn số 8080/VPCPCN ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt, trong đó có nội dung về “Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án) yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại các văn bản nêu trên, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ”.

Tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt

Theo đó, thực hiện Công văn số 8080/VPCP-CN, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tích cực phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu để sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhằm giải quyết được triệt để các khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt.

Riêng về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) quốc gia, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo cụ thể: Năm 2021, triển khai văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã trực tiếp đặt hàng toàn bộ nhiệm vụ quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Việc triển khai thực hiện đã hoàn thành, đảm bảo tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm giải ngân được nguồn kinh phí quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia, đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu và chi trả lương cho người lao động, như đánh giá của Bộ Giao thông vận tải tại các Văn bản: 6913/BGTVTKCHT ngày 16/7/2021, 9736/BGTVT-KCHT ngày 17/9/2021.

Việc Bộ Giao thông vận tải trực tiếp đặt hàng toàn bộ nhiệm vụ quản lý, bảo trì KHTĐS quốc gia với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam như đã báo cáo đã đảm bảo được việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai ngay được toàn bộ nội dung nhiệm vụ, bao gồm cả công tác sửa chữa định kỳ, kiểm định, khắc phục hậu quả bão lũ và sửa chữa đột xuất…

Tại thời điểm này đã gần cuối năm 2021, bước sang năm 2022, việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia đã phải hoàn thành. Vì vậy, để tạo điều kiện cho công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia được liên tục, đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu và chi trả lương cho người lao động, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đặt hàng bộ nhiệm vụ quản lý, bảo trì KHTĐS quốc gia năm 2022 và các năm tiếp theo theo cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021.

Cơ chế này đã được sự đồng tình của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2590/BTPPLDSKT ngày 03/8/2021: “Đến nay công tác đặt hàng toàn bộ nhiệm vụ quản lý, bảo trì KHTĐS quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được hoàn thành, đảm bảo tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa cơ chế đặt hàng này vào Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp tục triển khai thống nhất cho các năm tiếp theo, tránh tình trạng chậm chễ, phải xử lý tình huống cho từng năm như thời gian vừa qua”.

Về nội dung trên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đồng thuận với cơ chế tại văn bản số 1290/UBQLV-CNHT ngày 03/8/2021: “Từ năm 2022 trở đi, đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 636/TTg-CN. Đồng thời sớm tổ chức thực hiện đặt hàng để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện mua sắm vật tư, bố trí nguồn nhân lực để thực hiện, khắc phục tình trạng nợ lương người lao động như đã xảy ra trong thời gian vừa qua”.

Hiện nay, trong thời gian chờ Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để giải quyết ngay, cấp bách công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt mùa bão, lũ, đảm bảo an toàn chạy tàu, đặc biệt là công tác vận tải đường sắt trong dịp

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, từ năm 2022 trở đi, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 636/TTg-CN, tổ chức triển khai đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam như năm 2021; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Lan Anh