Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/01/2020 04:28

Tích hợp 118 chính sách thành Chương trình mục tiêu Quốc gia

06:00 | 06/12/2019
Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là dịp để tích hợp 118 chính sách trở thành một chương trình mục tiêu Quốc gia, đầu tư phát triển bền vững cho đồng bào DTTS và miền núi.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, với 89,44% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

tich hop 118 chinh sach thanh chuong trinh muc tieu quoc gia
Các đại biểu nhất trí cao với việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH
vùng đồng bào DTTS và miền núi

“Đây là lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam ban hành một Nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi” – ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định.

Về nhiệm vụ triển khai thực hiện, ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi và chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án. Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), để thực hiện từ năm 2021. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 để chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Ban hành Nghị quyết 88 là một quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng Hiến pháp. Điều này cũng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện có trách nhiệm việc đầu tư phát triển bền vững ở cả ba trụ cột: Phát triển kinh tế, xã hội bình đẳng, công bằng và môi trường được bảo vệ. Trong đó, coi trọng vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm nguyên tắc công bằng – đoàn kết - tương trợ giúp nhau cùng phát triển trong đồng bào các DTTS”.

tich hop 118 chinh sach thanh chuong trinh muc tieu quoc gia

Thay mặt Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội. Theo đó, Chính phủ sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để đạt được các mục tiêu của Đề án. Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; giao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh quan điểm “đầu tư cho vùng DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Chính phủ khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn; hướng dẫn các bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dân tộc, công tác dân tộc trong thời kỳ mới.

P.V