Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/10/2019 08:33
Phiên họp thứ 36, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

15:12 | 13/08/2019
Ngày 13/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất ban hành Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019. Sau hơn 8 tháng thực hiện, một số bộ, ngành, địa phương có cách hiểu khác nhau về một số điều, khoản của Luật Quy hoạch.

thuong vu quoc hoi thong qua nghi quyet giai thich mot so dieu cua luat quy hoach
Đối với quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thống nhất được điều chỉnh nội dung trên cơ sở áp dụng các luật chuyên ngành trước đây. Ảnh: Quochoi.vn

Làm rõ hơn tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, trong quá trình thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, địa phương đã bộc lộ những vướng mắc.

"Trong thời gian tới, đất nước bước vào một giai đoạn quy hoạch mới, nếu các vùng, các ngành, địa phương vẫn vướng mắc trong cách vận dụng, áp dụng Luật Quy hoạch, chưa có một quy hoạch cụ thể xứng tầm thì không thể làm được" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Căn cứ Điều 158, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các trường hợp giải thích pháp luật, Chính phủ đã có tờ trình Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch để bảo đảm áp dụng thống nhất các quy định của Luật, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ghi nhận ý kiến của các tổ chức, có hai vướng mắc lớn là: Cách lập các quy hoạch, thứ tự lập quy hoạch, giá trị pháp lý của các loại quy hoạch với nhau, căn cứ pháp luật; và có hay không được điều chỉnh nội dung quy hoạch, bổ sung các dự án vào trong các quy hoạch đã được quyết định phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực, khi các dự án, quy hoạch đó phải tích hợp vào trong quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch đất, quy hoạch tổng thể quốc gia...

Ngoài ra, với các quy hoạch đã tổ chức thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê duyệt thì tiếp tục thực hiện quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. Trong quá trình tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch chỉ thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt về nội dung quy hoạch, không phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tại phiên họp, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đại diện cho Cơ quan thẩm tra dự thảo Nghị quyết giải thích về một số điều của Luật Quy hoạch - cho rằng, việc Chính phủ đề xuất ban hành Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch là để giải quyết vướng mắc trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cấp bách của một số ngành, lĩnh vực trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020 là cần thiết. Song giải quyết một cách triệt để và phù hợp với quy định pháp luật những khó khăn, vướng mắc hiện nay, Chính phủ cần phải báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết đặc thù cho phép điều chỉnh các quy hoạch được tích hợp của một số ngành, lĩnh vực cụ thể trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2020 và phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống quy hoạch.

Theo Dự thảo của Nghị quyết, khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 được hiểu như sau: Việc triển khai lập các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các Luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào hoàn thành trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các ngành, các cấp, các địa phương, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch được hiểu như sau: Trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực mà theo Luật Quy hoạch sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa được phê duyệt thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch phải tích hợp được phê duyệt. Việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của các luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thống nhất một số vấn đề trọng tâm như: các loại quy hoạch được lập đồng thời với nhau, chứ không phải quy hoạch cao xong rồi mới lập quy hoạch thấp hơn; quy hoạch nào lập xong trước sẽ được cơ quan cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt cho thi hành trước; quy hoạch cao được phê duyệt rồi mà quy hoạch thấp có mâu thuẫn hay chưa phù hợp phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo đúng nguyên tắc lập quy hoạch. Đối với quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thống nhất được điều chỉnh nội dung trên cơ sở áp dụng các luật chuyên ngành trước đây.

Sau phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ giao cho các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện về mặt văn phong dự thảo Nghị quyết về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Hoàng Châu