Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Thực sự “trưởng thành về mặt chất lượng”

Chiều 10/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thực hiện giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi (Chương trình) giai đoạn 2012 – 2018” với đánh giá chung, dù còn khó khăn song Chương trình đã thực sự “trưởng thành về mặt chất lượng” song cần quyết liệt, đồng bộ hơn để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo đạt khá…

Tóm tắt kết quả giám sát, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Trưởng Đoàn giám sát của UBTVQH, ông Hà Ngọc Chiến cho biết, nguồn kinh phí đầu tư cho Chương trình từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, kinh phí huy động từ các chương trình/dự án hợp tác quốc tế và huy động từ các nguồn lực khác trong giai đoạn 2012 – 2018 lần lượt là: 47.411.162 tỷ đồng; trên 52.414 tỷ đồng; trên 8.974 tỷ đồng và hơn 19.184 tỷ đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn này, từ các chính sách tín dụng ưu đãi, đã có 1,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) được thụ hưởng với tổng dư nợ 46.159 tỷ đồng.

de cong tac giam ngheo thuc su ben vung
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018”

“Từ những nguồn kinh phí của các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng” – ông Chiến đánh giá và đưa số liệu, đã có khoảng 25.000 công trình hạ tầng đã được đầu tư, xây dựng trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng DTTS, MN.

Nhờ đó đến nay, đa số các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 88% thôn có đường cho xe cơ giới và 42% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS giảm trung bình khoảng 3,5%/năm.

de cong tac giam ngheo thuc su ben vung
Ông Hà Ngọc Chiến: Từ những nguồn kinh phí của các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thời gian qua

Đặc biệt trong giai đoạn 2016 – 2018 (Thực hiện theo tiêu chí nghèo đa chiều), tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 9,88% (năm 2015), xuống còn 5,23% (năm 2018), như vậy, bình quân giảm 1,55%/năm, tương ứng giảm 1.047.452 hộ, đạt mục tiêu (giảm 1% - 1,5%/năm). Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm bình quân 5,5%/năm vượt mục tiêu (giảm 4%) và các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3-4% trở lên mỗi năm, đạt mục tiêu. Số hộ nghèo DTTS giảm được 343.470 hộ, bình quân giảm từ 3-4% mỗi năm.

… nhưng còn nhiều hạn chế

Đoàn giám sát của UBTVQH đánh giá, dù công tác giảm nghèo trên địa bàn vùng DTTS, MN đạt được những kết quả khá, song vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế.

Trước hết, dù ngân sách phân bổ thực hiện Chương trình đều vượt so với kế hoạch, song trong quá trình triển khai, hằng năm có sự điều chỉnh, bổ sung đối tượng, địa bàn thụ hưởng, trong khi đó, nguồn vốn để thực hiện một số chính sách bố trí vốn chậm, không đúng kế hoạch, thẩm định vốn kéo dài, giải ngân chậm,... nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án của Chương trình.

Cùng đó, công tác phân bổ nguồn lực cũng chưa đáp ứng được mục tiêu kế hoạch Chương trình bởi chính sách thường có mục tiêu lớn, thời gian thực hiện ngắn, định mức hỗ trợ thấp; vốn cấp không đủ, chậm và không đồng bộ,... nên việc triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả cao, nhiều chương trình, dự án khi kết thúc nhưng không đạt mục tiêu.

de cong tac giam ngheo thuc su ben vung
Ông Phùng Quốc Hiển: Cần chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân một cách cụ thể ngay trong Báo cáo giám sát.

“Chương trình có nhiều chính sách, dự án thành phần do mỗi Bộ, ngành quản lý, có cơ chế phân cấp, trao quyền khác nhau, chưa tạo nên sự đồng bộ, làm hạn chế việc lồng ghép chính sách và cân đối nguồn lực chung” – ông Hà Ngọc Chiến nêu thêm tồn tại.

Chỉ ra nguyên nhân, Đoàn giám sát cho rằng trước hết do công tác ban hành văn bản chậm trong khi nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn manh mún, dàn trải, trùng lặp về nội dung và địa bàn, đối tượng thụ hưởng hoặc có định mức thấp.

Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong hoạch định, ban hành chính sách chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời cũng được chỉ ra bên cạnh việc các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai chưa sát với tình hình thực tế, còn mang tính áp đặt, mệnh lệnh hành chính, chạy theo thành tích.

Các hộ nghèo vùng DTTS, MN một số nơi còn phong tục, tập quán lạc hậu, trình độ dân trí hạn chế, và một số ít người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng cũng là nguyên nhân làm hạn chế kết quả thực hiện Chương trình.

Những khuyến nghị Chương trình đạt hiệu quả cao hơn

Đoàn giám sát của UBTVQH đưa 05 nhóm giải pháp và kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để Chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai.

Đối với Chính phủ, Đoàn giám để nghị xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS-MN trình Quốc hội xem xét, quyết định phê duyệt, đồng thời chỉ đạo hoàn thành việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tích hợp chính sách, khi xây dựng, ban hành chính sách giảm nghèo mới cần có cơ chế đặc thù, phải tính toán kỹ về nguồn lực.

Trong phần thảo luận, cơ bản tán thành với báo cáo của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh thêm, hệ thống chính sách còn lạc hậu so với thực tế và còn “nợ chính sách”, điển hình như chính sách về dịch vụ bảo vệ rừng, chúng ta đã nâng mức chi trả từ 200 lên 400 nghìn/ha, song so với thực tế hoạt động bao vệ rừng thì chưa phù hợp. Cùng đó là công tác phân cấp, phần quyền còn chồng chéo, phân tán cho rất nhiều bộ, ngành đã làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí trong khi kỷ luật tài chính, quản lý tài chính còn lỏng lẻo.

de cong tac giam ngheo thuc su ben vung
Bà Lê Thị Nga: Cần xem xét, thực hiện các chính sách theo hướng tích hợp, lồng ghép cao hơn để tăng hiệu quả xử dụng nguồn lực của các chính sách giảm nghèo

“Qua kiểm toán đã phát hiện sai phạm, kiến nghị khắc phục, xử lý tài chính giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước” – ông Hiển nêu vấn đề và dẫn số liệu, giai đoạn 2012-2015 là gần 103 tỷ đồng trong khi giai đoạn 2016-2018 tăng lên trên 141 tỷ đồng. Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân một cách cụ thể ngay trong báo cáo giám sát.

Dẫn chính sách tái định cư vùng đồng bào dân tộc, bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp – khẳng định, nhiều nơi thực hiện chưa đảm bảo nguyên tắc “chỗ lở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ” và đưa giải pháp là đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản liên quan đến các chính sách, nhất là chính sách có tính chất liên ngành, liên vùng phải phù hợp thực tiễn, trong đó, cần phải lấy ý kiến của các địa phương liên quan để đảm bảo tính khả thi.

Đặc biệt, theo bà Nga, Quốc hội đã từng bàn về việc lồng ghép, tích hợp các chính sách nhưng nhiều Bộ, ngành không tán thành nên khi thực hiện việc lồng ghép, liên thông chính sách gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần xem xét, thực hiện theo hướng tích hợp, lồng ghép cao hơn để tăng hiệu quả xử dụng nguồn lực của các chính sách giảm nghèo.

Còn theo ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật – đánh giá, công tác giảm nghèo thời gian qua đã “trưởng thành về mặt chất lượng”. Về những giải pháp trong thời gian tới, ông Định tán thành với những giải pháp Đoàn giám sát nêu ra, tuy nhiên, theo ông Định, trước hết cần làm tốt các chính sách đã có, tích hợp, lồng ghép tốt hơn giữa các chính sách đang thực hiện trước khi bàn đến các giải pháp khác.
Hoàng Châu

Tin mới nhất

Gói bánh chưng xanh “Chia sẻ yêu thương - Đón xuân Nhâm Dần”

Gói bánh chưng xanh “Chia sẻ yêu thương - Đón xuân Nhâm Dần”

Ngày 21/1/2022, chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2022 có chủ đề “Chia sẻ yêu thương - Đón xuân Nhâm Dần” đã khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức xã hội, cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện.
TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2022, Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đà Nẵng: Đưa hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu ngày Tết về phục vụ các xã miền núi

Đà Nẵng: Đưa hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu ngày Tết về phục vụ các xã miền núi

Hơn 4.000 mặt hàng là hàng hóa thiết yếu, chủ yếu là hàng tiêu dùng ngày Tết đã được đưa về 2 xã miền núi Hòa Phú và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 19/1/2022, tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 dưới hình thực trực tiếp và trực tuyến.
Dâng Zèng- nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi

Dâng Zèng- nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi

Tấm thổ cẩm - người Tà Ôi gọi là “Zèng” đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán, là nét đẹp văn hóa của đồng bào Tà Ôi. Nghi thức dâng Zèng không thể thiếu trong các hoạt động tín ngưỡng, thờ cúng, là vật đính ước của các cô gái với ý trung nhân hoặc để thể hiện lòng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, với những người có công với bản làng.

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số

Từ ngày 11-16/1/2022, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại nhiều tỉnh trên cả nước. Tham dự có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện một số doanh nghiệp.
Ủy ban Dân tộc - Năm 2022, công việc và trách nhiệm nhân lên nhiều lần

Ủy ban Dân tộc - Năm 2022, công việc và trách nhiệm nhân lên nhiều lần

Vượt qua những khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ. Đây là các đề án được kỳ vọng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới việc triển khai chính sách và công tác dân tộc năm 2022 và những năm tiếp theo.
Nhức nhối nạn trộm cắp ở khu rừng quế Quỳ Nghệ An

Nhức nhối nạn trộm cắp ở khu rừng quế Quỳ Nghệ An

Trước nguồn lợi kinh tế khá cao từ cây quế mang lại, hiện nay, người dân trồng quế ở huyện miền núi Quế Phong tỉnh Nghệ An đang phải đối mặt với vấn nạn trộm cắp quế, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế thoát nghèo của bà con miền núi.
Chung sức cho những mục tiêu lớn

Chung sức cho những mục tiêu lớn

Năm 2021, cùng với việc đẩy mạnh các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây được xem là hoạt động mang tính dài hơi, huy động sự đóng góp của cả hệ thống chính trị để tạo nên những đổi thay mạnh mẽ, tích cực cho vùng DTTS và miền núi.
Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Như thế nào là người sử dụng trái phép chất ma túy? Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện ra sao… là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định 105/2021/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy vừa được Chính phủ ban hành.
Chủ động rà soát,  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Dự thảo phương án phân bổ vốn cho các bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình đã được hoàn thành; tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án đang tiếp tục được đẩy nhanh.
“Cây cao bóng cả” trong cộng đồng người Khmer

“Cây cao bóng cả” trong cộng đồng người Khmer

Với hơn 33.000 người, chiếm 2,73% dân số tỉnh Cà Mau, đến bất kỳ cộng đồng người Khmer nào ở tận cùng Tổ quốc cũng dễ dàng gặp được những người Khmer cao tuổi, có tiếng nói, tầm ảnh hưởng tới việc xây dựng phum, sóc giàu đẹp; bảo tồn và phát triển phong tục, tập quán đặc sắc của người Khmer. Ông Danh Dưỡng và ông Lý Hoàng Chia là những cá nhân như thế!
Đồng bào các dân tộc Làng Văn hóa ổn định cuộc sống trong mùa dịch

Đồng bào các dân tộc Làng Văn hóa ổn định cuộc sống trong mùa dịch

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua hơn 100 đồng bào của 13 dân tộc đang sinh sống làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) vẫn luôn khắc phục khó khăn, duy trì ổn định cuộc sống trong mùa dịch.
Nghệ An: Chủ động, sáng tạo trong phòng, chống HIV/AIDS

Nghệ An: Chủ động, sáng tạo trong phòng, chống HIV/AIDS

Năm 2020 và 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng chống HIV/AIDS. Ngay trong khó khăn đó, tỉnh Nghệ An đã có nhiều sáng tạo để duy trì hoạt động điều trị, chăm sóc và cấp phát thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS.
Đồng bào Raglai ở Cầu Gẫy Tự hào với sản phẩm mật ong thơm ngon đặc biệt

Đồng bào Raglai ở Cầu Gẫy Tự hào với sản phẩm mật ong thơm ngon đặc biệt

Định cư tại Khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận), từ nhiều năm nay, đồng bào Raglai ở thôn Cầu Gẫy đã có tập quán khai thác mật ong rừng. Nhờ hệ sinh thái rừng khô hạn đặc thù, độc đáo của Vườn Quốc gia Núi Chúa, mật ong rừng của đồng bào Raglai có hương vị và chất lượng thơm ngon, khó có mật ong nơi nào sánh được.
Cỗ lá- ẩm thực độc đáo của dân tộc Mường

Cỗ lá- ẩm thực độc đáo của dân tộc Mường

Cỗ lá là ẩm thực truyền thống độc đáo được duy trì từ bao đời nay của đồng bào Mường. Với đồng bào Mường, cỗ lá không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn thể hiện một cách sinh động, những nét văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Mường.
Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Với mục tiêu chỉ rõ hạn chế, từ đó tìm kiếm các phương pháp, hình thức tuyên truyền thực sự hiệu quả, Hội thảo “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” đã được Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức sáng nay (9/12/2021) tại Hà Nội.
Lão nông Khmer  được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc

Lão nông Khmer được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc

Đến ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), hỏi thăm ông Sơn By ai cũng biết. Không chỉ bởi ông Sơn By là Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân ấp Cái Giá kiêm Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ “3 tích cực” xã Hưng Hội mà ông còn là chủ của một vườn cây ăn trái ngon có tiếng.
Nghệ An Thay “áo mới”  cho bản làng  vùng biên

Nghệ An Thay “áo mới” cho bản làng vùng biên

Tam Hợp là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện biên giới Tương Dương với hơn 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo chiếm 32%, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia: Yên Bái đề xuất cơ chế đặc thù

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia: Yên Bái đề xuất cơ chế đặc thù

Mới đây, báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, địa phương đã ban hành 10 văn bản, kế hoạch - trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ mà cấp tỉnh, các sở, ngành và Ban Dân tộc cần khẩn trương thực hiện.
Tuyên Quang - Chủ động, sẵn sàng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia

Tuyên Quang - Chủ động, sẵn sàng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia

Với 46 thành phần dân tộc cùng sinh sống, chiếm 56,76% dân số toàn tỉnh, việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Đến nay, các công việc liên quan đến Chương trình đã và đang được địa phương khẩn trương hoàn tất.
Người Bí thư chi bộ năng nổ, trách nhiệm ở Mường Pồn

Người Bí thư chi bộ năng nổ, trách nhiệm ở Mường Pồn

Gần 10 năm làm Trưởng bản, rồi Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản bản Lĩnh (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), người đàn ông dân tộc Thái - Lường Văn Bình luôn được nhân dân tin yêu, quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự bình yên thôn bản.
Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và những người đam mê nghệ thuật đã cùng chính quyền các cấp sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật để lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam trong lòng cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Ca Mau: Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Ca Mau: Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nông dân. Tuy nhiên, vượt lên trên khó khăn nhiều bà con nông dân vẫn quyết tâm thực hiện các mô hình sản xuất để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, với quyết tâm vụ mùa mới, thắng lợi mới.
Trạm y tế lưu động: Phát huy vai trò quan trọng khi F0 tăng cao

Trạm y tế lưu động: Phát huy vai trò quan trọng khi F0 tăng cao

Thực tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua tại các địa phương đã chứng minh: Các trạm y tế lưu động là cánh tay nối dài của trạm y tế xã, giúp phát hiện sớm, xử lý nhanh diễn biến khó lường của người bệnh (F0) khi được cách ly, điều trị ở nhà.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động