Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 02:04

Thừa Thiên Huế: Ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp trong năm 2021

14:00 | 04/01/2021
Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ công nhân gắn với phát triển khu công nghiệp.

Đó là một trong những kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2021 về phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và công nghiệp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế, kỹ thuật phát triển đô thị, nông thôn theo hướng bền vững và từng bước hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn trong tỉnh gắn với bảo vệ môi trường.

Theo đó, đối với nhiệm vụ quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050 gắn với việc xây dựng và triển khai quản lý hệ thống cơ sỡ dữ liệu quy hoạch tỉnh. Triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Xây dựng và triển khai Chương trình phát triển đô thị TP. Huế mở rộng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hoàn thành việc xây dựng các đề án: Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP. Huế, sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế; Đề án Phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; Đề án Phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; Đề án Thành lập thị xã Phong Điền; Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế: Ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp trong năm 2021
Thừa Thiên Huế sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn III, IV

Đối với nhiệm vụ giao thông, phối hợp với các cơ quan Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: quốc lộ 49, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,... Tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông đối ngoại do địa phương quản lý, tập trung các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực đô thị trung tâm, giữa khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh nhằm liên kết các vùng, tạo động lực và có tính chất lan tỏa phát triển kinh tế xã hội…

Về cấp điện, đảm bảo việc hỗ trợ cung cấp điện thi công đến hàng rào công trình theo quy hoạch. Về hạ tầng công nghệ thông tin, cần tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh, thực hiện mục tiêu phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số…

Đối với nội dung hạ tầng khu công nghiệp, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn III, IV; hạ tầng khung Khu công nghệ cao tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Phong Điền, trong đó chú trọng xử lý nước thải tuần hoàn phục vụ công nghiệp hỗ trợ dệt nhuộm,… Hoàn thành tuyến đường phân luồng công nhân ra vào Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương thủy và tuyến đường trục chính trong Khu công nghiệp Phong Điền vào khu chức năng chế biến cát. Kêu gọi đầu tư nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ công nhân gắn với phát triển khu công nghiệp.

Đối với nội dung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: đường trục chính Khu đô thị Chân Mây, khởi công đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây. Tiếp tục kêu gọi đầu tư khu phi thuế quan, hạ tầng cảng và dịch vụ cảng Chân Mây.

Hầu Tỷ