Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 21/06/2021 02:09

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2

16:04 | 28/12/2020
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO2 (Công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
Bảo đảm các dự án đầu tư hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn nhà nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2

Trước đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Văn bản số 2255/UBQLV-NL ngày 17/12/2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2

Theo đó, ngày 26/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Theo Quyết định phê duyệt, EVNGENCO2 được cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước (vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hiện có tại EVNGENCO2; Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại EVNGENCO2.

Cũng tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO2 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai phương án cổ phần hóa EVNGENCO2 bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và lợi ích Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO2 có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi EVNGENCO2 chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của EVNGENCO2 không muộn hơn ngày 17/2/2021 mà không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Lan Anh