Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 24/11, tại Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Đoàn Nghị sĩ và doanh nghiệp Rumani Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề xuất 3 nội dung hợp tác Việt Nam-Úc Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dự hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Buổi làm việc tập trung vào các nội dung gồm: Tiến độ thực hiện mục tiêu các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh, kết quả xử lý các vướng mắc….

Năm 2022, ước giải ngân khoảng 50% so với kế hoạch được giao

Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Cẩn – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp – cho biết, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh là 1.415,770 tỷ đồng; bao gồm: Ngân sách Trung ương là 443,620 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 972,150 tỷ đồng. Năm 2022, giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình là 568,250 tỷ đồng; bao gồm, vốn ngân sách Trung ương là 158,180 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 410,070 tỷ đồng.

Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình là 15,700 tỷ đồng; bao gồm: Ngân sách Trung ương là 14,257 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 1,443 tỷ đồng. Năm 2022, giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình là 26,827 tỷ đồng; bao gồm: Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình: 26,210 tỷ đồng; vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình là 0,617 tỷ đồng.

Ước khả năng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Đồng Tháp đến cuối năm 2022 khoảng 50% so với kế hoạch được giao, phần vốn còn lại chưa giải ngân của năm 2022, địa phương tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2023 theo chủ trương của Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã biểu quyết thông qua Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 11/11/2022.

Thông tin thêm tại buổi làm việc, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, đến nay, tỉnh có 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26/109 xã nông thôn mới nâng cao. Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022 ước thực hiện 0,91% (so với mục tiêu đặt ra là 0,4%).

Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với công nghiệp, trong đó, tập trung vào khâu chế biến. Để nâng cao thu nhập thu nhập cho người dân, địa phương cũng đã ban hành bộ tiêu chí riêng, phù hợp với bộ tiêu chí chung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng có những điểm phù hợp với đặc điểm riêng của tỉnh.

4 kiến nghị liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đưa ra 4 kiến nghị liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thứ nhất, liên quan đến quy định quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo UBND tỉnh Đồng Tháp, mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước tại điểm a, Khoản 5, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP là không quá 60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực tế việc huy động 40% từ sự đóng góp của người nghèo, kể cả bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động còn thấp. Do đó, đề xuất nâng mức hỗ trợ một dự án từ vốn ngân sách nhà nước lên 70%.

Thứ hai, về mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn khó khăn quy định không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án, thì đề xuất không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác là phù hợp.

Do đó, đề xuất sửa đổi điểm a, Khoản 5, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP như sau: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia và không quá 2.000 triệu đồng/dự án. Mức hỗ trợ tối đa cho một hộ gia đình do cơ quan chủ quản chương trình cấp tỉnh quy định.

Thứ ba, ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình năm 2022 được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (được Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 1056/QĐ-BTC ngày 10/6/2022) chậm hơn quy định tại khoản 9, Điều 3 Nghị quyết số 40/2021/QH15 của Quốc hội: “Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022) của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 01/3/2022”, do đó địa phương chưa thể tổ chức thực hiện và giải ngân kịp trong năm tài chính 2022.

Do đó, kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chưa giải ngân đến hết ngày 31/12/2023.

Thứ tư, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị mở rộng các nội dung được thực hiện về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn không phải vùng nghèo, vùng khó khăn gồm: Xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp; phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, học liệu; phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý; Khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm; Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cần lồng ghép và thực hiện hiệu quả được các Chương trình mục tiêu quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, ở góc độ thị trường trong nước, bà Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, Đồng Tháp là một trong các địa phương Top đầu của cả nước trong hoàn thành, cũng như vượt chỉ tiêu về hạ tầng thương mại nông thôn với 100% đạt Tiêu chí số 7.

Đặc biệt việc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình "rất sáng" của Đồng Tháp. Đặc biệt là trong công tác kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn từ các địa phương khác, trong đó, đã có những mặt hàng đi vào các hệ thống siêu thị hiện đại với giá thành rất tốt.

Hiện Đồng Tháp có 35 xã (chiếm khoảng 30%) số xã đang xây dựng kế hoạch chợ nông thôn mới nâng cao. Điều kiện để đăng ký Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn mới nâng cao đó là phải đáp ứng tiêu chí về an toàn thực phẩm. Do đó, mục tiêu đặt ra cho giai đoạn tới đối với địa phương đó là xây dựng kế hoạch cụ thể về các nguồn vốn Trung ương, vốn địa phương, cũng như thu hút nguồn vốn xã hội hóa để 35/115 xã tại Đồng Tháp đều là chợ an toàn thực phẩm. Cùng với việc thu hút nguồn vốn để đầu tư xây dựng chợ, thì việc thu hút được nguồn hàng đã được truy xuất nguồn gốc là vô cùng quan trọng.

Bên cạnh việc lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bà Lê Việt Nga cũng gợi ý Đồng Tháp có thể lồng ghép, tham gia tích cực vào các chương trình kinh tế xã hội khác của Bộ Công Thương như: Xúc tiến thương mại; khuyến công quốc gia; thương mại điện tử; chuyển đổi số; khoa học công nghệ; đề án phát triển thị trường trong nước gắn với “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;…

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn mà địa phương đang gặp phải trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá rất cao việc huy động từ nguồn lực của địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bên cạnh nguồn ngân sách Trung ương.

Về kết quả triển khai thực hiện các Chương trình năm 2022 của địa phương sẽ khó đạt được 100%, trong đó có những khó khăn cả khách quan và chủ quan, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng gợi mở: "Hiện chúng ta có 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vấn đề đặt ra làm sao có thể lồng ghép và thực hiện hiệu quả được các Chương trình này. Riêng với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí, địa phương nên thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong các Chương trình tạo động lực, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương".

Kế hoạch được tỉnh Đồng Tháp đặt ra cho năm 2023 như sau: Tổng vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 497,387 tỷ đồng; trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 432,561 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 64,826 tỷ đồng. Địa phương cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân năm 2023 trên 95%. Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị địa phương quyết liệt triển khai, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện của các dự án trong năm 2023.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Đoàn Công tác của Bộ Công Thương cũng như Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, nhất là về việc thực hiện lồng ghép các chương trình quốc gia với nhau, cũng như thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng cơ chế chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được như kỳ vọng cũng như kế hoạch đặt ra.

Cũng trong sáng 24/11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân công lao to lớn của Cụ. Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí lãnh đạo UBND và các sở ban ngành tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đến dâng hương cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sau lễ viếng và dâng hoa, dân hương, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh

Theo kết hoạch, chiều nay (24/11), Đoàn công tác Bộ Công Thương sẽ làm việc với tỉnh An Giang về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguyễn Hạnh
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Hơn 200 doanh nghiệp Canada sắp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh

Phái đoàn thương mại Canada gồm hơn 200 doanh nghiệp sẽ đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 26 đến 29/3/2024 để tìm hiểu các cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Tin cùng chuyên mục

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/2, diễn ra Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới".
Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Năm 2023 khép lại một chặng đường thực hiện năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2024, Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cục QLTT 19 tỉnh, thành phố phía Nam bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo cung cấp điện - xăng dịp Tết tại phía Nam.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

“Tính dân chủ tại Bộ Công Thương được phát huy, các ý kiến xác đáng được tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Điều này cho thấy Bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất”.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Chiều ngày 4/2, đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024: Cần năng động, tích cực, sâu sát

Xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024: Cần năng động, tích cực, sâu sát

Xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024 sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh triển khai đa dạng, linh hoạt nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đề ra.
Việt Nam - Philippines: Củng cố, thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo

Việt Nam - Philippines: Củng cố, thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo

Sáng 29/1/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr.
Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 4 giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 4 giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu 4 kiến nghị, giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3

Sáng ngày 28/1, tại Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì làm việc với các Bộ, ngành và 9 tỉnh thúc đẩy các dự án đường dây 500kV mạch 3.
Bộ Công Thương: Tích cực, chủ động tương tác với các cơ quan thông tấn, báo chí

Bộ Công Thương: Tích cực, chủ động tương tác với các cơ quan thông tấn, báo chí

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động cung cấp kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền đúng định hướng, chủ trương.
Việt Nam là thị trường tiềm năng hàng đầu ở Đông Nam Á của Hoa Kỳ

Việt Nam là thị trường tiềm năng hàng đầu ở Đông Nam Á của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường năng động và tiềm năng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, do vậy, mong muốn phát triển hợp tác về thương mại, đầu tư, năng lượng..
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi.
Sớm kết thúc đàm phán CEPA Việt Nam - UAE để nâng tầm quan hệ hợp tác song phương

Sớm kết thúc đàm phán CEPA Việt Nam - UAE để nâng tầm quan hệ hợp tác song phương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Kinh tế UAE nhất trí cần thúc đẩy, sớm kết thúc đàm phán CEPA Việt Nam - UAE.
Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch họp lần 3

Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch họp lần 3

Chiều 24/1 tại Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020 - 2025 đã tiến hành cuộc họp lần thứ 3.
Việt Nam - EU thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

Việt Nam - EU thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

Chiều 23/1, Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã tổ chức Họp Ban chỉ đạo Chương trình Chuyển đổi Năng lượng Bền vững Việt Nam-EU.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động