Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 19/01/2021 22:50

Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư

10:52 | 01/04/2020
“Tháo gỡ từng bước nhưng phải khẩn trương và triệt để các vướng mắc trong hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN), hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty”, là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của doanh nghiệp (DN) do UBQLVNN làm đại diện chủ sở hữu.

Sau hơn 1 năm hoạt động, UBQLVNN đã đạt được một số kết quả bước đầu, song cũng phát sinh một số tồn tại, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động, thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DN, trong đó có vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã phối hợp với UBQLVNN, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban.

Ông Vũ Đại Thắng- Thứ trưởng Bộ KH&ĐT - cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết này, kết quả rà soát cho thấy những vướng mắc trong hoạt động của UBQLVNN không chỉ phát sinh trực tiếp từ các dự án của các DN thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban mà còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực khác nhau (sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu và phá sản DN…).

Do vậy, dự thảo Nghị quyết không đưa ra các giải pháp xử lý toàn diện những vướng mắc nêu trên mà tập trung vào xử lý vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục, phân định trách nhiệm giữa Ủy ban và các bộ, ngành đối với dự án đầu tư.

Đối với các vướng mắc cụ thể khác trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ KH&ĐT phối hợp với UBQLVNN, các bộ, cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ các vướng mắc thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp xử lý cụ thể trong dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát thực hiện ngay các nhiệm vụ tồn đọng; hoàn tất thủ tục đối với các vấn đề báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền; báo cáo rõ, đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc do quy định của pháp luật; vấn đề vượt thẩm quyền, chậm chễ, trì trệ trong phối hợp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời, nhất là đối với các dự án thuộc Đề án 1468.

Về các kiến nghị của các bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty được xác định là vấn đề hết sức cấp bách, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ KH&ĐT tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, đánh giá tác động toàn diện để đề xuất chính sách, giải pháp. Đồng thời, cơ quan này nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng xử lý từng các vấn đề như: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (theo Luật Đầu tư) dự án dưới 5.000 tỷ đồng thực hiện trên địa bàn nhiều địa phương; trình tự, thẩm quyền quyết định đầu tư của DN, phê duyệt của Ủy ban (theo quy định của Luật 69/2014/QH13) đối với các dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm phê duyệt của Ủy ban.

Việc xác định cơ quan chủ quản, thẩm quyền quyết định đầu tư dự án giữa Ủy ban và các Bộ được Phó Thủ tướng Thường trực giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&ĐT làm rõ căn cứ xác định cơ quan chủ quản, giao kế hoạch…

Việt Anh