Thanh tra kết luận nhiều nội dung tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chưa đúng

Bộ Công Thương đã ban hành kết luận xác minh nội dung tố cáo tại Trường Đại học Điện lực. Nhiều nội dung tố cáo được thanh tra, xác minh làm rõ.
Trường Đại học Điện lực: Hoàn thành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2023

Bộ Công Thương đã ban hành kết luận xác minh nội dung tố cáo tại Trường Đại học Điện lực. Kết luận chỉ rõ, nhiều nội dung tố cáo đối với ông Đinh Văn Châu, quyền Hiệu trưởng không đúng.

Chưa đủ căn cứ chứng minh có hành vi bao che

Trường Đại học Điện lực tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành; được thành lập năm 1898. Trường chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương năm 2015; là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên.

Thanh tra kết luận 5 nội dung tố cáo tại Trường Đại học Điện lực không đúng
5 nội dung tố cáo được Thanh tra Bộ Công Thương kết luận chưa đủ căn cứ và không đúng

Theo kết luận, hiện nay, thực hiện Luật Giáo dục Đại học, trường đang trong quá trình hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và nhân sự theo mô hình đào tạo giáo dục mới. Đồng thời, đã triển khai thực hiện các kết luận về thanh tra, xác minh, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Công Thương nhận được đơn thư tố cáo, phản ánh về một số sự việc được cho là sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo nhà trường.

Căn cứ nội dung tố cáo; giải trình của người bị tố cáo; kết quả xác minh nội dung tố cáo; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đã kết luận cụ thể từng nội dung.

Đối với nội dung tố cáo ông Đinh Văn Châu bao che, không xử lý trách nhiệm đối với vi phạm, khuyết điểm của Hội đồng Kỷ luật nhà trường trong việc ra quyết định kỷ luật ông Chu Đức Toàn, giảng viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Bộ Công Thương khẳng định, căn cứ hồ sơ, tài liệu do nhà trường và nguyên đơn cung cấp, chưa đủ căn cứ chứng minh ông Đinh Văn Châu có hành vi bao che.

Tại thời điểm xác minh, việc tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan của các thành viên Hội đồng Kỷ luật đang được triển khai thực hiện.

Như vậy, nội dung tố cáo phản ánh đúng về hiện tượng nhà trường chậm trễ trong việc xem xét trách nhiệm liên quan của Hội đồng Kỷ luật. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ kết luận về hành vi bao che của ông Đinh Văn Châu đối với Hội đồng Kỷ luật như trong đơn nêu” - kết luận cho biết.

Kết luận nội dung tố cáo ông Đinh Văn Châu bao che, không xử lý vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Thành Doanh - Trưởng phòng Đào tạo sau đại học theo Kết luận thanh tra số 109 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương cũng cho biết, việc xem xét trách nhiệm ông Doanh nằm trong tổng thể kế hoạch của nhà trường thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường đang trong quá trình xem xét trách nhiệm của ông Doanh. Việc chậm trễ trong thực hiện trình tự xem xét trách nhiệm của ông Doanh là nguyên nhân gây phát sinh tố cáo.

Giải trình về việc này, Trường Đại học Điện lực cho biết, việc xem xét trách nhiệm của ông Doanh, trường đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến về chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có căn cứ tiếp tục thực hiện. Đồng thời, việc tập trung kiện toàn Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nội dung này.

Nhà trường đã chậm trễ trong việc xem xét trách nhiệm của ông Lê Thành Doanh liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Nội dung tố cáo phản ánh đúng về hiện tượng. Tuy nhiên, các sai phạm của nhà trường và các cá nhân liên quan theo Kết luận số 109 diễn ra trước khi ông Đinh Văn Châu được Bộ Công Thương điều động giữ chức vụ quyền Hiệu trưởng. Chưa đủ căn cứ kết luận về hành vi bao che cho ông Lê Thành Doanh” - kết luận nêu.

Cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành tránh gây hiểu lầm

Đối với nội dung tố cáo ông Đinh Văn Châu chi trả lương, thưởng năm học 2020 - 2021 cho viên chức không đúng quy chế của nhà trường, kết luận xác minh chỉ rõ, căn cứ hồ sơ, tài liệu tại thời điểm xác minh, nhà trường đã chi trả lương năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022 (gồm lương kỳ 1, kỳ 2) cho viên chức khối giảng viên theo Quy chế Chi trả lương.

Nhà trường đã chi trả lương (gồm lương kỳ 1, kỳ 2) năm học 2020 - 2021 và lương kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho viên chức khối hành chính theo đúng Quy chế Chi trả lương.

Đối với lương kỳ 2 của năm học 2021 - 2022, trên cơ sở ý kiến của Công đoàn, trường đã chi trả cao hơn so với lương kỳ 2 của năm học 2020 - 2021. Việc này tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho hầu hết viên chức khối hành chính. Không có việc viên chức khối hành chính chịu thiệt thòi về lương như đơn nêu. Như vậy, nội dung tố cáo là chưa đúng thực tế.

Liên quan đến nội dung tố cáo các dấu hiệu sai phạm của ông Đinh Văn Châu trong việc may đồng phục năm học 2021 - 2022 cho viên chức và người lao động, kết luận cho biết, căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và xác nhận của đơn vị, cá nhân liên quan tại thời điểm xác minh cho thấy, nhà trường đã thực hiện trình tự, thủ tục phát tiền đồng phục cho viên chức người lao động theo Quy chế Chi tiêu nội bộ. Chưa đủ căn cứ chứng minh nhà trường và Công ty TNHH May Quang Hà có giao kết về việc may đồng phục tập trung.

Quá trình thực hiện chủ trương về việc phát tiền may đồng phục, tổ chức hỗ trợ viên chức, người lao động may đồng phục, phòng chuyên môn đã có thiếu sót dẫn đến cách hiểu chưa đầy đủ của một bộ phận viên chức, người lao động và gây phát sinh đơn thư… Quyền Hiệu trưởng thiếu kiểm tra, giám sát sự việc và ký ban hành thông báo gây hiểu lầm cho một bộ phận viên chức, người lao động.

Mặt khác, hiện nay Nhà nước khuyến khích việc thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định về việc chi tiền đồng phục cho viên chức, người lao động bằng tiền mặt là không còn phù hợp.

Ngoài ra, đối với nội dung tố cáo ông Đinh Văn Châu cử viên chức đi học lớp cao cấp lý luận chính trị sai quy định của pháp luật; cụ thể là trường hợp bà Phùng Thị Xuân Bình - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, kết luận khẳng định, việc nhà trường cử bà Phùng Thị Xuân Bình tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị khóa học năm 2022 - 2024 không trái Quy định số 57 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng của trường.

Căn cứ kết quả xác minh, đoàn thanh tra kết luận, một số nội dung tố cáo phản ánh đúng về mặt hiện tượng. Nguyên nhân do nhà trường có thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các quy định, quy chế hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một số kiến nghị, kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và xác nhận của các đơn vị, cá nhân liên quan tại thời điểm xác minh, chưa đủ căn cứ kết luận ông Đinh Văn Châu, quyền Hiệu trưởng vi phạm quy định của pháp luật về tài chính, tổ chức.

Một số đơn vị chức năng trực thuộc trường đã có những thiếu sót, hạn chế trong quá trình tham mưu, thực hiện công tác quản lý, điều hành. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Đinh Văn Châu cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành, không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài tại đơn vị…

Ông Đinh Văn Châu cho biết, sau khi Bộ Công Thương ban hành, nhà trường đã tiến hành công khai kết luận theo quy định.

Kết luận xác minh đã chỉ rõ đúng, sai đối với 5 nội dung tố cáo. Trên cơ sở kết luận này, lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá chính xác, khách quan về hoạt động chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

Hiện nay, Trường Đại học Điện lực cũng đang bắt đầu triển khai thực hiện các nội dung theo kiến nghị tại kết luận. Quan điểm của nhà trường là thực hiện một cách cầu thị, nghiêm túc, khách quan; đảm bảo thời gian báo cáo kết quả theo kết luận xác minh yêu cầu”, ông Đinh Văn Châu chia sẻ.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Trường Đại học Điện lực

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lý do Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS?

Lý do Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS?

Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng, cộng điểm do nhận thấy chính sách có thể gây mất công bằng, vì học sinh khu vực trung tâm dễ tiếp cận đạt chứng chỉ hơn.
15 tỉnh phía Bắc tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

15 tỉnh phía Bắc tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

Ngày 29/2 tại Tuyên Quang, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 với 15 tỉnh phía Bắc.
TP. Hồ Chí Minh: Nhà xe Thành Bưởi được hoạt động trở lại

TP. Hồ Chí Minh: Nhà xe Thành Bưởi được hoạt động trở lại

Sau 4 tháng bị tước giấy phép, nhà xe Thành Bưởi đã được Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động trở lại.
Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước được sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện tiên quyết giúp nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.
Hà Nội dự chi 2.800 tỷ đồng cải tạo đường huyết mạch nối Hà Đông - Văn Điển

Hà Nội dự chi 2.800 tỷ đồng cải tạo đường huyết mạch nối Hà Đông - Văn Điển

TP. Hà Nội dự kiến đầu tư 2.800 tỷ đồng để cải tạo tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển.

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau chính thức xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Cà Mau chính thức xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Người đàn ông này 36 tuổi, ở xã Định Bình, TP. Cà Mau.
Bình Định: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

Bình Định: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định vừa tổ chức hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.
Kiên Giang công bố đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040

Kiên Giang công bố đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040

Tỉnh Kiên Giang chính thức công bố Đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040.
Bắc Giang sẽ giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động trong năm 2024

Bắc Giang sẽ giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Bắc Giang sẽ phấn đấu giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động và đào tạo nghề cho 30.000 người.
6 triệu người Việt đang mắc phải bệnh hiếm

6 triệu người Việt đang mắc phải bệnh hiếm

Trên thế giới có khoảng 6.000 căn bệnh hiếm gây ảnh hưởng tới 300 triệu người, trong đó Việt Nam đang có 6 triệu người mắc phải.
Đà Nẵng: Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển

Đà Nẵng: Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển

Lễ hội Cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm của cộng đồng miền biển, cầu một năm trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang
Chính phủ cho ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4, sân bay Long Thành

Chính phủ cho ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4, sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Bình Dương: Cháy lớn tại nhà thuốc FPT Long Châu ở Dĩ An

Bình Dương: Cháy lớn tại nhà thuốc FPT Long Châu ở Dĩ An

Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra vào đêm qua tại nhà thuốc FPT Long Châu (đường Nguyễn An Ninh).
Quảng Nam: Thả 100.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Quảng Nam: Thả 100.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Qua 9 đợt thả, đến nay số lượng cá đã thả xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) là 750.000 con, trị giá gần 500 triệu đồng.
Năm nhuận khác gì với các năm khác?

Năm nhuận khác gì với các năm khác?

Năm 2024 là năm nhuận, điều này có nghĩa là tháng 2 sẽ có 29 ngày. Ngày 29/2 còn được gọi là ngày nhuận và 4 năm mới có 1 lần.
Hải Phòng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Hải Phòng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Lại Xuân kết nối TP. Hải Phòng – Quảng Ninh.
Trong vòng 1 tháng, cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông

Trong vòng 1 tháng, cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông

Từ 15/1-14/2/2024, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông, làm 1.013 người chết và 1.982 người bị thương.
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tập huấn thị trường carbon và ETS

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tập huấn thị trường carbon và ETS

Đại diện hơn 100 doanh nghiệp từ Thừa Thiên Huế trở ra đã tham gia khóa đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) và thị trường các-bon tại Hà Nội.
Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Tháng 2/2024, Nam Định thu hút khoảng 564.000 lượt du khách, tăng 200%, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 110 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2023
Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở miền Bắc đến bao giờ?

Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở miền Bắc đến bao giờ?

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục rét ẩm kéo dài do không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ thấp nhất dao động 10-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Loài hoa dại lạ mà quen: Vừa là vị thuốc vừa làm món ăn ngon

Loài hoa dại lạ mà quen: Vừa là vị thuốc vừa làm món ăn ngon

Cây xuyến chi hay cây cúc áo, cây đơn kim… là cây thân thảo mọc ở nhiều nơi. Cây xuyến chi được biết đến là một vị thuốc dân gian có nhiều tác dụng chữa bệnh.
Thời tiết hôm nay ngày 29/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 5 độ

Thời tiết hôm nay ngày 29/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 5 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/2/2024: Đón không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 29/2/2024: Gió Đông Bắc giật cấp 8, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 29/2/2024: Gió Đông Bắc giật cấp 8, biển động

Thời tiết biển hôm nay 29/2/2024, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024: Hà Nội  tiếp tục hứng đợt rét đậm diện rộng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024: Hà Nội tiếp tục hứng đợt rét đậm diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024, Hà Nội tiếp tục mưa và rét đậm do không khí lạnh tăng cường.
Sắp diễn ra Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội

Sắp diễn ra Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội

Dự kiến "Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024" sẽ được tổ chức vào ngày 15/3/2024 tại Hà Nội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động