Thành phố Hà Nội: Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Để đạt hiệu quả trong cải cách hành chính, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước,tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư.
Thành phố Hà Nội giải ngân vốn đầu tư công: Nỗ lực đạt mức cao nhất

Để đạt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC), thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn; tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ gắn với số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)… theo tinh thần tôn trọng, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cải thiện và nâng cao

Thời gian qua, công tác CCHC của TP. Hà Nội đã được cải thiện và nâng cao. Về cải cách TTHC, TP. Hà Nội đã ban hành và triển khai Kế hoạch về xây dựng quy trình TTHC liên thông. Đến nay, 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong việc giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn trên toàn thành phố là 1.030.963 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,78%.

Thành phố Hà Nội: Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Hà Nội đã rà soát, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

Theo bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ, xây dựng và triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính của Hà Nội. Cụ thể, thành phố đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch năm 2022 triển khai nhiệm vụ Chính quyền số trong Chương trình Chuyển đổi số TP. Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Thành phố Hà Nội cũng đã triển khai tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06). Đến nay, đã kết nối, duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và thực hiện làm giàu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khai thác thành công dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phê duyệt 928 TTHC được lựa chọn tái cấu trúc, xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022; chỉ đạo, triển khai và tích hợp hoàn thành đúng và trước thời hạn đối với 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (đạt 84%).

Thông tin về giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC của thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn nêu 17 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số PARINDEX, SIPAS giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử.

Cụ thể, thành phố sẽ ban hành Đề án “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC hiện đại các cấp của thành phố” trên cơ sở tích hợp một số nội dung của Đề án 06; ban hành Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố; chủ động triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong giải quyết TTHC để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

Đột phá trong phân cấp, ủy quyền

Để góp phần CCHC hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đang tham mưu triển khai Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính do các sở, ngành đang thực hiện, trên tinh thần phân cấp, ủy quyền triệt để, phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi.

Thành phố Hà Nội: Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chỉ đạo trong quá trình xây dựng đề án, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố - nhấn mạnh, về nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng quy định phân cấp, ủy quyền theo tinh thần phân cấp, ủy quyền triệt để theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và cần phải được thực hiện quyết liệt theo phương châm "từ trên xuống" trên cơ sở đề xuất "từ dưới lên".

Hà Nội cũng đang đẩy mạnh việc phân cấp đối với các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Phân cấp, ủy quyền một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; đất đai, xây dựng, công trình thủy lợi. Trong đó, tăng cường phân cấp cho các quận đối với lĩnh vực quản lý đường bộ, dịch vụ công ích đô thị để khai thác, phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của các quận”- ông Trần Sỹ Thanh cho biết thêm và nhấn mạnh, việc này nhằm bảo đảm tính nhanh chóng, kịp thời trong khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo thuận lợi để thành phố đổi mới theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ hóa và tập trung quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Đánh giá cao việc TP. Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - đề nghị, thời gian tới, thành phố cần rà soát lại những vấn đề bất cập, tránh chồng chéo trong việc quản lý. Đồng thời, lưu ý trong vấn đề công vụ phải gắn với xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, cố gắng tạo sự khác biệt ấn tượng trong công tác tiếp dân. “Đặc biệt, Hà Nội phải là thành phố thông minh, đi đầu trong chuyển đổi số, bởi có điều kiện về cơ sở, về đầu tư vốn và có tư duy mạnh me”- ông Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh.

Hà Nội đang đẩy mạnh việc phân cấp đối với các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Phân cấp, ủy quyền một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; đất đai, xây dựng, công trình thủy lợi.
Hạnh Nguyễn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cải cách hành chính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đà Nẵng: Cô gái nghi tự thiêu tại bờ hồ bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Cô gái nghi tự thiêu tại bờ hồ bị bỏng nặng

Chiều ngày 5/10 tại thành phố Đà Nẵng, một cô gái chưa rõ danh tính nghi tự thiêu tại bờ hồ Bồ Đề (quận Liên Chiểu) khiến người chứng kiến xót xa.
Khoa học - công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Khoa học - công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Cùng với các nguồn lực về lao động, vốn… khoa học và công nghệ được coi là một trong những trụ cột giúp kinh tế Bắc Giang tăng trưởng.
Thừa Thiên Huế: Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Thừa Thiên Huế: Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được đào vào 1967, khi cuộc chiến chống Mỹ vào giai đoạn khốc liệt; nơi đây diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, có ý nghĩa.
Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc

Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Giang 9 tháng năm 2022 chỉ đạt 51,6 triệu USD - giảm 71,34% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng Nai: Bị vây bắt nhóm "cát tặc" tự đánh chìm thuyền để tẩu thoát

Đồng Nai: Bị vây bắt nhóm "cát tặc" tự đánh chìm thuyền để tẩu thoát

Ngày 5-10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ nhóm "cát tặc" vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức công bố thêm các quyết định về công tác cán bộ trên địa bàn.
Nam thanh niên bốc cháy nghi tự thiêu trên phố đi bộ Bình Dương

Nam thanh niên bốc cháy nghi tự thiêu trên phố đi bộ Bình Dương

Khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy trên phố đi bộ Bạch Đằng (Bình Dương), người dân đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đang bốc cháy ngùn ngụt.
Khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1.600 khách hàng ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

Khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1.600 khách hàng ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

Ngày 5/10, vùng lũ quét Kỳ Sơn còn 1.609 khách hàng chưa có điện do ở khu vực nhiều cột điện gãy đổ, dây điện nhiều nơi đang bị đứt, chưa thể tiếp cận.
3h chiều nay 4/10: Điều tiết hồ chứa Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ

3h chiều nay 4/10: Điều tiết hồ chứa Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ.
Sở Công Thương Bình Dương nói gì về việc nhiều cửa hàng xăng dầu để bảng “hết xăng”

Sở Công Thương Bình Dương nói gì về việc nhiều cửa hàng xăng dầu để bảng “hết xăng”

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra mười mấy cửa hàng xăng dầu, khi đến kiểm tra đang nhập hàng, có cửa hàng hết dầu còn xăng, có cửa hàng hết xăng còn dầu.
Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022

Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022

Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD.
Tỉnh ủy Thái Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Thái Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 3/10, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Trong chiến lược xuất khẩu của tỉnh đến năm 2030, Yên Bái đặt mục tiêu tham vọng với kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD.
Đồng Nai: Chú trọng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Đồng Nai: Chú trọng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Nhờ kịp thời thực hiện các chính sách chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Quảng Ninh: Đã rõ nguyên nhân vụ chồng livestream đánh vợ đang mang bầu trên mạng xã hội

Quảng Ninh: Đã rõ nguyên nhân vụ chồng livestream đánh vợ đang mang bầu trên mạng xã hội

Nguyên nhân vụ chồng livestream đánh vợ đang mang bầu trên mang xã hôi bước đầu được xác định là do người chồng xin tiền vợ đi đám cưới bạn nhưng không được.
Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư

Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình triển khai bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Hải Phòng: Cháy dữ dội tại một kho hàng gần khu dân cư huyện An Dương

Hải Phòng: Cháy dữ dội tại một kho hàng gần khu dân cư huyện An Dương

Khoảng 9h ngày 3/10, một kho hàng gần khu dân cư trên địa bàn thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã bất ngờ xảy ra cháy lớn.
Thừa Thiên Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt trên biển

Thừa Thiên Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt trên biển

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế nhanh chóng điều động phương tiện cứu sống 9 ngư dân bị trôi dạt trên biển, sau khi tàu đánh cá chết máy và bị đánh chìm.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tháng 9 giảm, vì sao?

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tháng 9 giảm, vì sao?

Tháng 9/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã giảm tới 5,8% so với tháng trước và giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chính quyền và người dân đang căng mình khắc phục hậu quả và đề phòng mưa lớn.
Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường vụ nổ ở Vũng Áng

Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường vụ nổ ở Vũng Áng

Làm việc với lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo công ty sớm có biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, động viên công nhân.
Thanh Hóa: Chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn tử vong khi qua tràn

Thanh Hóa: Chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn tử vong khi qua tràn

Trên đường chở vợ về nhà bằng xe máy, khi qua tràn thoát nước lúc nửa đêm, 2 vợ chồng ngã xe khiến người vợ bị nước cuốn tử vong.
Thủy điện Bản Vẽ chưa điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa điều tiết lũ sau bão số 4

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) cho biết, sau bão số 4, mặc dù lượng nước về hồ tăng lên nhưng đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa điều tiết lũ.
Mưa lớn và lũ quét hơn 7.832 hộ dân ở huyện Kỳ Sơn mất điện

Mưa lớn và lũ quét hơn 7.832 hộ dân ở huyện Kỳ Sơn mất điện

Mưa lớn và lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sáng 2/10 đã gây thiệt hại nặng nề và làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực dân cư địa phương này.
Cận cảnh trận lũ quét kinh hoàng ở huyện biên giới Nghệ An

Cận cảnh trận lũ quét kinh hoàng ở huyện biên giới Nghệ An

Trưa 2/10, theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay đã có người mất tích, nhà dân, ô tô bị cuốn trôi.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động