Thanh Hóa: Cần quyết liệt hơn để giải quyết thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội

Thực trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động vẫn đang là "bài toán khó" của các ngành chức năng.

Nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp vẫn còn phổ biến

Xem xét đưa xử lý hình sự đối với một số trường hợp nợ đọng BHXH

Thời gian qua, tình trạng chây ỳ, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Mặc dù các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều kết quả.

Chây ỳ, nợ đọng bảo hiểm kèo dài

Theo số liệu từ BHXH tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh hiện có hơn 3.300 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các đơn vị, doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN như: Về nguyên nhân khách quan: Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tuy nhiên nhiều đơn vị vẫn chưa phục hồi được, nhất là đơn vị có số lao động lớn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh; một số đơn vị ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán; một số đơn vị chậm được thanh toán vốn các hợp đồng, công trình, dự án dẫn đến không nộp được tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Thanh Hóa: Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort nợ đọng số tiền BHXH hơn 18,8 tỉ đồng

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động chưa nghiêm, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, một số đơn vị hành chính sự nghiệp thụ hưởng ngân sách nhà nước cũng nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, do việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp nợ còn nhiều hạn chế, chưa có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Nhiều doanh nghiệp không thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Thống kê của BHXH tỉnh Thanh Hóa cho thấy, một số doanh nghiệp có số tiền nợ lớn và thời gian kéo dài là: Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort với 862 lao động, nợ 22 tháng với số tiền hơn 18,8 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa với 50 lao động, nợ 79 tháng với số tiền hơn 15,4 tỉ đồng; Xí nghiệp Sông Đà 10.5 với 202 lao động, nợ 22 tháng với số tiền hơn 6,3 tỉ đồng; Công ty CP Lilama 5 với 70 lao động, nợ 52 tháng với số tiền hơn 14,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp nợ đọng kéo dài và việc đòi nợ đang là “bài toán khó” như: Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, nợ hơn 7,6 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng Hancorp.2, nợ hơn 37,5 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng Công trình giao thông 838, nợ hơn 6,6 tỉ đồng…

Thanh Hóa: Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động
Công ty TNHH TS Vina có trụ sở tại huyện Yên Định, năm 2021 nợ đọng BHXH với số tiền khoảng 18 tỉ đồng

Cũng theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, ngoài các nguyên nhân khiến nhiều đơn vị, doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng bảo hiểm, còn có nguyên nhân do công tác khởi kiện chưa được thực hiện: Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13, từ ngày 01/01/2016 cơ quan Bảo hiểm xã hội không có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH mà giao quyền khởi kiện cho tổ chức Công đoàn.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Để khắc phục tình trạng chây ỳ, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đồng bộ, như: Phân công trách nhiệm cho cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu nợ; hằng tháng gửi Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN đến chủ sử dụng lao động và cử cán bộ chuyên quản đến đơn vị quyết liệt để đôn đốc nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Thanh Hóa: Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động
Cán bộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHXH

Thành lập các đoàn thanh tra đột xuất đơn vị nợ và thanh tra chuyên nghành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Gửi công văn đôn đốc nợ và yêu cầu thực hiện trích chuyển với tất cả các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên; Phối hợp với Phòng thanh tra- kiểm tra rà soát để tham mưu cho lãnh đạo nghành chuyển cơ quan công an những đơn vị có dấu vi phạm việc thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 9647/UBND-KTTC, ngày 6/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc chậm trích, nộp BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1999/QCPH-BHXH-TCT ngày 9/7/2021 về chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế.

Tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có ký quy chế phối hợp để vận động, đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký tham gia, giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và thụ hưởng. Triển khai đồng bộ việc giao dịch điện tử đối với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH; thực hiện kết nối hệ thống thông tin giám định BHYT; tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục phối hợp các ban, sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; kiên quyết xử lý các vi phạm, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính. Đặc biệt đối với các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài, số lao động tham gia BHXH bằng 0 hoặc ít thì rà soát, xác định rõ tình trạng của doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng lộ trình trả nợ cụ thể để giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động…

Thanh Hóa: Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động
Với sự quyết liệt của BHXH tỉnh Thanh Hóa, tình trạng nợ đọng, chây ỳ, BHXH, BHYT, BHTN sẽ sớm có kết quả tích cực hơn, đảm bảo tốt những quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai Điều 214 “Tội gian lận BHXH, BHTN”, Điều 215 “Tội gian lận BHYT”, Điều 216 “Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động” theo Bộ luật Hình sự đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Thống kê của BHXH tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ năm 2020 - 2022 qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền xử phạt là 1.935.980.967 đồng. Trong đó, năm 2020 xử phạt 5 đơn vị, số tiền xử phạt là 686.762.000 đồng; năm 2021 xử phạt 01 đơn vị, số tiền xử phạt là 150.000.000 đồng; năm 2022 xử phạt 10 đơn vị, số tiền xử phạt là 1.099.218.967 đồng. Ngoài ra, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã lập và chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị khởi tố đối với 5 đơn vị nợ BHXH.

Hy vọng, với sự quyết liệt của BHXH tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan liên quan, tình trạng nợ đọng, chây ỳ BHXH, BHYT, BHTN ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ sớm có kết quả tích cực hơn, đảm bảo tốt những quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Thuận đặt mục tiêu phát triển công nghiệp sản xuất điện, sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.
Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh: Cần xác định các khâu đột phá

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh: Cần xác định các khâu đột phá

Bên cạnh xác định các vấn đề trọng tâm, quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 cần xác định khâu đột phá, đưa thành phố phát triển.
Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động chợ quê xã An Nhứt từ ngày 1/3 vì chưa bảo đảm nhiều yếu tố.
Kiên Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng hơn 18%

Kiên Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng hơn 18%

2 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Kiên Giang đạt hơn 6.930 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 12,5% kế hoạch.
TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm điện ít nhất 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm điện ít nhất 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

Dự báo năm 2024, nhu cầu điện sẽ tăng cao, để đảm bảo cung cấp điện, ngành điện TP. Hồ Chí Minh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng lượng điện thương phẩm.

Tin cùng chuyên mục

50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã chuẩn bị sắp xếp lại

50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã chuẩn bị sắp xếp lại

Từ phương án tổng thể sắp xếp lại đơn vị hành chính của 56 tỉnh, thành cho thấy, tổng số huyện thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị và 1.243 đơn vị cấp xã.
Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động nạo vét cát tại lòng hồ thủy điện.
Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, 8 địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD.
TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Siemens Electronic Design Automation phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Khánh Hòa: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng hơn 300 ha

Khánh Hòa: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng hơn 300 ha

Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - khu 3, TP. Cam Ranh, rộng hơn 300ha.
Quảng Nam: Doanh nghiệp hiến kế phát triển du lịch

Quảng Nam: Doanh nghiệp hiến kế phát triển du lịch

Các doanh nghiệp du lịch đã hiến kế để làm sao du khách đến Quảng Nam phải lưu trú nhiều ngày hơn, chi tiêu ở mức cao, khám phá được nhiều hơn...
Báo chí đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Báo chí đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Những thành tựu tỉnh Bình Dương đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp lớn của các cơ quan báo chí truyền thông và đội ngũ những người làm báo.
Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thiện đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thiện đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Theo kế hoạch của TP. Hải Phòng, bắt đầu từ 5 giờ ngày 1/3/2024, bến phà Đồng Bài sẽ chính thức đi vào hoạt động thay thế cho bến phà Gót.
Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành nghị định nới rộng điều kiện về thu nhập cho các đối tượng mua nhà ở xã hội.
Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng “ì ạch” chậm hơn 8 năm vẫn tiếp tục muốn gia hạn

Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng “ì ạch” chậm hơn 8 năm vẫn tiếp tục muốn gia hạn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình đã có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Dohwa.
Phú Yên: Sẽ là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ

Phú Yên: Sẽ là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên, TP. Tuy Hòa được phát triển là đô thị biển; TP. Sông Cầu phát triển là TP. du lịch. Đây là động lực để kinh tế Phú Yên phát triển.
Đồng Nai: Cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, nhiều tài sản và cây trồng bị lửa thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, nhiều tài sản và cây trồng bị lửa thiêu rụi

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và người dân địa phương đã nỗ lực dập tắt đám cháy khoảng 300m2 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
Kỳ vọng xuất khẩu năm 2024 khởi sắc

Kỳ vọng xuất khẩu năm 2024 khởi sắc

Ngành Công Thương Bình Thuận đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh là 791,3 triệu USD, tăng 10,76% so với năm 2023
Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2023.
Hà Tĩnh: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 5%

Hà Tĩnh: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 5%

Hai tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt gần 955 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Thanh Hóa: 3.655 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ vào quân đội

Thanh Hóa: 3.655 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ vào quân đội

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 3.655 công dân thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã hăng hái lên đường nhập ngũ.
Bình Định: Cần hơn 7.300 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát

Bình Định: Cần hơn 7.300 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát

Tỉnh Bình Định sẽ triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Cháy rừng thông trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Lâm Đồng: Cháy rừng thông trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Chiều ngày 25/2, rừng thông nằm trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh rồi bao phủ toàn khu vực.
Nghệ An: Hơn 3.250 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ

Nghệ An: Hơn 3.250 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ

Tỉnh Nghệ An có hơn 3.250 công dân thuộc 21 huyện, thị xã, thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động