Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 02:16

Than Mạo Khê : Nâng cao công tác quản trị chi phí, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả

00:16 | 12/01/2021
Năm 2020, mặc dù Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) rất khó khăn trong công tác tiêu thụ nhưng Công ty Than Mạo Khê – TKV vấn thực hiện vượt kế hoạch TKV giao. Chỉ tiêu thu nhập bình quân Công ty thực hiện tốt, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 16 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, mặc dù đang khai thác than cuối dự án 1,6 triệu tấn với điều kiện sâu xa trung tâm, chất lượng than xấu, chi phí sản xuất tăng cao…nhưng nhờ sự chuẩn bị từ công tác chuẩn bị diện sản xuất đến điều hành chi phí phù hợp với chất lượng than, điều kiện sản xuất; cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch theo đúng phương châm vừa chống dịch vừa đảm bảo ổn định sản xuất, Công ty Than Mạo Khê đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi chung của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Năm 2021, Công ty Than Mạo Khê – TKV đặt mục tiêu doanh thu than trên 2,2 nghìn tỷ
Năm 2021, Công ty Than Mạo Khê – TKV đặt mục tiêu doanh thu than trên 2,2 nghìn tỷ

Theo đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì 11 phân xưởng khai thác sản xuất ổn định, đồng thời, rà soát, sắp xếp, bố trí các diện sản xuất hợp lý phù hợp với công nghệ khai thác của từng diện sản xuất. Bên cạnh đó, công ty đã áp dụng thử nghiệm máy xúc mini phục vụ đào lò để giảm sức thủ công, nâng cao tiến độ đào lò…Đồng thời triển khai áp dụng tự động hóa tập trung các trạm quạt gió, lắp đặt cửa gió thủy lực chạy bằng khí nén trong lò nhằm nâng cao hiệu quả thông gió và giảm nhân công vận hành.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao sản lương khai thác, trong năm 2020, Công ty đã khai thác được 1,9 triệu tấn than - bằng 100% kế hoạch đặt ra, bóc đất lộ thiên trên 1,3 triệu m3. Đào lò chuẩn bị sản xuất hơn 19,3 nghìn mét, than sạch sản xuất và tiêu thụ than cùng đạt trên 1,8 triệu tấn,. Doanh thu than đạt trên 2,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 35 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, dự án khai thác 1,6 triệu tấn/năm đang ở giai đoạn cuối dự án nên các diện khai thác hầu hết ở khu vực xa trung tâm, điều kiện địa chất phức tạp nhiều phay phá, biến động lớn, chất lượng than xấu, có vỉa than cháy nội sinh. Mặt khác trên bề mặt địa hình đã tiến hành khai thác lộ vỉa, mùa mưa nước mặt thẩm thấu xuống các đường lò ảnh hưởng đến sản xuất gây nhiều khó khăn trong việc duy tu các đường lò và khai thác. Chính vì vậy, Công ty đã tập trung chỉ đạo các phân xưởng khai thác, đào lò thực hiện nghiêm túc kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn, biện pháp thi công, phối hợp giúp đỡ các đơn vị khó khăn trong sản xuất do đó các đơn vị sản xuất ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu chính Công ty giao.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Giám đốc Trung tâm điều hành Quảng Ninh mong muốn Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2021
Ông Nguyễn Ngọc Cơ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, Giám đốc Trung tâm điều hành Quảng Ninh mong muốn Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2021

Đồng thời, Công ty đã mở các lớp đào tạo về kỹ thuật với lao động cơ điện bậc thấp, lớp huấn luyện kỹ thuật giải quyết sự cố, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động…và luân chuyển các cán bộ từ các phòng ban đi thực tế sản xuất và các cán bộ từ công trường phân xưởng đến làm việc tại các phòng ban để đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Năm 2021, Công ty xác định bên cạnh những thuận lợi, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, vì vậy, việc điều hành sản xuất của Công ty sẽ tập trung vào các biện pháp tích cực để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngay từ tháng đầu, quý đầu, đồng thời coi trọng công tác quản trị chi phí để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021 được Tập đoàn TKV giao mới mục tiêu đạt trên 1,8 triệu tấn than nguyên khai, bóc đất lộ thiên trên 1,7 triệu m3, đào lò chuẩn bị sản xuất trên 17 nghìn m3, than sạch sản xuất và tiêu thụ than trên 1,6 triệu tấn. Doanh thu than trên 2,2 nghìn tỷ. Tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng….

Để hoàn thành mục tiêu trên, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp trong đó có tập trung các biện pháp đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất và đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng than, đẩy mạnh tiêu thụ, tăng cường quản trị chi phí, tiết kiệm chi phí theo kế hoạch Tập đoàn giao.

Đại diện các tập thể nhận hoa và quà từ lãnh đạo Tập đoàn TKV
Đại diện các tập thể nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tập đoàn TKV

Đồng thời, tiếp tục triển khai nhân rộng trong toàn công ty phong trào để xuất ý tưởng nhằm tiết kiệm chi phí, triển khai thực hiện các ý tưởng, đề xuất của CBCNV nhằm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, loại bớt khâu trung gian, tiết giảm chi phí theo hướng tiết kiệm, an toàn trong sản xuất.

Đáng chú ý, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc xây dựng văn hóa ứng xử đối với thợ lò, chú trọng trong công tác tuyển dụng, thu hút lao động hầm lò, chăm lo chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, ăn, ở, đi lại đối với thợ lò, tăng được tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất.Đồng thời, tích cực động viên CBCNV nâng cao vai trò trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng các giải pháp điều hành kế hoạch năm 2021 nhằm phát huy tối đa sức mạnh và tiềm năng lợi thế của Công ty. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị, người lao động, để tất cả mọi người trong đơn vị hiểu rõ nhưng khó khăn, thách thức, tạo ra sự đồng thuận trong toàn Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, Giám đốc Trung tâm điều hành Quảng Ninh mong muốn trong năm 2021, Công ty Than Mạo Khê – TKV sớm ứng dụng công nghệ hiện đại, cơ giới hóa đào lò, tăng năng lực đường sắt, tăng tốc độ chạy tàu, từ đó tăng năng suất lao động. Đặc biệt tạo được sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết của CBCNV, giữ vững được thương hiệu than Mạo Khê.

Tại hội nghị, công ty cũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2020 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Tiến Dũng