Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 4.098 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận con số lợi nhuận 4.098 tỷ đồng. Đây là con số tích cực trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid.
Vinachem cần tiếp tục tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Vinachem: Phát triển bền vững trong đại dịch, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu

Ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục 4.098 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho thấy: 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất theo giá thực tế của nhóm Công ty con thuộc Vinachem ước đạt 31.800 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu cộng hợp 6 tháng ước đạt 32.830 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2022 ước lãi 4.098 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 4.098 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm
Phân bón là một trong những nhóm sản phẩm tăng cao cả về doanh thu và lợi nhuận của Vinachem (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 19.435 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021; Apatit ước đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 38%; cao su ước đạt 5.204 tỷ đồng, tăng 14%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 1.923 tỷ đồng, tăng 14%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 47%; chất giặt rửa ước đạt 1.364 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm 2021.

Một điểm sáng trong 6 tháng đầu năm 2022 này là các đơn vị của Vinachem thuộc Đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương ước lãi 2.114 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.128 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Đạm Hà Bắc tăng hiệu quả 1.757 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; Đạm Ninh Bình tăng hiệu quả 1.196 tỷ đồng; DAP số 2 - Vinachem tăng hiệu quả 175 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn ước đạt 1.185 tỷ đồng, bằng 72% so với kế hoạch năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho gần 20 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân đạt 12,02 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 397,7 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 217,7 triệu USD, bằng 100% cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 180 triệu USD, bằng 123% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng đầu năm Tập đoàn đã sản xuất 1,6 triệu tấn phân bón các loại; 1,9 triệu lốp ô tô; hơn 2,7 triệu lốp xe máy; 131 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

Doanh thu của 2 Công ty liên doanh mà Tập đoàn trực tiếp tham gia góp vốn ước 6 tháng đầu năm đạt 4.425 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Các Công ty liên kết như Bột giặt NET, Cao su Sao Vàng, XNK Hóa chất miền Nam có kết quả doanh thu, lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 4.098 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm
Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khẳng định, con số lợi nhuận hơn 4.098 tỷ đồng là “chưa từng có” ở Tập đoàn. Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và các Bộ, ban, ngành có liên quan, kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của cả một tập thể, là sự kế thừa và phát huy hiệu quả những bài học có được trong năm 2021 khi ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thực tế, ngành hóa chất đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn như nguồn cung nguyên liệu hạn chế, khan hiếm và giá cả tăng cao. Trước bối cảnh này, chủ tịch Vinachem Nguyễn Phú Cường cũng đề nghị các đơn vị chủ động, tích cực tìm kiếm nguồn cung; vận hành máy tối ưu nhất, không để xảy ra sự cố. Ông Cường cho rằng dư địa tăng trưởng của ngành hóa chất vẫn còn nhiều. Các đơn vị cần thu xếp tốt được nguồn nguyên liệu như quặng, than và một số nguyên liệu đầu vào khác để ổn định sản xuất.

Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu

Trong 6 tháng qua, công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, trong đó: Thực hiện Văn bản số 501/UBQLV-TH ngày 21/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) về việc triển khai Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”; Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”; Vinachem đã hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 và trình Ủy ban tại văn bản số 739/HCVN-HĐTV ngày 25 tháng 5 năm 2022. Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp theo Quyết định số 16/QĐ-TTg và Văn bản số 536/UBQLV-CN của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước.

6 tháng cuối năm và cả năm 2022, Vinachem phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 25.507 tỷ đồng; lũy kế năm 2022 ước đạt 57.307 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu ước đạt 29.668 tỷ đồng, lũy kế năm 2022 ước đạt 62.498 tỷ đồng, bằng 120% so với kế hoạch năm 2022, tăng 18% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm đạt 1.115 tỷ đồng, lũy kế năm 2022 ước đạt 5.212 tỷ đồng, bằng 286% so với kế hoạch năm 2022, tăng 145% so với thực hiện năm 2021.

Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, 6 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với kết quả của cả năm 2022, mà còn là nền tảng để thực hiện mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Vinachem tiếp tục phải xây dựng được kế hoạch ứng phó linh hoạt trước những diễn biến về giá cả, vật tư đầu vào, lãi suất, tỷ giá. Các đơn vị vị thành viên chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp quản trị theo hướng chuyển đổi số; tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn nhằm khai thác tốt những thế mạnh của mỗi đơn vị và tăng hiệu quả chung.

Về tái cơ cấu, trên cơ sở đề án tái cơ cấu Tập đoàn 2021-2025, Vinachem sẽ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển Tập đoàn. Tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu tại các đơn vị Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình và DAP- Vinachem số 2. Chủ động, tính cực trong việc xin ý kiến các cơ quan quản lý cấp trên để từng bước hoàn thiện và triển khai phương án tái cơ cấu chủ đầu tư dự án Muối Lào. Tiếp tục triển khai các bước để thực hiện thoái vốn của Tập đoàn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ørsted ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty PTSC M&C về hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Ørsted ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty PTSC M&C về hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Ørsted và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) để khởi động quan hệ hợp tác trong các dự án điện gió ngoài khơi.
Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vinh dự nhận bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc.
Đoàn Thanh niên PV GAS tổ chức Ngày hội hiến máu “Từ trái tim đến trái tim”

Đoàn Thanh niên PV GAS tổ chức Ngày hội hiến máu “Từ trái tim đến trái tim”

Ngày hội hiến máu với thông điệp “Từ trái tim đến trái tim” là hành động cao đẹp mà Đoàn Thanh niên PV GAS tổ chức vào sáng ngày 5/8 tại tòa nhà PV GAS Tower.
Tập đoàn Hòa Phát đầu tư đóng mới hai tàu tải trọng 24.500 tấn

Tập đoàn Hòa Phát đầu tư đóng mới hai tàu tải trọng 24.500 tấn

Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát, thuộc Tập đoàn Hoà Phát, vừa ký kết đầu tư đóng mới 02 tàu chở hàng tải trọng 24.500 tấn với Nhà máy đóng tàu Hạ Long.
Nhà nông phấn khởi thu lợi nhờ mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao của PVCFC

Nhà nông phấn khởi thu lợi nhờ mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao của PVCFC

Vừa qua, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ.

Tin cùng chuyên mục

PV GAS lần thứ 10 liên tiếp nhận vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022”

PV GAS lần thứ 10 liên tiếp nhận vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022”

Chiều 4/8/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Forbes Việt Nam phối hợp cùng các đối tác đã tổ chức Lễ tôn vinh 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2022.
PC Hải Phòng: Nhiều kết quả chuyển đổi số trong tháng 7/2022

PC Hải Phòng: Nhiều kết quả chuyển đổi số trong tháng 7/2022

Trong tháng 7/2022, bên cạnh việc đảm bảo điện cho phát triển kinh tế địa phương, Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Hải Phòng còn chú trọng đến chuyển đổi số.
Nền tảng chuyển đổi số VNPT oneSME ưu đãi đến 20% nhân kỷ niệm 1 năm ra mắt

Nền tảng chuyển đổi số VNPT oneSME ưu đãi đến 20% nhân kỷ niệm 1 năm ra mắt

Mừng 1 năm ra mắt, nền tảng chuyển đối số VNPT oneSME ưu đãi đến 20% nhiều sản phẩm số thiết yếu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Tổng công ty Khí Việt Nam khởi động dự án “Tư vấn chiến lược chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP"

Tổng công ty Khí Việt Nam khởi động dự án “Tư vấn chiến lược chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP"

Ngày 03/8, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và đối tác EY đã khởi động dự án “Tư vấn chiến lược Chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP”.
NovaDreams nhận giải thưởng quốc tế về “Nơi làm việc xuất sắc”

NovaDreams nhận giải thưởng quốc tế về “Nơi làm việc xuất sắc”

NovaDreams - thành viên của Nova Service - vừa đón nhận giải thưởng quốc tế “Nơi làm việc xuất sắc” do Tổ chức Great Place to Work trao tặng.
New Retail CPG chính thức phân phối sữa dê Kabrita tới người tiêu dùng Việt

New Retail CPG chính thức phân phối sữa dê Kabrita tới người tiêu dùng Việt

Ausnutria đã chỉ định Công ty New Retail CPG là đối tác chiến lược trong việc đem nhãn hiệu sữa dê Kabrita đến với người tiêu dùng Việt Nam.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí được vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2022

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí được vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2022

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có kết quả kinh doanh, tăng trưởng tốt trong năm 2021 được vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2022"
Tăng tốc mở siêu thị Emart, THISO Retail đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô vào 2026

Tăng tốc mở siêu thị Emart, THISO Retail đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô vào 2026

THISO Retail đặt kế hoạch đạt 20 siêu thị trong 5 năm tới và đến năm 2026 doanh thu đạt 1 tỷ đô, trở thành đại siêu thị có thị phần số 1 tại Việt Nam.
Tổ chức Hội thảo Giải pháp cho các rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu khu vực Đồng Bằng Sông Cửa Long năm 2022

Tổ chức Hội thảo Giải pháp cho các rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu khu vực Đồng Bằng Sông Cửa Long năm 2022

Hội thảo Giải pháp cho các rủi ro tín dụng đối với DN xuất khẩu khu vực ĐBSCL năm 2022 đã diễn ra với sự phối hợp của Bảo hiểm Bảo Việt và VCCI Cần Thơ
EVNCPC: Đẩy mạnh phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

EVNCPC: Đẩy mạnh phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Việc thực hiện các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện qua các năm đã nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Văn phòng phẩm Hồng Hà khuyến mại lớn trước thềm năm học mới

Văn phòng phẩm Hồng Hà khuyến mại lớn trước thềm năm học mới

Năm học mới 2022 – 2023 đang đến gần, nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập của khách hàng tăng cao, các nhà sách, siêu thị văn phòng phẩm trên địa bàn TP. Hà Nội.
PVCFC lần thứ 2 đạt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất cùng kết quả kinh doanh 2 quý vượt trội

PVCFC lần thứ 2 đạt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất cùng kết quả kinh doanh 2 quý vượt trội

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa được Tạp chí danh tiếng Forbes Việt Nam lần thứ 2 vinh danh thuộc Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất nhất 2022.
Nestlé Việt Nam chia sẻ các sáng kiến sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Nestlé Việt Nam chia sẻ các sáng kiến sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, Nestlé Việt Nam đã tham gia chia sẻ các sáng kiến về sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
LG tổ chức cuộc thi thiết kế hệ thống điều hòa không khí khu vực châu Á

LG tổ chức cuộc thi thiết kế hệ thống điều hòa không khí khu vực châu Á

LG tiếp tục tổ chức “Cuộc thi thiết kế hệ thống điều hòa không khí khu vực châu Á” lần thứ 2.
Becamex IDC tiếp tục được vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Becamex IDC tiếp tục được vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (mã chứng khoán BCM) tiếp tục được vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022.
Supe Lâm Thao ủng hộ 100 triệu đồng tôn tạo, tu bổ Đình Thượng

Supe Lâm Thao ủng hộ 100 triệu đồng tôn tạo, tu bổ Đình Thượng

Sáng ngày 4/8, tại trụ sở UBND xã Chu Hóa (TP. Việt Trì), Supe Lâm Thao đã ủng hộ 100 triệu đồng phát tâm công đức tôn tạo, tu bổ Đình Thượng.
Ấn tượng với công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La

Ấn tượng với công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La

Đây là đánh giá của Phó Cục trưởng Cục Quản lý an toàn công nghiệp năng lượng (DESM) Bộ Năng lượng và Mỏ (Lào) khi thăm Nhà máy Thủy điện Sơn La.
VNPT và VinaPhone  lọt Top 10 công ty CNTT - Viễn thông uy tín năm 2022

VNPT và VinaPhone lọt Top 10 công ty CNTT - Viễn thông uy tín năm 2022

VNPT và VinaPhone vừa lọt Top 10 công ty CNTT - Viễn thông uy tín năm 2022 được đánh giá bởi Vietnam Report.
Đoàn cán bộ PVTrans tổ chức các hoạt động nhân ngày Thương binh liệt sĩ

Đoàn cán bộ PVTrans tổ chức các hoạt động nhân ngày Thương binh liệt sĩ

Đảng ủy, Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên PVTrans tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh liệt sĩ.
Hội thao Phòng cháy chữa cháy PV GAS năm 2022: Những ý nghĩa thành công sát thực

Hội thao Phòng cháy chữa cháy PV GAS năm 2022: Những ý nghĩa thành công sát thực

Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội thao Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2022 tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động