Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 11:58

Tạm ngừng hoạt động để nâng cấp Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng

09:41 | 19/10/2021
Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông báo tạm ngừng hoạt động Hệ thống Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 18006838 để nâng cấp hệ thống.

Theo đó, nhằm nâng hiệu quả hoạt động của Hệ thống Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 18006838 (Hệ thống Tổng đài), từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tổ chức nâng cấp một số cấu phần của Hệ thống Tổng đài, do đó, trong thời gian này, đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 18006838 sẽ không có tín hiệu.

Người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ để được tư vấn về chính sánh, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected]

Hoàng Lan