Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 18:17

Supe Lâm Thao: Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục góp phần bảo vệ môi trường

16:10 | 18/08/2020
Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn quan tâm chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường. Đơn cử như việc đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục đã góp phần bảo vệ môi trường và sản xuất bền vững.

Cải tạo, thay đổi công nghệ tiên tiến

Nhận thức được công tác sản xuất phân bón hóa chất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Supe Lâm Thao đã không ngừng đầu tư cải tạo thiết bị, thay đổi công nghệ nhằm giảm thiểu phát thải khí, bụi và nước thải. Công ty đã đầu tư các dự án mới như: Áp dụng công nghệ tiếp xúc kép hấp thụ hai lần trong sản xuất axít nâng cao hiệu suất chuyển hóa, hấp thụ để khí thải đáp ứng quy chuẩn môi trường QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 21: 2009/BTNMT; Thay thế thiết bị làm lạnh axít, đầu tư thiết bị giải nhiệt cưỡng bức. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt để tuần hoàn trong sản xuất, không thải ra ngoài. Đầu tư cải tạo thay thế lò đốt dầu, đốt than bằng lò đốt nhiên liệu sinh khối… Với những nỗ lực đó, công ty luôn luôn đáp ứng các quy định của nhà nước về môi trường.

Supe Lâm Thao: Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục góp phần bảo vệ môi trường

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây chuyền A xit 1, Xí nghiệp A xí

Ngày 24/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ- CP về quản lý chất thải và phế liệu. Tại điều 47 của Nghị định này có quy định về quan trắc khí thải chỉ rõ “Chủ nguồn thải khí thải công nghiệp thuộc danh mục các nguồn khí thải lưu lượng lớn quy định tại phụ lục của Nghị định này phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở tài nguyên và Môi trường địa phương”. Một yêu cầu rất chính đáng để bảo vệ môi trường nhưng cũng đặt ra cho các cơ sở sản xuất những thách thức về quản lý sản xuất, vận hành, chi phí đầu tư, chế tài xử phạt nếu vi phạm, sự giám sát liên tục của các cơ quan quản lý nhà nước.

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc cho tất cả các dây chuyền sản xuất

Phòng Xây dựng cơ bản (XDCB) của công ty có nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục trong các dây chuyền sản xuất. Mặc dù, giai đoạn đầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn, do hệ thống thiết bị quan trắc khí thải liên tục là hệ thống thiết bị hoàn toàn mới rất nhiều cơ sở chưa lắp đặt, thiếu thông tin về phương pháp đo, phân tích, truyền nhận số liệu. Cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về thiết bị, công nghệ sản xuất, vận hành để khi đưa hệ thống vào sử dụng không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của công ty. Trước nhiệm vụ này, phòng XDCB đã nỗ lực tìm hiểu, tham khảo ý kiến tư vấn, tham quan một số đơn vị đã thực hiện. Báo cáo lãnh đạo Công ty phương án đầu tư và triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức mua sắm, cung cấp lắp đặt thiết bị, chạy thử hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây chuyền sản xuất A xít 1. Ngày 6/8/2018, hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây chuyền A xít 1 đã được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng, hệ thống thiết bị làm việc ổn định, các thông số quan trắc được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ. Thông số quan trắc phản ánh đúng và chính xác các chỉ số phát thải, đạt tiêu chuẩn cho phép.

Căn cứ kết quả của hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây chuyền A xít số 1, Công ty đã thống nhất triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc cho tất cả các dây chuyền sản xuất. Đến nay đã triển khai và nghiệm thu đưa vào sử dụng các hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây truyền NPK 4, xí nghiệp NPK Hải Dương, Xí nghiệp Supe 1.

Với hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp Supe số 1 qua nhiều lần thử nghiệm đã giải quyết được khó khăn về độ bền của thiết bị trong điều kiện khí thải có thành phần ăn mòn, nhiều bụi, ẩm bám dính, vừa phải đảm bảo điều kiện làm việc của thiết bị vừa phải bảo đảm đúng các thông số quan trắc và điều kiện vận hành bảo dưỡng thiết bị thuận lợi.

Tại buổi họp nghiệm thu bàn giao của Công ty ngày 4/8/2020, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Công ty đã đánh giá cao sự cố gắng của chủ đầu tư và nhà thầu nhằm đưa dự án quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp Supe 1 vào hoạt động đảm bảo yêu cầu. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Giám đốc xí nghiệp cho biết, hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục hiện nay chạy ổn định, công nhân vận hành nắm bắt được quy trình vận hành, vệ sinh bảo dưỡng. Ý thức của công nhân vận hành được nâng lên. Xí nghiệp chủ động trong sản xuất, giám sát môi trường.

Kết quả đạt được sau thời gian triển khai một số dự án quan trắc khí thải tự động liên tục thể hiện sự quyết tâm của các đơn vị, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty “Đầu tư để bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả xã hội. Chủ động trong quản lý điều hành sản xuất thông qua đánh giá khách quan trung thực sản xuất của các dây chuyền, bảo vệ môi trường bền vững.Thay đổi nhận thức, ý thức người lao động.”

Trong thời gian tới, Công ty sẽ hoàn thành việc lắp đặt các dự án quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp NPK 1, Xí nghiệp NPK 2, Xí nghiệp Supe 2 và dây chuyền A xít 2 theo kế hoặch đã đề ra. Đồng thời quan tâm đến việc vận hành, vệ sinh bảo dưỡng, bảo trì hệ thống, làm chủ hệ thống, cải tạo thiết bị để các chỉ số phát thải đều đạt yêu cầu.

Thu Hà