Sóc Trăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer

Những năm qua, tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm chỉ đạo triển khai tốt các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.
Điện sáng vùng đồng bào Khmer “Đòn bẩy” thoát nghèo của đồng bào Khmer Độc đáo Tết năm mới Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Dành nhiều nguồn lực quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào Khmer

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long (30,19%), thời gian qua, trên cơ sở các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc và miền núi, đặc biệt là thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sóc Trăng đã chủ động xây dựng hệ thống các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình, triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Theo đó, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương đối ứng và huy động các nguồn lực khác đã cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện các nội dung của chương trình. Trong đó, một số chương trình, dự án đã mang lại hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của các địa phương như: Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng; xây dựng mô hình liên kết tôm - lúa; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo... Từ sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo các chương trình, dự án đã giúp công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của Sóc Trăng đạt quả tốt.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh giảm được 7.270 hộ nghèo (2,19%), trong đó có 3.031 hộ nghèo Khmer; giảm 3.527 hộ cận nghèo (1,07%); trong đó giảm 1.353 hộ cận nghèo Khmer. Hiện tỉnh Sóc Trăng còn 15.139 hộ nghèo (4,54%) và 26.242 hộ cận nghèo (7,87%).

Tỉnh đã giải quyết việc làm cho 946 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; đào tạo nghề cho 758 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định đạt 90,67% kế hoạch; hiện có 90,66% số hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 91,39% số hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận dịch vụ internet...

Sóc Trăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer
Lễ hội đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng

Bên cạnh việc giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Sóc Trăng xác định giáo dục là mục tiêu hàng đầu để nâng cao dân trí. Nhiều năm qua, hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh, nhất là vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học. Nhờ đó chất lượng giáo dục của toàn tỉnh nói chung, vùng có đông đồng bào Khmer nói riêng không ngừng được nâng lên, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với khu vực thành thị.

Một điểm sáng tiếp theo trong công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng là tỉnh Sóc Trăng đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Như tại ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của bà con. Không chỉ làm đường, thời gian qua, người dân ở ấp Giồng Chùa A còn luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào khác của địa phương.

Hay như Trần Đề là huyện ven biển, trước đây đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Qua triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương này đã có nhiều đổi thay tích cực. Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, Nguyễn Trọng Sơn cho biết: Đến nay, huyện có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo trong tạo việc làm, phát triển sản xuất được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện có 1.200 hộ nghèo, chiếm 4,02% hộ, trong đó hộ Khmer nghèo là 767 hộ, chiếm 5,47%.

Anh Lâm Dal ở ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề thuộc hộ Khmer nghèo, bộc bạch: "Tôi không có đất sản xuất, được Nhà nước giúp vốn, tạo mô hình chăn nuôi bò, mỗi năm thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng, kinh tế gia đình hiện nay đã ổn định".

Sóc Trăng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer
Mô hình chăn nuôi bò sữa mang lại thu nhập ổn định, giúp đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng thoát nghèo

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia cùng nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc khác tiếp tục được các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cơ sở hạ tầng và đời sống đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đã thay đổi rất nhiều. Đây chính là động lực để đồng bào tiếp tục đồng sức, đồng lòng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tăng cường công tác trong tình hình mới

Trong chuyến làm việc khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới tại tỉnh Sóc Trăng ngày 19/7, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao việc Sóc Trăng triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có sự vào cuộc hiệu quả.

Theo báo cáo của Ban Dân vận tỉnh Sóc Trăng, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Tỉnh đã hỗ trợ gần 26.900 hộ nghèo dân tộc thiểu số, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho trên 2.800 hộ và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 555 hộ; vận động xã hội hóa nguồn lực xây nhà cho hộ nghèo 3.496 căn nhà, trong đó, trên 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer. Công tác giáo dục, đào tạo được nâng lên, hệ thống trường dân tộc nội trú được quan tâm, đầu tư xây dựng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được chú trọng thực hiện, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng xác định, địa phương luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành và các địa phương luôn luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào dân tộc, nắm sát tình hình và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc. Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng kiến nghị với Đoàn tiếp tục quan tâm chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ địa phương về kinh phí trong việc đối ngoại và xây dựng lò hỏa táng ở một số chùa trên địa bàn.

Ông Triệu Tài Vinh cho rằng, công tác vùng đồng bào dân tộc tại Sóc Trăng sẽ tiếp tục được phát huy và đạt được nhiều kết quả phấn khởi hơn trong thời gian tới, đưa đời sống, vật chất, tinh thần của bà con dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: đồng bào dân tộc

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Địa phương chủ động đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn

Địa phương chủ động đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn

Để đón làn sóng đầu tư mới trong ngành công nghiệp bán dẫn, nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực.
Bình Dương: Đầu tư phát triển 4 cụm công nghiệp hỗ trợ

Bình Dương: Đầu tư phát triển 4 cụm công nghiệp hỗ trợ

Thời gian tới, Bình Dương đầu tư phát triển 4 cụm công nghiệp hỗ trợ, diện tích mỗi cụm 75 ha, trong đó xây dựng 1 cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành cơ khí.
Bình Dương xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD trong 4 tháng năm 2024

Bình Dương xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD trong 4 tháng năm 2024

Lũy kế xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024 của Bình Dương đạt 11 tỷ USD, tăng 15,6% so với với cùng kỳ năm 2023, thặng dư thương mại đạt 3,4 tỷ USD.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ khó cho chợ truyền thống

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ khó cho chợ truyền thống

Ngày 23/4/2024, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đối thoại với tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến tái lập huyện Long Đất

Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến tái lập huyện Long Đất

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong thời gian tới.
Sở Công Thương An Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vượt khó

Sở Công Thương An Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vượt khó

Sở Công Thương An Giang đang tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp hoạt động sản xuất công nghiệp tăng tốc.
Hà Giang: Từng bước tiến sát đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Hà Giang: Từng bước tiến sát đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, Hà Giang phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Vừa khánh thành, Đài Kiểm soát không lưu sân bay Điện Biên có gì đặc biệt?

Vừa khánh thành, Đài Kiểm soát không lưu sân bay Điện Biên có gì đặc biệt?

Ngày 20/4, sau một năm thi công, Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lai Châu: Tập trung các giải pháp đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Lai Châu: Tập trung các giải pháp đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Sáng nay (19/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 19 thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương
Bà Rịa – Vũng Tàu tạo động lực cho các dự án trọng điểm

Bà Rịa – Vũng Tàu tạo động lực cho các dự án trọng điểm

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua 4 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư công và 3 nghị quyết thuộc lĩnh vực đất đai.
Cần Thơ: Doanh thu trong các khu công nghiệp đạt trên 687 triệu USD

Cần Thơ: Doanh thu trong các khu công nghiệp đạt trên 687 triệu USD

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ là 687,7 triệu USD, tăng 25% với cùng kỳ năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tốc độ tăng trưởng quý I/2024 không đạt như kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn.
Hà Giang: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Hà Giang: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Nhờ nâng cao quyền năng kinh tế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quang Bình (Hà Giang) đã tự tin vươn lên làm chủ kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo
Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong công tác đào tạo nghề

Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong công tác đào tạo nghề

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.550 lao động với tỷ lệ qua đào tạo đạt 69,5%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng chỉ là 28%.
Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách quý I/2024 của tỉnh Lâm Đồng tuy đảm bảo dự toán Trung ương giao, nhưng không đạt chỉ tiêu. Tỉnh này đang triển khai các giải pháp nhằm tăng thu.
Hà Giang: Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão

Hà Giang: Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão năm 2024, hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, phương án ứng phó sự cố đã được PC Hà Giang hoàn tất.
Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Nhìn từ các xứ sở bò sữa trên thế giới hiện nay, Mang Yang - Gia Lai hội tụ nhiều yếu tố để có thể xây dựng thành "thiên đường chăn nuôi bò sữa”.
Bình Dương: Phát triển logistics gia tăng lợi thế trong thu hút đầu tư

Bình Dương: Phát triển logistics gia tăng lợi thế trong thu hút đầu tư

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ đã và đang tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành dịch vụ logistics của Bình Dương.
Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Trên đà phát triển, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.
Lãnh đạo Tập đoàn TKV làm việc với tỉnh ủy Lâm Đồng

Lãnh đạo Tập đoàn TKV làm việc với tỉnh ủy Lâm Đồng

Tập đoàn TKV luôn xác định tỉnh Lâm Đồng là địa bàn chiến lược để tiếp tục đầu tư thăm dò phát triển tài nguyên và đầu tư các dự án bô xít - alumin mới.
Hơn 700 nhà lãnh đạo và CEO dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 tại Bình Dương

Hơn 700 nhà lãnh đạo và CEO dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 tại Bình Dương

Từ ngày 14 - 16/4/2024, sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024

Trong quý I/2024, Việt Nam thu hút được 6,17 tỷ USD vốn FDI, trong đó tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD, bằng một phần tư của cả nước.
Phú Thọ: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh doanh hàng hóa dịp Giỗ Tổ

Phú Thọ: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh doanh hàng hóa dịp Giỗ Tổ

Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường quản lý, giám sát, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa dịp Giỗ Tổ.
Bình Dương: Huyện Phú Giáo bàn giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất công - nông nghiệp

Bình Dương: Huyện Phú Giáo bàn giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất công - nông nghiệp

Ngành chức năng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ tăng cường nhiều giải pháp để gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công - nông nghiệp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động