Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 00:57

Sở Công Thương Quảng Nam: Chú trọng tuyên truyền về an toàn thực phẩm

18:14 | 30/06/2021
Công tác thông tin, giáo dục truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm luôn được Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam chú trọng nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp cận và thực hiện đúng các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Báo cáo kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) 6 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam - cho biết: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP theo lĩnh vực được phân công, Sở Công Thương đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phòng ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm ATTP; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quảng Nam: Khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến thực phẩm
Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Quảng Nam đã xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc theo đúng quy định

Công tác thanh, kiểm tra về ATTP được thực hiện theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về VSATTP, trong đó tập trung nhiều vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra tại các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn. Tổng số cơ sở kiểm tra: 29 cơ sở, trong đó có 21 cơ sở vi phạm.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, buôn bán kết hợp nhiều chủng loại hàng hóa với nhau; chỉ có một số ít doanh nghiệp có quy mô kinh doanh tương đối lớn. Qua hoạt động kiểm tra, vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm, trong đó chủ yếu chưa xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP, chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định, ghi nhãn sản phẩm chưa đầy đủ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định, hàng hóa hết hạn sử dụng, không niêm yết giá hàng hóa hoặc niêm yết giá không rõ ràng…

Đi kèm với công tác kiểm tra, kiểm soát, công tác thông tin, giáo dục truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật luôn được Sở Công Thương chú trọng nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp cận và thực hiện đúng các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các hoạt động thông tin, truyền thông thông qua: Lớp tập huấn được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh, của Sở Công Thương tổ chức, website Sở Công Thương và trên đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm đã được nâng lên. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã chú ý cải tạo, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo đúng quy định. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã cấp cấp mới 9 Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và xác nhận 10 cam kết ATTP cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác ATTP 6 tháng cuối năm 2021, ông Nguyễn Thanh Quang cho hay: Sở sẽ tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm đối với cơ sở vi phạm nhằm tạo tính răn đe. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất, chế biến thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm. Nhân rộng mô hình chợ bảo đảm ATTP nhằm nâng cao điều kiện đảm bảo ATTP, chất lượng thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phân công, phối hợp giữa các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị về triển khai và tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quỳnh Nga