Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 07:32
Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Sáng tạo là "chìa khóa" thành công

14:00 | 26/07/2019
Là tập đoàn kinh tế đa ngành, đa nghề, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ - kỹ thuật cao và mang tính toàn cầu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã xác định khoa học - công nghệ (KHCN) là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn quan tâm đầu tư cho KHCN và chú trọng đến phong trào lao động sáng tạo (LĐST), phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
sang tao la chia khoa thanh cong

Lịch sử phát triển ngành dầu khí Việt Nam đã chứng minh, động lực phát triển và kết quả mang lại từ nền công nghiệp dầu khí cho đất nước dựa trên hiệu quả tiếp thu và ứng dụng sáng tạo những giải pháp, thành quả KHCN tiên tiến thế giới. Vì vậy, trong Chiến lược phát triển của PVN, KHCN được xác định là một trong những động lực then chốt để phát triển.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và giá dầu thô duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, vai trò sáng tạo đổi mới trong hoạt động sản xuất ngày càng được coi trọng, là vấn đề cốt lõi xuyên suốt của toàn ngành dầu khí. Với quan điểm sáng kiến, sáng chế là "chìa khóa" để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và thực hiện thành công Chiến lược phát triển, PVN liên tục nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, phát huy sáng kiến, làm chủ cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Theo đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo định hướng phong trào thi đua, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của Tập đoàn, từng đơn vị, công trình, dự án phù hợp với các giai đoạn phát triển của PVN cũng như phong trào LĐST của tổ chức công đoàn. Cụ thể, hàng năm, phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, LĐST; thi đua trên các dự án công trình trọng điểm của Tập đoàn; chỉ đạo và tổ chức Hội thi tay nghề ngành dầu khí (từ năm 2009, 2 năm/lần), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm… Từ các phong trào thi đua đã tổ chức, công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) hưởng ứng tích cực, rộng khắp trong Tập đoàn. Thông qua phong trào thi đua LĐST, đã xuất hiện hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác mà không thể tính ra giá trị bằng tiền.

Các đơn vị trong toàn PVN luôn tích cực hưởng ứng phong trào LĐST bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, doanh thu, lợi nhuận, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhiều đơn vị duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ" và cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ, chuyên đề, bằng những khẩu hiệu hành động quyết tâm như "LĐST, năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn", "chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp"… Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua LĐST gắn với việc đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên dương khen thưởng, động viên kịp thời. Từ đó, tạo được động lực mạnh mẽ trong CNVCLĐ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua. Thành tích thi đua LĐST trong những năm qua của tập thể, cá nhân là niềm tự hào lớn của đơn vị, Tập đoàn. Đó cũng là khẳng định cho trí tuệ, giá trị văn hóa Dầu khí Việt Nam.

5 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của toàn PVN ước đạt 277,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 5 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước ước 41 nghìn tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch. Hoạt động của các đơn vị sản xuất Vietsovpetro, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVCFC... giữ được nhịp độ tốt, bám sát kế hoạch được giao. Hầu hết các đơn vị thành viên đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đề ra.

Xuân Lương