Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 24/09/2020 09:24

Sản xuất công nghiệp Lâm Đồng tăng 11,6%

14:21 | 17/09/2019
Ngày 17/9, ông Võ Ngọc Hiệp - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 của tỉnh ước đạt 12.065,32 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 74% so với kế hoạch năm 2019.    

Theo ông Hiệp, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 9 năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng ước đạt 1.497,39 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng ước đạt 32,36 tỷ đồng tăng 9,73%; công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 1.064,23 tỷ đồng tăng 14,62%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 368,45 tỷ đồng tăng 7,63%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 32,35 tỷ tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12.065,32 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 99,76% so với kịch bản tăng trưởng, đạt 74% so với kế hoạch năm 2019.

san xuat cong nghiep lam dong tang 116
Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2019 của Lâm Đồng đạt 43.150,8 tỷ đồng, tăng 15,48% so với cùng kỳ năm trước và đạt 74,37% kế hoạch năm 2019

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 14,94%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,5%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,93%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thương mai dịch vụ cũng có mức tăng trưởng cao. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2019 đạt 43.150,8 tỷ đồng, tăng 15,48% so với cùng kỳ năm trước và đạt 74,37% kế hoạch năm 2019. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 29.342,5 tỷ đồng, chiếm 68% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 14,30% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8.630,2 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 15,48% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 đạt 568,5 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79% kế hoạch 2019. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 351 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 217,6 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ năm trước, chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Hoàng Tỷ