Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 07/12/2019 08:07
hut von doi ung tu co so

Hút vốn đối ứng từ cơ sở

Nhờ hình thức hỗ trợ có thu hồi, 1 đồng vốn khuyến công thu hút tới 4,4 đồng vốn đối ứng của đối tượng thụ hưởng, cho thấy công tác khuyến công của Lâm Đồng ...
1 2