Quy hoạch Thủ đô: Đã cấy được “gen” thông minh trong mọi quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, mọi lĩnh vực phải thể hiện được sự chuyển đổi số và thẩm thấu văn hóa con người của Hà Nội.
Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện quy hoạch Thủ đô Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Cơ hội song hành thách thức

Phát biểu tại hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2023 ngày 29/11, ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết: Xây dựng thành phố thông minh, Hà Nội có vị thế, cơ hội và cũng nhiều thách thức: Hà Nội có dân số chiếm gần 8,4% dân số cả nước; tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2022 tăng 8,89%; tổng thu ngân sách 9 tháng/2023: 305.300 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022. Hà Nội có nhiều thách thức như: Dân số đông; giao thông ùn tắc, ô nhiễm, năng lực cạnh tranh…

Công cuộc xây dựng thành phố thông minh cho Hà Nội bước đầu đã có những cơ chế, chính sách cụ thể làm nền tảng: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 2/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch Thủ đô: Đã cấy được “gen” thông minh trong mọi quy hoạch
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Từ vị thế, cơ hội, thách thức, Thành ủy, UBND thành phố đã có chủ trương về chuyển đổi số, xây dựng TP. Hà Nội thông minh, trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng TP. Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết số 18 với quan điểm chỉ đạo thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh; phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội; ưu tiên chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đối với các ngành, lĩnh vực phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại, tạo điều kiện kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại. Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo, dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 18 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, về chính quyền số: Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, xử lý hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạnh ở cả 3 cấp.

Về kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số trong GRPD khoảng 30%; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động tăng từ 7 - 7,5%/năm.

Về xã hội số: 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số; phủ mạng Internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình; 70% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Quy hoạch Thủ đô: Đã cấy được “gen” thông minh trong mọi quy hoạch
Đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại.

Cùng đó UBND TP. Hà Nội ban hành các kế hoạch về chuyển đổi số, trong đó có Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND thành phố về chuyển đổi số, xây dựng TP. Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch gồm 55 chỉ tiêu, 201 nhiệm vụ được phân theo nhóm các trụ cột: Chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh; kinh tế số, xã hội số.

Để tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh cần phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nhân lực số; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.

Hà Nội đang cần giải quyết rất nhiều bài toán liên quan đến dữ liệu số: Dữ liệu thì vừa thiếu, vừa thừa; khai thác dữ liệu khó khăn, chưa có chuẩn kết nối, độ chính xác chưa cao, mô hình thông tin, chiến lược dữ liệu cũng cần được chú trọng đầu tư bài bản hơn. Đây chính là nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian tới, trước khi triển khai các giải pháp về phân tích, hỗ trợ quản lý điều hành và xa hơn là khai thác dữ liệu để tạo ra những giá trị kinh tế, xã hội mới.

Theo đó, để Hà Nội chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho rằng, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của người dân; cần có mô hình thông tin; chiến lược dữ liệu..

Hà Nội đặt yếu tố thông minh trong mọi quy hoạch

Đề cập đến các giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy nhanh tiến trình đưa Hà Nội trở thành thành phố thông minh, trong khuôn khổ hội nghị, tại Tọa đàm “Khai thác dữ liệu – xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải thông tin, Hà Nội đang triển khai các phần việc rất quan trọng theo Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị bao gồm điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô, sửa đổi Luật Thủ đô, trong đó, nội dung xuyên suốt, xác định sứ mệnh của Hà Nội được nhắc lại nhiều lần.

Quy hoạch Thủ đô: Đã cấy được “gen” thông minh trong mọi quy hoạch
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải

Theo đó, nội dung xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, phát triển bền vững, bao trùm. Mục tiêu đến năm 2045 Thủ đô là thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm với thủ đô các nước trên thế giới. Với nhiệm vụ quan trọng đó, Hà Nội xác định chuyển đổi số là đột phá, thông minh, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, dữ liệu số là gốc rễ của mọi vấn đề. Đây là nguồn tài nguyên mới mang tính quyết định mọi khía cạnh của chuyển đổi số.

“Thành phố thông minh, phát triển bền vững phải có mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Cuộc sống người dân phải được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Sản phẩm mà người dân thấy được, được thụ hưởng phải là thành phố thông minh" - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết thêm, TP. Hà Nội nhận thức rất rõ về chuyển đổi số, cảm nhận để từ đó thay đổi, phát triển bền vững. Thành phố cũng ban hành kế hoạch tích hợp 239 trên cơ sở dữ liệu giữ vai trò quan trọng để từ đó ban hành các danh mục, xây dựng các dữ liệu lớn, nguồn tài nguyên trong tương lai.

"Tuy nhiên, cơ chế thu thập dữ liệu hiện có một số bất cập. Ngay chuyện rà soát dữ liệu để số hóa cũng phải tính toán để làm sao nhanh nhất, cấu trúc chuẩn, mà không lãng phí. Bên cạnh đó, cơ chế chia sẻ dữ liệu cần rà soát quy định, cách thức chia sẻ thế nào để hiệu quả nhất" - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chia sẻ.

Quy hoạch Thủ đô: Đã cấy được “gen” thông minh trong mọi quy hoạch
Các đại biểu tham dự toạ đàm

Với việc xây dựng thành phố thông minh, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng, lựa chọn mô hình thông minh, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trong điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô đã cấy được “gen” thông minh trong mọi quy hoạch. Mọi lĩnh vực phải thể hiện được sự chuyển đổi số và thẩm thấu văn hóa con người của Hà Nội.

Bàn thêm về các giải pháp tối ưu hóa tiềm năng của dữ liệu số trong xây dựng đô thị thông minh, ông Nguyễn Nhật Quang, thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA cho biết, dữ liệu là một trong hai yếu tố cốt lõi của không gian số. Tuy nhiên việc khai thác dữ liệu vẫn còn bất cập.

"Đại thể như việc kiến trúc dữ liệu mỗi địa phương là khác nhau đưa ra thách thức trong quá trình xây dựng kho dữ liệu chung Quốc gia. Do đó, việc thống nhất đồng bộ dữ liệu trong các sở ban ngành là vấn đề cốt lõi trong xây dựng đô thị thông minh" - ông Quang cho hay.

Đỗ Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hải Phòng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Hải Phòng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Lại Xuân kết nối TP. Hải Phòng – Quảng Ninh.
Lâm Đồng: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng tái định cư phục vụ dự án cao tốc Tân Phú – Liên Khương

Lâm Đồng: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng tái định cư phục vụ dự án cao tốc Tân Phú – Liên Khương

Lâm Đồng tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự hồ sơ để đảm bảo khởi công các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư dự án cao tốc Tân Phú - Liên Khương.
Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về trị giá xuất nhập khẩu

Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về trị giá xuất nhập khẩu

Với tổng trị giá 5,7 tỷ USD, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ hai về kim ngạch xuất nhập khẩu; trong đó xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD.
Thừa Thiên Huế: Hải quân Vùng 3 kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Thừa Thiên Huế: Hải quân Vùng 3 kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Lực lượng Hải quân Vùng 3 đã kịp thời cứu thành công 4 ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn trên biển giữa lúc sóng to gió lớn.
Bắc Giang: Mở rộng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt - Hàn

Bắc Giang: Mở rộng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt - Hàn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Việt Hàn mở rộng.

Tin cùng chuyên mục

Đã rõ nguyên nhân vụ 61 công nhân ở Quảng Ninh nhập viện

Đã rõ nguyên nhân vụ 61 công nhân ở Quảng Ninh nhập viện

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin cho biết về nguyên nhân vụ 61 công nhân bị ngộ độc khí tại Khu công nghiệp Đông Mai.
Nam Định thuộc nhóm thị trường bất động sản công nghiệp tiềm năng

Nam Định thuộc nhóm thị trường bất động sản công nghiệp tiềm năng

Theo báo cáo tháng 2/2024 của Savills Việt Nam, các tỉnh phía Nam của Hà Nội như Nam Định, Thái Bình có tiềm năng lớn cho phát triển bất động sản công nghiệp.
Sắp diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nam Định

Sắp diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nam Định

Dự kiến ngày 6/3, Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024.
Phú Thọ: Triển khai hiệu quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Phú Thọ: Triển khai hiệu quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ thực hiện hiệu quả công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thu ngân sách tăng khoảng 70% so với tổng giá khởi điểm ban đầu.
Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Thuận đặt mục tiêu phát triển công nghiệp sản xuất điện, sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.
Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh: Cần xác định các khâu đột phá

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh: Cần xác định các khâu đột phá

Bên cạnh xác định các vấn đề trọng tâm, quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 cần xác định khâu đột phá, đưa thành phố phát triển.
Kiên Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng hơn 18%

Kiên Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng hơn 18%

2 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Kiên Giang đạt hơn 6.930 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 12,5% kế hoạch.
Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động nạo vét cát tại lòng hồ thủy điện.
Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, 8 địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.
Điện lực Cà Mau tiết kiệm 2,31% sản lượng điện thương phẩm

Điện lực Cà Mau tiết kiệm 2,31% sản lượng điện thương phẩm

Tháng 1/2024, Công ty Điện lực Cà Mau đã tiết kiệm được 3,34 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,31% sản lượng điện thương phẩm.
Bắc Kạn: Ngành Điện lực giảm 0,23% tổn thất điện năng

Bắc Kạn: Ngành Điện lực giảm 0,23% tổn thất điện năng

Năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Bắc Kạn là 5,37% giảm 0,23% so với năm 2022, giảm 0,05% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.
Phú Thọ: Niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Phú Thọ: Niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu niêm yết công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
Đồng Nai thu hút gần 500 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp trong 2 tháng

Đồng Nai thu hút gần 500 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp trong 2 tháng

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Đồng Nai đã thu hút 12 dự án mới với tổng vốn đầu tư gần 36 triệu USD.
Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thiện đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thiện đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động từ ngày 1/3

Theo kế hoạch của TP. Hải Phòng, bắt đầu từ 5 giờ ngày 1/3/2024, bến phà Đồng Bài sẽ chính thức đi vào hoạt động thay thế cho bến phà Gót.
Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành nghị định nới rộng điều kiện về thu nhập cho các đối tượng mua nhà ở xã hội.
Phú Thọ: Yêu cầu lãnh đạo cơ quan, địa phương không được đi lễ đền, chùa trong giờ hành chính

Phú Thọ: Yêu cầu lãnh đạo cơ quan, địa phương không được đi lễ đền, chùa trong giờ hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không đi lễ đền, chùa... trong giờ hành chính nếu không được phân công.
Phú Yên: Sẽ là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ

Phú Yên: Sẽ là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên, TP. Tuy Hòa được phát triển là đô thị biển; TP. Sông Cầu phát triển là TP. du lịch. Đây là động lực để kinh tế Phú Yên phát triển.
Đồng Nai: Cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, nhiều tài sản và cây trồng bị lửa thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, nhiều tài sản và cây trồng bị lửa thiêu rụi

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và người dân địa phương đã nỗ lực dập tắt đám cháy khoảng 300m2 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2023.
Hà Tĩnh: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 5%

Hà Tĩnh: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 5%

Hai tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt gần 955 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động