Quốc hội ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội

Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.
Cần giải pháp căn cơ tránh tình trạng hỗn loạn thị trường bất động sản Thị trường bất động sản có thể dần phục hồi theo hướng “chậm mà chắc” Thúc đẩy phục hồi thị trường bất động sản: Cần tập trung gỡ rào cản pháp lý

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát vừa ký ban hành Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội đã được thông qua tại Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Đánh giá khách quan, toàn diện về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

Kế hoạch số 551/KH-ĐGS Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Nghị quyết số 95/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”; Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH15 ngày 02/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát, Đoàn giám sát xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Bất động sản ven sông là một điểm nhấn để các kiến trúc sư tài ba kiến tạo một tác phẩm bất động sản
Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thị trường bất động sản, nhà ở xã hội (Ảnh: minh họa)

Kế hoạch số 551 nêu rõ, mục đích giám sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện: Chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản từ năm 2015 đến hết năm 2023; chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Trong mỗi nội dung trên đánh giá, làm rõ: Tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi của việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung giám sát. Thực trạng, tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung giám sát.

Xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân (chủ quan, khách quan); chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xử lý những tồn tại, hạn chế. Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, trong đó có việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Về nội dung giám sát đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản từ năm 2015 đến hết năm 2023: Các văn bản của Đảng đã ban hành và việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường bất động sản. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, tổ chức thi hành, quản lý điều hành, điều tiết thị trường bất động sản; nguồn cung bất động sản; giao dịch bất động sản; tình hình hoạt động của doanh nghiệp bất động sản; công tác quy hoạch; việc sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản; trình tự, thủ tục thực hiện; nguồn vốn cho thị trường bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; công khai, minh bạch thông tin về thị trường bất động sản; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản; điều tra, xét xử, thi hành án đối với các vụ án liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Nội dung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản cũng tập trung làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ nguyên nhân do cơ chế, chính sách hay do tổ chức thực hiện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đối với nội dung đó.

Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, Đoàn giám sát tập trung vào các văn bản của Đảng đã ban hành và việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội, trong đó tập trung vào Chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội; việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội; loại nhà và tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở xã hội; xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; về quản lý, vận hành nhà ở xã hội; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiểm toán, xử lý vi phạm; việc thực hiện các kết luận giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, hoạt động giám sát cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan của kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ nguyên nhân do cơ chế, chính sách hay do tổ chức thực hiện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đối với nội dung đó.

Giám sát trực tiếp tại 12 địa phương

Kế hoạch của Đoàn Giám sát của Quốc hội cũng phân công, tổ chức công việc cụ thể của Đoàn giám sát.

Trong đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2021-6/2023), cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2021-6/2023), cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị (Ảnh minh họa)

Kế hoạch của Đoàn Giám sát cũng phân công cụ thể đối với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các đồng chí trong Tổ giúp việc Đoàn giám sát; thành viên khác của Đoàn giám sát và đại biểu được mời tham gia hoạt động của Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát cũng xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết và các đề cương báo cáo, trong đó xác định thời gian cụ thể thành lập Tổ giúp việc; thời gian các đối tượng chịu sự giám sát gửi báo cáo về Đoàn giám sát; thời gian tổ chức các phiên họp của Đoàn giám sát; thời gian tổ chức hội thảo, tọa đàm ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước về các nội dung giám sát; thời gian làm việc với Chính phủ, 08 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 địa phương.

Sau khi giám sát các báo cáo, làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề; tổ chức làm việc, lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề tại phiên họp tháng 8/2024.

Sau đó, Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề; hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, gửi các vị đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: thị trường bất động sản

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Tìm người thuê 35.000m2 đất trồng sen tại Tây Hồ, giá 8.800 đồng/m2

Hà Nội: Tìm người thuê 35.000m2 đất trồng sen tại Tây Hồ, giá 8.800 đồng/m2

UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đang lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê hơn 35.000m2 đất để trồng sen, giá khởi điểm chỉ 8.820 đồng/m2/năm.
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Đô thị mới Cam Lâm (Khánh Hòa) được phát triển theo 4 trục động lực, hình thành 4 khu trung tâm mới, được thực hiện trong hai phân kỳ, hoàn thành năm 2045.
Hiện trạng các lô

Hiện trạng các lô 'đất vàng' ở sân bay Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Được Khánh Hòa 'hoàn vốn' đất ở sân bay Nha Trang khi thực hiện 3 dự án BT, Tập đoàn Phúc Sơn đã phân lô bán nền cho khách hàng dù các dự án BT "vỡ" tiến độ.
Khánh Hòa: Duyệt quy hoạch 1/500 dự án 3,5 tỷ USD ven vịnh Cam Ranh

Khánh Hòa: Duyệt quy hoạch 1/500 dự án 3,5 tỷ USD ven vịnh Cam Ranh

Dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, quy mô hơn 1.254ha gồm 3 khu vừa được tỉnh Khánh Hòa duyệt quy hoạch 1/500 khu 2 và 3, với tổng diện tích hơn 640ha.
Nam Định thuộc nhóm thị trường bất động sản công nghiệp tiềm năng

Nam Định thuộc nhóm thị trường bất động sản công nghiệp tiềm năng

Theo báo cáo tháng 2/2024 của Savills Việt Nam, các tỉnh phía Nam của Hà Nội như Nam Định, Thái Bình có tiềm năng lớn cho phát triển bất động sản công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Nam: Người dân đề nghị Hoàng Nhất Nam thay Bách Đạt An tiếp tục thực hiện dự án

Quảng Nam: Người dân đề nghị Hoàng Nhất Nam thay Bách Đạt An tiếp tục thực hiện dự án

Người dân đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước thay cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An.
Luật Đất đai (sửa đổi): Điều kiện nào tách thửa, hợp thửa đất?

Luật Đất đai (sửa đổi): Điều kiện nào tách thửa, hợp thửa đất?

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định rõ các nguyên tắc, điều kiện trong việc tách thửa đất, hợp thửa đất.
Đề xuất bỏ quy định làm khó người mua nhà ở xã hội

Đề xuất bỏ quy định làm khó người mua nhà ở xã hội

Tại Dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa công bố lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đã “nới” điều kiện mua nhà ở xã hội.
Thị trường bất động sản thế giới có dấu hiệu phục hồi; nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Thị trường bất động sản thế giới có dấu hiệu phục hồi; nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá bất động sản trên toàn cầu có dấu hiệu phục hồi.
Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Hải Phòng: Gỡ khó trong việc xin xác nhận khi mua nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành nghị định nới rộng điều kiện về thu nhập cho các đối tượng mua nhà ở xã hội.
Những tỉnh sẽ có bất động sản công nghiệp khởi sắc trong năm 2024

Những tỉnh sẽ có bất động sản công nghiệp khởi sắc trong năm 2024

Dự báo năm 2024, các tỉnh phía Nam của Hà Nội như Nam Định hay Thái Bình sẽ có nhiều tiềm năng, kỳ vọng phát triển mới của lĩnh vực bất động sản công nghiệp.
Giá thuê đất khu công nghiệp sẽ tăng 2 con số?

Giá thuê đất khu công nghiệp sẽ tăng 2 con số?

SSI Research dự báo trong năm 2024, giá cho thuê đất của các chủ đầu tư khu công nghiệp niêm yết sẽ tăng bình quân 15,5% so với năm 2023.
Đại hội Bất động sản toàn cầu "The Passport" sắp diễn ra tại Việt Nam

Đại hội Bất động sản toàn cầu "The Passport" sắp diễn ra tại Việt Nam

Đại hội Bất động sản toàn cầu "The Passport" sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-29/2/2024.
Thị trường bất động sản đang ấm lại sau Tết?

Thị trường bất động sản đang ấm lại sau Tết?

Theo dữ liệu của PropertyGuru, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng tăng trở lại, dự báo thị trường đang ấm dần lên.
Doanh nghiệp “hiến kế” gỡ khó cho phát triển nhà ở xã hội

Doanh nghiệp “hiến kế” gỡ khó cho phát triển nhà ở xã hội

Là một cấu phần quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư mong muốn được tháo gỡ về thủ tục hành chính, bổ sung vốn vay.
Nhu cầu lớn - vì sao phát triển nhà ở xã hội gặp khó?

Nhu cầu lớn - vì sao phát triển nhà ở xã hội gặp khó?

Nhà ở xã hội mặc dù có nhu cầu lớn nhưng phát triển phân khúc bất động sản này gặp nhiều vướng mắc, nguyên do từ cả chính sách tới nhà đầu tư.
Bàn giải pháp gỡ khó, triển khai hiệu quả đề án 1 triệu nhà ở xã hội

Bàn giải pháp gỡ khó, triển khai hiệu quả đề án 1 triệu nhà ở xã hội

Ngày 22/2, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030”.
Bất động sản nhà ở Hà Nội vẫn “khát” nguồn cung

Bất động sản nhà ở Hà Nội vẫn “khát” nguồn cung

Quý 4/2023 là thời điểm thị trường bất động sản nhà ở Hà Nội ghi nhận nguồn cung mới thấp nhất trong 10 năm qua, theo đó, giá nhà vẫn cao "ngất ngưởng".
Mục tiêu hoàn thành 130.000 nhà ở xã hội trong năm 2024 có khả thi?

Mục tiêu hoàn thành 130.000 nhà ở xã hội trong năm 2024 có khả thi?

Năm 2024, cả nước phấn đấu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội theo mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024.
Bộ Xây dựng "thúc" các địa phương phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024

Bộ Xây dựng "thúc" các địa phương phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025.
Đâu là động lực phát triển bất động sản công nghiệp năm 2024?

Đâu là động lực phát triển bất động sản công nghiệp năm 2024?

Bất động sản công nghiệp được kỳ vọng sẽ là phân khúc đáng được chú ý nhất trong năm 2024 khi thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài rót tiền đầu tư.
Công dân được tiếp cận thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công dân được tiếp cận thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công dân được tiếp cận thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước quyết định, phê duyệt.
Chi tiết lộ trình mở rộng các loại hình nhà ở

Chi tiết lộ trình mở rộng các loại hình nhà ở

Tại Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu cũng là lộ trình cụ thể mở rộng các loại hình nhà ở.
Giải pháp nào đảm bảo thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định?

Giải pháp nào đảm bảo thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định?

Tại Chiến lược phát triển ngành Xây dựng mới được ban hành, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định.
Kết nối thông tin thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết nối thông tin thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Xây dựng giao đơn vị trực thuộc hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động