Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/04/2021 00:18

Quảng Trị: Phát động phong trào tiết kiệm điện cho những tháng cuối năm

16:23 | 21/08/2020
Nhằm nâng cao ý thức tiết điện kiệm trong cộng đồng và xã hội, đồng thời thực hiện các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường tiết kiệm điện, vừa qua, Sở Công Thương tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức phát động các phong trào thi đua tiết kiệm điện trong công sở và trong sản xuất trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020.

Theo đó, đối với phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở” tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, sử dụng điện có sản lượng hàng tháng tiết kiệm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong sản xuất” tại các doanh nghiệp sử dụng điện để sản xuất có mức tiêu thụ điện từ 20.000 kWh/tháng trở lên, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5% sản lượng điện hàng tháng so với cùng kỳ năm 2019.

Quảng Trị: Phát động phong trào tiết kiệm điện cho những tháng cuối năm
Tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng, xã hội là hoạt động thường xuyên của ngành điện

Sau khi kết thúc đợt phát động, Sở Công Thương Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua vào tháng 12/2020, xét chọn, khen thưởng cho 10 cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tiết kiệm điện.

Công ty Điện lực Quảng Trị cùng phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chương trình phát động thi đua; trực tiếp hỗ trợ, tư vấn giải pháp tiết kiệm điện cho các đơn vị thuộc đối tượng phát động thi đua.

Nguyễn Tuấn