Quảng Ninh: Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp tục được cải thiện

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh vẫn nằm trong Top các tỉnh có Chỉ số cải cách hành chính cao.
20 ngàn lượt doanh nghiệp tham gia khảo sát về thủ tục hành chính Cần những “con đường cao tốc” trong tư duy chính sách và thủ tục hành chính

Sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo

Ngày 20/7, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 tổng điểm của Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh đạt được là 91,14/100 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2020 và thấp hơn địa phương xếp thứ nhất là TP. Hải Phòng 0,66 điểm.

Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp tục được Quảng Ninh cải thiện
Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền”

Theo đó, các sở, ngành, địa phương đã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Chấm dứt tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật, hạn chế quyền lợi của cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là hạn chế việc thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

Đáng chú ý, hết năm 2021 toàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm 227 đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (đạt tỷ lệ 18%), trong đó có 140 cơ quan, tổ chức hành chính, 87 đơn vị sự nghiệp và chỉ tính riêng đơn vị sự nghiệp thì đến hết năm 2020 tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu giảm 10% so với năm 2015 (sớm hơn 01 năm so với quy định của Trung ương).

Trong các tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của tỉnh Quảng Ninh thì tiêu chí đánh giá về thủ tục hành chính là tiêu chí có tỷ lệ hài lòng đạt 94,78%. Sự mong đợi của người dân, tổ chức về ưu tiên cải cách đối với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh chủ yếu tập trung vào một số nội dung chính như tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính với 72,29%; rút ngắn thời gian dịch vụ công với 60,83%; tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính công ích với 49,38%; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 35,00%; mở rộng các hình thức thông tin để người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công với 19,79%....

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát điều tra sự hài lòng của người dân, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức thuộc một số lĩnh vực vẫn có thái độ hách dịch, gây khó dễ cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, cấp giấy phép kinh doanh...; tinh thần trách nhiệm phối hợp, xử lý công việc của đội ngũ cán bộ,công chức là chưa cao, chưa thu hút được người có tài năng có trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực tỉnh cần vào bộ máy hành chính...

Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp tục được Quảng Ninh cải thiện
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Trọng Thừa, đánh giá: Thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chứng tỏ sự sáng tạo, đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó đem lại hiệu quả tốt, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì vị thế, ông Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu. “Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, lấy trung tâm là người dân và doanh nghiệp, coi trọng sự hài lòng của người dân. Từ đó tiếp tục là đầu tàu cực phía bắc, đi đầu về mọi mặt”.

Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển, với phương châm thực chất, không hình thức, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo.

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản, đánh giá tác động của chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc soạn thảo, trình ban hành văn bản. Bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực để tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân, cầu thị để đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cá nhân cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính trong thực thi công vụ, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm tập thể gắn với đôn đốc kiểm tra, giảm sát việc thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới trực tiếp, chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện, khả năng của chính quyền địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo công khai, minh bạch trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền; tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí. Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đột xuất, không báo trước việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: “Để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong thời gian tới, tỉnh phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính”.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cải cách hành chính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện

Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023.
Hà Nội: Chi tiết các công trình sai phép, không phép tại quận Thanh Xuân

Hà Nội: Chi tiết các công trình sai phép, không phép tại quận Thanh Xuân

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đang tồn tại nhiều công trình sai phép, không phép, có vi phạm đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có những gì?

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có những gì?

Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được chính thức thông qua tại kỳ họp phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh này.
Quảng Ninh: Thanh tra 1.481 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Ninh: Thanh tra 1.481 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND Quảng Ninh có báo cáo kết quả triển khai, thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống Covid-19.
Thanh Hóa: Công an giúp công dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

Thanh Hóa: Công an giúp công dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

Công an xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã giúp một công dân nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển nhầm cho tài khoản người không quen.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1

Hà Nội: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1

Các sở, ngành, chủ đầu tư, các quận Đống Đa, Ba Đình phối hợp tập trung công tác đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 trong năm 2023.
Hải Phòng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống

Hải Phòng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống

Ngày 19/9, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống. Cặp ghép là 2 cha con, người con bị suy thận mạn giai đoạn cuối.
TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nhiều trường hợp chung cư mini xây dựng trái phép, sai phép

TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nhiều trường hợp chung cư mini xây dựng trái phép, sai phép

Trong 10 năm trở lại đây nở rộ xây dựng chung cư mini, trong đó có nhiều công trình xây dựng trái phép, sai phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Quảng Bình-Khăm Muộn: Hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác lĩnh vực Công Thương

Quảng Bình-Khăm Muộn: Hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác lĩnh vực Công Thương

Hoạt động hợp tác và xúc tiến thương mại biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực Công Thương.
Thừa Thiên Huế: Bắt nhiều vụ giả danh công an, toà án để chiếm đoạt tài sản

Thừa Thiên Huế: Bắt nhiều vụ giả danh công an, toà án để chiếm đoạt tài sản

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế cho biết, hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng giả danh công an, viện kiểm sát, toà án… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Phòng: Gần 500 sản phẩm công nghệ đến từ 6 quốc gia tham dự Techfest Hải Phòng 2023

Hải Phòng: Gần 500 sản phẩm công nghệ đến từ 6 quốc gia tham dự Techfest Hải Phòng 2023

Đây là sự kiện thường niên của TP. Hải Phòng về lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức từ năm 2017.
Thanh Hóa: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, huyện, thị xã, thành phố

Thanh Hóa: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, huyện, thị xã, thành phố

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định về việc điều động, luân chuyển 13 cán bộ giữ chức vụ chủ chốt các sở, huyện, thị xã, thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký các Quyết định về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở.
Những doanh nghiệp "đội sổ" nợ thuế tại tỉnh Quảng Ninh

Những doanh nghiệp "đội sổ" nợ thuế tại tỉnh Quảng Ninh

Tính đến 31/8, tỉnh Quảng Ninh có 611 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó có 567 doanh nghiệp nợ các khoản về thuế, phí; 44 doanh nghiệp nợ các khoản tiền liên quan
Hải Phòng: Tăng cường phòng chống cháy nổ, yêu cầu các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai

Hải Phòng: Tăng cường phòng chống cháy nổ, yêu cầu các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu 100% chủ đầu tư, hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn ở vị trí “chuồng cọp”, “lồng sắt”.
Quảng Ninh: Sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Quảng Ninh: Sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Tối 28/10 tới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (30/10/1963 – 30/10/2023).
Hải Phòng: Xem xét, bố trí ngân sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hải Phòng: Xem xét, bố trí ngân sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện xem xét, bố trí ngân sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm thực hiện các chỉ tiêu 2023.
Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt được như kỳ vọng

Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt được như kỳ vọng

Tổng vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh 8 tháng đầu năm nay là trên 5.580 tỷ đồng, đạt 40,4% so với kế hoạch giao đầu năm 2023.
Lễ phát động Quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Lễ phát động Quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Ngày 16/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động Quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
Hải Phòng: Gần 200 doanh nghiệp tham gia tập huấn chứng nhận xuất xứ hàng hóa vào thị trường ASEAN

Hải Phòng: Gần 200 doanh nghiệp tham gia tập huấn chứng nhận xuất xứ hàng hóa vào thị trường ASEAN

Ngày 15/9, Sở Công Thương TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Lớp tập huấn chứng nhận xuất xứ hàng hóa vào thị trường ASEAN.
Thừa Thiên Huế: Tôn vinh 17 nhà trí thức khoa học và công nghệ

Thừa Thiên Huế: Tôn vinh 17 nhà trí thức khoa học và công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023.
Quảng Ninh: 8 tháng đầu năm lực lượng Hải quan bắt giữ 164 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: 8 tháng đầu năm lực lượng Hải quan bắt giữ 164 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi liên quan đến buôn lậu...
Thủ tướng: Kon Tum cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

Thủ tướng: Kon Tum cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Kon Tum triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Hội nghị kết nối tỉnh Thái Bình với các đối tác Australia

Hội nghị kết nối tỉnh Thái Bình với các đối tác Australia

Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, cộng với quyết tâm và khát vọng vươn lên, tỉnh Thái Bình sẽ là đối tác tiềm năng cho các tổ chức và doanh nghiệp Australia.
Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh: Kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh: Kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

9 tháng đầu năm 2023, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh tập trung làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động