Quảng Ninh: Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp tục được cải thiện

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh vẫn nằm trong Top các tỉnh có Chỉ số cải cách hành chính cao.
20 ngàn lượt doanh nghiệp tham gia khảo sát về thủ tục hành chính Cần những “con đường cao tốc” trong tư duy chính sách và thủ tục hành chính

Sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo

Ngày 20/7, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 tổng điểm của Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh đạt được là 91,14/100 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2020 và thấp hơn địa phương xếp thứ nhất là TP. Hải Phòng 0,66 điểm.

Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp tục được Quảng Ninh cải thiện
Tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền”

Theo đó, các sở, ngành, địa phương đã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Chấm dứt tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật, hạn chế quyền lợi của cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là hạn chế việc thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

Đáng chú ý, hết năm 2021 toàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm 227 đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (đạt tỷ lệ 18%), trong đó có 140 cơ quan, tổ chức hành chính, 87 đơn vị sự nghiệp và chỉ tính riêng đơn vị sự nghiệp thì đến hết năm 2020 tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu giảm 10% so với năm 2015 (sớm hơn 01 năm so với quy định của Trung ương).

Trong các tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của tỉnh Quảng Ninh thì tiêu chí đánh giá về thủ tục hành chính là tiêu chí có tỷ lệ hài lòng đạt 94,78%. Sự mong đợi của người dân, tổ chức về ưu tiên cải cách đối với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh chủ yếu tập trung vào một số nội dung chính như tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính với 72,29%; rút ngắn thời gian dịch vụ công với 60,83%; tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính công ích với 49,38%; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 35,00%; mở rộng các hình thức thông tin để người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công với 19,79%....

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát điều tra sự hài lòng của người dân, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức thuộc một số lĩnh vực vẫn có thái độ hách dịch, gây khó dễ cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, cấp giấy phép kinh doanh...; tinh thần trách nhiệm phối hợp, xử lý công việc của đội ngũ cán bộ,công chức là chưa cao, chưa thu hút được người có tài năng có trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực tỉnh cần vào bộ máy hành chính...

Người dân mong đợi thủ tục hành chính tiếp tục được Quảng Ninh cải thiện
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Trọng Thừa, đánh giá: Thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã chứng tỏ sự sáng tạo, đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó đem lại hiệu quả tốt, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì vị thế, ông Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu. “Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, lấy trung tâm là người dân và doanh nghiệp, coi trọng sự hài lòng của người dân. Từ đó tiếp tục là đầu tàu cực phía bắc, đi đầu về mọi mặt”.

Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển, với phương châm thực chất, không hình thức, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo.

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản, đánh giá tác động của chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc soạn thảo, trình ban hành văn bản. Bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực để tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân, cầu thị để đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cá nhân cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính trong thực thi công vụ, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm tập thể gắn với đôn đốc kiểm tra, giảm sát việc thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới trực tiếp, chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện, khả năng của chính quyền địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo công khai, minh bạch trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền; tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí. Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đột xuất, không báo trước việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: “Để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong thời gian tới, tỉnh phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính”.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong à do xe ô tô mất thắng, tài xế không làm chủ tay lái.
Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế khi xe ô tô chở keo tràm va chạm với 2 xe máy, hậu quả khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Hiện Quảng Ninh, Hải Phòng đã khẩn trương tổ chức triển khai các công tác phòng chống bão số 2 theo chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương.
Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương triển khai các phương án ứng phó phòng, chống bão số 2.
Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014.
Dự kiến đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ ngày 2/9

Dự kiến đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ ngày 2/9

Dự kiến, vào dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ hoàn thiện và được khánh thành đưa vào sử dụng.
Kiểm tra vụ

Kiểm tra vụ 'tiệc chia tay' của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh

Ngày 7/8, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra về việc tổ chức tiệc chia tay của ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh
Hà Tĩnh xác nhận cho 299 lao động hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Tĩnh xác nhận cho 299 lao động hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận cho 299 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác minh đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ thuê nhà.
Quảng Ninh: Một công nhân ngành than tử vong khi bơm nước trong lò

Quảng Ninh: Một công nhân ngành than tử vong khi bơm nước trong lò

Một công nhân ngành than thuộc Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin đã tử vong do bị ngã xuống nước khi đang thực hiện nhiệm vụ bơm nước lò hạ thông gió.
Chấm dứt hoạt động 2 dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định

Chấm dứt hoạt động 2 dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định

Hai dự án của Tập đoàn FLC ở tỉnh Bình Định bị chấm dứt hoạt động vì không thực hiện theo đúng tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.
Thành phố Hà Nội: Trình 3 phương án xây dựng nhà ga ngầm C9 tuyến Metro số 2

Thành phố Hà Nội: Trình 3 phương án xây dựng nhà ga ngầm C9 tuyến Metro số 2

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng phương án đặt nhà ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Quảng Ninh: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch TP Hạ Long

Quảng Ninh: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch TP Hạ Long

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.
Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

Giá nhiều mặt hàng vẫn "đứng" dù giá xăng dầu giảm sâu

Mức giá xăng, dầu hiện nay đã tương đương với thời điểm tháng 1/2022. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng thiết yếu ở Nghệ An vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Đắk Nông: Tai nạn giao thông liên hoàn nhiều người bị thương

Đắk Nông: Tai nạn giao thông liên hoàn nhiều người bị thương

Chiều 2/8, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người bị thương.
Độc đáo Hội thi sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam

Độc đáo Hội thi sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam

Hội thi sâm Ngọc Linh do UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng nay (ngày 1/8) đã thu hút đông đảo hộ trồng sâm đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
Vụ dùng súng AK cướp vàng ở Thừa Thiên Huế: Hoạt động buôn bán tại chợ Đông Ba diễn ra bình thường

Vụ dùng súng AK cướp vàng ở Thừa Thiên Huế: Hoạt động buôn bán tại chợ Đông Ba diễn ra bình thường

Sau một ngày xảy ra vụ cướp vàng táo tợn ở khu vực chợ Đông Ba, TP. Huế, ngày 1/8 các hoạt động buôn bán của tiểu thương diễn ra bình thường.
Thừa Thiên Huế: Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng

Thừa Thiên Huế: Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng

Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương khen thưởng đột xuất các lực lượng có thành tích xuất sắc trong vụ án cướp tiệm vàng khu vực chợ Đông Ba.
Quảng Ninh: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chưa thể khai thác từ 1/8

Quảng Ninh: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chưa thể khai thác từ 1/8

Do thời tiết mưa nhiều khiến việc thị công trải thảm nhựa mặt đường gặp khó khăn nên Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chưa thể đưa vào khai thác từ 1/8.
Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, biên giới

Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, biên giới

Thừa Thiên Huế đề nghị Trung ương hỗ trợ, bố trí nguồn ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng hai bên khu vực cửa khẩu, xây dựng và nâng cấp các chợ biên giới
Quảng Ninh: Sẽ giám định mẫu đất đá màu xám nghi là khoáng sản khi thi công đường

Quảng Ninh: Sẽ giám định mẫu đất đá màu xám nghi là khoáng sản khi thi công đường

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị giám định mẫu đất đá màu xám nghi là khoáng sản, được phát hiện khi thi công đường nối QL279 - tỉnh lộ 342.
Thừa Thiên Huế: Không có “vùng cấm” trong việc xử lý ô tô cơi nới thành thùng

Thừa Thiên Huế: Không có “vùng cấm” trong việc xử lý ô tô cơi nới thành thùng

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế xử lý tình trạng ô tô cơi nới thành thùng bằng hình thức ký cam kết, tự giác tháo dỡ và không có “vùng cấm” trong thực hiện.
Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông được ký kết

Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông được ký kết

4 tỉnh, thành phố và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chính thức ký kết Thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.
Giá xăng dầu giảm, gánh nặng của người dân và doanh nghiệp giảm bớt

Giá xăng dầu giảm, gánh nặng của người dân và doanh nghiệp giảm bớt

Việc giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu vừa qua, khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi giá xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt.
Tỉnh Quảng Ninh thực hiện thu phí không dừng trên cao tốc từ ngày 1/8

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện thu phí không dừng trên cao tốc từ ngày 1/8

Từ ngày 1/8, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các trạm thu phí không dừng trên cao tốc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động