Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 21/09/2020 09:33

Quảng Ninh: Ban hành Quy chế mới về quản lý kinh phí khuyến công

07:00 | 27/02/2019
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mức chi được điều chỉnh và bám sát theo Thông tư số 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Nội dung chi hoạt động khuyến công bao gồm: Đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn; tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước, ngoài nước; thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, đề án và nghiệm thu hoạt động khuyến công tại địa phương…; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

Chi hỗ trợ: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm, xây dựng, đăng ký thương hiệu.

Bùi Việt