Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/09/2021 13:38

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

18:09 | 01/06/2021
Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh năm 2021 cho các sở, ngành, địa phương. Với mục tiêu chung là kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế thực hiện đạt 90% cơ sở sản xuất thực phẩm; 90% cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp giấy chứng nhận được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Sở NN&PTNT có tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP xếp loại A, B, đạt tối thiểu 98,5% trên tổng số cơ sở được thẩm định; 100% cơ sở thẩm định xếp loại C được tái kiểm; Sở Công Thương có 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 100% siêu thị kinh doanh thực phẩm tổng hợp trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP...

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Đoàn kiểm tra ATTP tỉnh Quảng Ngãi làm việc với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn

Theo báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố có 70% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 60% các cơ sở dịch vụ ăn uống, 50% tiểu thương sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ thuộc diện được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Khống chế tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân; không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người trở lên.

Trên cơ sở này, từ ngày 20/4 - 15/5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã có kế hoạch tổ chức kiểm tra 33 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các cơ sở dịch vụ ăn uống, ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: Thực hiện công văn của UBND tỉnh về việc Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, Sở Công Thương đã tiến hành thực hiện kiểm tra tại 20 cơ sở. Trong đó có 7 cơ sở sản xuất, chế biến; 6 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả có 01/20 cơ sở thực phẩm vi phạm quy định về ATTP, xử lý với số tiền phạt: 12 triệu đồng do vi phạm khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Trà Bồng. Nhìn chung, Phòng Y tế huyện Trà Bồng phối hợp với các ban, ngành địa phương tham mưu UBND huyện kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2021; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; triển khai công tác truyền thông, giáo dục đảm bảo ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm xảy ra.

Tuy nhiên, huyện Trà Bồng chưa thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm về ATTP trên địa bàn và chưa sắp xếp làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP đối với tuyến xã, thị trấn về công tác triển khai đảm bảo ATTP tại địa phương.