Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 13/12/2019 20:34
Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ

Quản lý tài chính công khai, minh bạch

18:00 | 19/07/2019
Xác định rõ, tài chính công đoàn là nhiệm vụ quan trọng - điều kiện bảo đảm cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, những năm qua, Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ đặc biệt chú trọng đến công tác thu chi, quản lý tài chính công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. 
quan ly tai chinh cong khai minh bach
Kinh phí công đoàn được tổ chức nhiều phong trào hoạt động

Lãnh đạo Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác tài chính, công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn thực hiện việc thu công đoàn phí hàng tháng qua tài khoản lương của các cá nhân; bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định. Bên cạnh đó, căn cứ vào các văn bản quy định công tác tài chính công đoàn, công đoàn cơ sở đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả, chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời, thực hiện lập dự toán, quyết toán tài chính công đoàn theo đúng quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực hiện chi tiêu đúng đối tượng, đúng mục đích.

Phần lớn nguồn kinh phí của Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ được tập trung tổ chức các hoạt động phong trào, đào tạo cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, nhằm mục đích xây dựng khối đại đoàn kết trong tổ chức công đoàn tại đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều trường đại học khác, khó khăn hiện nay trong công tác tài chính mà Trường Đại học Sao Đỏ đang tồn tại, đó là kinh phí công đoàn cơ sở còn hạn hẹp, nên gặp không ít khó khăn trong việc chi cho hoạt động phong trào; hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp hoàn cảnh khó khăn…

Mặc dù còn gặp khó khăn nhưng Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ vẫn xác định rõ, quản lý tốt công tác tài chính công đoàn là yếu tố quan trọng giúp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tại các đơn vị. Do vậy, lãnh đạo Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ kiến nghị: Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn tại đơn vị. Bên cạnh đó, công đoàn cấp trên tổ chức lớp tập huấn về công tác tài chính công đoàn cho công đoàn cơ sở; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tài chính công đoàn; tham gia chuyên môn để trích đủ 2% kinh phí công đoàn theo quy định; tuyên truyền để mỗi đoàn viên, công đoàn hiểu và nộp đủ 1% đoàn phí công đoàn theo quy định. Đồng thời, công đoàn cơ sở thực hiện việc trích nộp lên Công đoàn Công Thương Việt Nam bảo đảm số lượng, thời gian theo quy định; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tài chính công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện việc khen thưởng, khuyến khích các đơn vị tích cực trong công tác thu, nộp kinh phí công đoàn.

Để tăng nguồn thu cho công đoàn cơ sở, nhằm mục đích chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên công đoàn tại đơn vị, thời gian tới, Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế, tài chính; cố gắng xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Thanh Tâm