Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 19:36

PV Power gia hạn thời điểm đóng, mở thầu gói thầu EPC Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

17:18 | 06/08/2021
Nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) quyết định gia hạn hời điểm đóng thầu và mở thầu đến ngày 23/8/2021.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Dự án Nhơn Trạch 3&4) do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư. Dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 234/QĐ-TTg ngày 27/02/2019, Bộ Công thương thẩm định Thiết kế cơ sở tại văn bản số 515/ĐL-NĐ&ĐHN ngày 21/4/2020, PV Power phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại Quyết định số 628/QĐ-ĐLDK ngày 21/7/2020. Dự án được Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Sau khi được phê duyệt, Hồ sơ mời thầu của gói thầu được phát hành ngày 28/3/2021. Theo kế hoạch, thời điểm đóng thầu vào lúc 13h30’ ngày 06/8/2021 và thời điểm mở thầu vào lúc 14h00’ ngày 06/8/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu có ít hơn ba (3) nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4” đến ngày 23/8/2021 nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể: Thời điểm đóng thầu: 13h30’, ngày 23/8/2021; Thời điểm mở thầu: 14h00’, ngày 23/8/2021.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và xây dựng phương án hồ sơ mời thầu gói thầu EPC của Dự án Nhơn Trạch 3&4, PV Power luôn làm việc theo nguyên tắc đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, công bằng; bám sát nội dung Thiết kế cơ sở được Bộ Công Thương thẩm định, Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; hoàn toàn tuân thủ các quy định của Luật đấu thầu; đặt lợi ích của chủ đầu tư lên trên hết. Đặc biệt, việc tổ chức đấu thầu còn có sự theo dõi, giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

PV