Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/09/2021 22:34
PV Power- Vượt qua khó khăn

PV Power- Vượt qua khó khăn

Ngày 25/5/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức buổi tiếp xúc các nhà đầu tư ...
PV Power: Ấn tượng cột mốc 200 tỷ kWh

PV Power: Ấn tượng cột mốc 200 tỷ kWh

Sau gần 13 năm xây dựng và phát triển, ngày 6/4/2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc ...
PV Power: Ấn tượng cột mốc 200 tỷ kWh

PV Power: Ấn tượng cột mốc 200 tỷ kWh

Sau gần 13 năm xây dựng và phát triển, ngày 6/4/2020 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã sản xuất và đóng góp cho hệ thống điện quốc ...
PVPower có Tổng Giám đốc mới từ 1/12/2018

PVPower có Tổng Giám đốc mới từ 1/12/2018

Ngày 23/11/2018, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTPC (PV Power, mã chứng khoán POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018. Đại hội đã bầu thêm thành ...
1 2