PV GAS: Thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PV

PV

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chương trình xuyên suốt, đồng hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV GAS.
Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân

Chương trình được triển khai bài bản với kế hoạch, định hướng, giải pháp cụ thể và giao nhiệm vụ đến từng đơn vị, phòng ban. Hiệu quả của chương trình được đo đạt bằng những con số cụ thể, góp phần quan trọng vào thành công chung của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

PV GAS: Thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo Tập đoàn về các thành tích 2022, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm của PV GAS

Năm 2022, dù khó khăn, thách thức luôn thường trực, nhưng PV GAS đã vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả hết sức ấn tượng, đặc biệt là các chỉ tiêu tài chính đều vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng, tăng trưởng cao so với năm 2021 và là năm có doanh thu cao nhất từ khi thành lập PV GAS. Góp phần vào thành công chung đạt được của PV GAS là hiệu quả của chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PV GAS luôn chú trọng, hằng năm đều xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tổ chức đánh giá, giao kế hoạch, mục tiêu tiết giảm chi phí cho từng đơn vị trong Tổng công ty. Năm 2022, toàn PV GAS thực hiện tiết giảm gần 400 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, PV GAS đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động. PV GAS đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty và các đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân.

PV GAS: Thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hàng năm, PV GAS nhận được nhiều bình chọn uy tín vào Top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đề cao uy tín và phát triển thương hiệu

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc Quy chế Bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, với khối lượng đầu tư lớn, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính; Lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí...; tăng cường sử dụng các dịch vụ trong ngành/trong nước, chỉ sử dụng các sản phẩm dịch vụ nước ngoài khi doanh nghiệp trong ngành/trong nước chưa đáp ứng được và thực tế (tỷ lệ này chiếm rất nhỏ trên tổng nhu cầu của PV GAS).

Trong tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu hóa được xem là giải pháp quan trọng. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích như cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng,… hằng năm PV GAS đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu, PV GAS đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực thực hiện chuyển đổi số và ERP theo chủ trương chung của Tập đoàn. PV GAS cũng đẩy mạnh sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc chuyên môn, kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác. Việc này giúp tiết kiệm nhiều chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu.

Đến nay, tại PV GAS đã có khoảng 150 nghìn văn bản được ký số kể từ khi bắt đầu áp dụng vào giữa năm 2021. PV GAS cũng luôn là một đơn vị dẫn đầu trong phong trào sáng kiến, cải tiến của Tập đoàn. Các sáng kiến, sáng tạo được ứng dụng, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, bảo đảm an toàn cho hoạt động của PV GAS.

Đặc biệt, công tác quản trị được xem là một trong những khâu có tính chất quyết định đến hiệu quả công việc và tránh lãng phí. Ban lãnh đạo PV GAS luôn chú trọng, tối ưu, nâng cao hiệu quả quan trị. PV GAS đã áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa để tối ưu hóa vật tư dự phòng, phụ tùng thay thế, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho gây ứ đọng vốn, tăng vòng quay các kho LPG, đồng thời sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị. Song song đó, PV GAS cũng đồng thời rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy định trong tất cả các hoạt động để đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất, giảm bớt thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế lãng phí phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty/đơn vị.

PV GAS: Thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thường xuyên thực hiện công tác an toàn, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí để triển khai SXKD năng suất cao, tiết kiệm chi phí

Từ thực tế triển khai và hiệu quả mang lại, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành, cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đồng hành trong hoạt động của doanh nghiệp.

Bước sang năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới nói riêng, tình hình quốc tế nói chung tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đầy biến động, khó dự đoán; cũng như nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, hệ thống khí vận hành đã lâu, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa các công trình khí ngày một lớn,… Toàn hệ thống chính trị PV GAS quyết tâm đoàn kết, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản đề ra/được giao, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2023.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục là nội dung xuyên suốt và được chỉ đạo ngay từ đầu năm của PV GAS; cùng với việc thực hành tiết kiệm, PV GAS đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, thành viên; Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng hệ thống ERP thống nhất, đồng bộ với Tập đoàn; Tăng cường nghiên cứu, đưa vào áp dụng khoa học - kỹ thuật và quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên; phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất;…; Tiếp tục theo dõi, đánh giá thường xuyên việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hợp tác, ra mắt đội bóng chuyền nam Thể Công - Tân Cảng

Hợp tác, ra mắt đội bóng chuyền nam Thể Công - Tân Cảng

Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân và Trung tâm thể dục thể thao Quân đội đã ký kết hợp tác và ra mắt đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng vào ngày 23/3.
Hãng hàng không Emirates thay đổi nhận diện mới cho máy bay

Hãng hàng không Emirates thay đổi nhận diện mới cho máy bay

Hãng hàng không Emirates vừa thay đổi nhận diện mới cho dàn máy bay của mình. Đây là thay đổi nhận diện thương hiệu lần thứ ba của hãng kể từ năm 1985.
Doanh nghiệp chung tay giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp chung tay giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, Nhà máy Tetra Pak Bình Dương hoàn thành lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời, giúp giảm 700 tấn CO2 mỗi năm.
Vườn cà phê ba tầng sinh thái

Vườn cà phê ba tầng sinh thái

Vườn cà phê ba tầng sinh thái là khu vườn từ lâu vốn chỉ được trồng độc canh cây cà phê thì nay lại có thêm các cây khác như sầu riêng, bơ, tiêu hay cây điều.
Tổng công ty Dầu Việt Nam thông cáo về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo

Tổng công ty Dầu Việt Nam thông cáo về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đưa cổ phiếu OIL của Tổng công ty cổ phần Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL, MCK: OIL) vào diện cảnh báo từ ngày 23/3.

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng".
PV GAS là một trong 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu trên 100 ngàn tỉ đồng 2022

PV GAS là một trong 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu trên 100 ngàn tỉ đồng 2022

Lũy kế năm 2022, PV GAS đạt doanh thu 100,7 nghìn tỷ đồng - tăng 28% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế hơn 15 nghìn tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2021.
Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 02/03, Fitch Ratings đã công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu đối với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP ở mức 'BB' với triển vọng tích cực.
Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp dẫn đầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe”

Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp dẫn đầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe”

Vừa qua, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp dẫn đầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe 2022"
PC Quảng Bình: Diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

PC Quảng Bình: Diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

Sáng ngày 22/3, PC Quảng Bình diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
Đoàn thanh niên EVNGENCO2 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn thanh niên EVNGENCO2 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn cơ sở Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã đến thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 21/03/2023, Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại trụ sở Chi nhánh Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
Doosan Vina xuất khẩu lô hàng nặng 1.226 tấn sang Singapore

Doosan Vina xuất khẩu lô hàng nặng 1.226 tấn sang Singapore

Công ty Doosan Vina (Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam) vừa xuất khẩu lô hàng nặng 1.226 tấn cho khách hàng Singapore.
PC Kon Tum đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

PC Kon Tum đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

PC Kon Tum đã lên kế hoạch và các phương án để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, linh hoạt chuyển đổi phương thức cấp điện khi xảy ra sự cố.
Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và đào tạo kiến thức an toàn giao thông tại Cần Thơ

Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và đào tạo kiến thức an toàn giao thông tại Cần Thơ

Honda Việt Nam phối hợp cùng Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, 2 và đào tạo kiến thức an toàn giao thông tại Cần Thơ.
PVFCCo xuất khẩu lô hàng 19.000 tấn phân đạm urê

PVFCCo xuất khẩu lô hàng 19.000 tấn phân đạm urê

Tối 15/3, Tàu PH Giang Minh cập cảng PTSC Phú Mỹ để nhận hơn 19.000 tấn urê Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí để xuất khẩu.
Amway Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp FDI tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số

Amway Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp FDI tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số

Amway Việt Nam được vinh danh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam tại lễ trao giải thưởng Rồng Vàng 2023.
Vedan Việt Nam vinh dự đón nhận giải Rồng Vàng 2023

Vedan Việt Nam vinh dự đón nhận giải Rồng Vàng 2023

Vedan Việt Nam được vinh danh Top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu nhận giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) 2023 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng.
Hé lộ nguyên nhân Công ty Sân Gôn Indochina Hội An bị cưỡng chế tài khoản

Hé lộ nguyên nhân Công ty Sân Gôn Indochina Hội An bị cưỡng chế tài khoản

Nguyên nhân Công ty Cổ phần Sân Gôn Indochina Hội An bị cưỡng chế là do nợ thuế đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.
Honda Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 18

Honda Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 18

Ngày 17/3/2023, Honda Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng tại Lễ vinh danh các Doanh nghiệp Rồng Vàng năm 2022.
Meey Land được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Meey Land được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 15/3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land chính thức được Sở Khoa học và Công nghệ - UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
ITL trở thành đại lý khai thác hàng hóa độc quyền của Bamboo Airways Cargo

ITL trở thành đại lý khai thác hàng hóa độc quyền của Bamboo Airways Cargo

Tại các chặng bay nội địa của hãng hàng không Bamboo Airways Cargo, ITL sẽ là đại lý khai thác hàng hóa độc quyền.
Tập đoàn Novaland bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow  làm tân Tổng giám đốc

Tập đoàn Novaland bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow làm tân Tổng giám đốc

Theo công bố từ Tập đoàn Novaland, ông Dennis Ng Teck Yow sẽ đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc của Tập đoàn Novaland thay cho ông Nguyễn Ngọc Huyên.
Cargill khánh thành và bàn giao năm điểm trường mới tại khu vực miền núi phía Bắc

Cargill khánh thành và bàn giao năm điểm trường mới tại khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 16/3, Quỹ Từ thiện Cargill Cares hoàn thành và bàn giao thêm năm điểm trường mới tại các khu vực vùng cao, vùng sâu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc.
PVOIL tăng trưởng sản lượng vượt bậc trong năm 2022

PVOIL tăng trưởng sản lượng vượt bậc trong năm 2022

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã OIL) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động