Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/01/2021 04:45

PV GAS “làm giàu” nguồn nhân lực chất lượng cao

10:23 | 15/09/2020
Xác định con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn chú trọng các giải pháp đào tạo, quản trị nguồn nhân lực để xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Trải qua chặng đường 30 năm phát triển, nguồn nhân lực của PV GAS đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để có thể thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, PV GAS đã xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp then chốt, bằng việc tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và khu vực hóa tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh (SXKD), nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chính trị, quản lý, kỹ thuật, chuyên môn cao và ngoại ngữ tốt.

Song song với chính sách tuyển dụng, sắp xếp, quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân viên theo hướng xây dựng thành một tổ chức học tập trong đó người lao động luôn có tinh thần học tập cao, được tạo điều kiện tối đa để học tập và cống hiến năng lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của PV GAS. Chiến lược này là nền tảng, định hướng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của PV GAS trong các giai đoạn.

pv-gas-lam-giau-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao
Các khóa đào tạo đều được tổ chức theo phương thức mới, giành nhiều thời gian để trao đổi trực tiếp

Căn cứ vào thực tế hoạt động và chiến lược phát triển, PV GAS đã xây dựng kế hoạch đào tạo một cách bài bản, cụ thể, toàn diện hằng năm, cũng như dài hạn. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo luôn bám sát vào tình hình SXKD, tình hình triển khai thực hiện các dự án nhằm phục vụ thiết thực cho yêu cầu công việc. Dựa theo yêu cầu SXKD, PV GAS đặt ra những yêu cầu cơ bản, trọng tâm cho công tác đào tạo trong từng năm như: Đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật, đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực cốt lõi: Điện, điều khiển - tự động hóa, cơ khí, công nghệ, quản lý ăn mòn thiết bị đường ống; đào tạo quy hoạch cán bộ và đã có phát triển nghề nghiệp; đào tạo cho việc tiếp nhận, đầu tư các dự án mới, lĩnh vực kinh doanh mới, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc;…

Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD tại đơn vị, PV GAS đã và đang tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV) có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, SXKD, phù hợp nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của tổng công ty; đặc biệt chú trọng triển khai chương trình đào tạo dài hạn và chuyên sâu cho các kỹ sư đầu ngành, các lĩnh vực cốt lõi của đơn vị; đào tạo công tác an toàn, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; xây dựng chương trình đào tạo dài hạn chuẩn bị cho việc tiếp nhận các dự án.

pv-gas-lam-giau-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-1
Các lớp đào tạo tại chỗ là một phần công tác phát triển của PV GAS

Năm 2019, PV GAS đã hoàn thiện việc triển khai, đánh giá công nhận đội ngũ kỹ sư đầu ngành theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được tiêu chuẩn kỹ sư đầu ngành của PV GAS, các kỹ sư phải đáp ứng các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tư duy xử lý các vấn đề kỹ thuật, sáng tạo trong công việc,... Theo đó, PV GAS hỗ trợ kỹ sư đạt được các chuẩn chức danh thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, cũng như là các khóa đào tạo kỹ năng, thi lấy các chứng chỉ quốc tế.

Bên cạnh đó, các kỹ sư phải không ngừng nâng cao kỹ năng xử lý các tồn tại của hệ thống hiện hữu, phát huy tính sáng tạo, cải tiến để tối ưu hóa hệ thống thiết bị, nâng cao hiệu suất làm việc và không ngừng tìm tòi, nghiên cứu khoa học để bắt kịp những tiến bộ của khoa học công nghệ mới. Đây là chiến lược lâu dài của PV GAS nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn, từng bước thay thế các chuyên gia bên ngoài, làm chủ công nghệ và chủ động trong việc xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp.

Từ quá trình đào tạo, đội ngũ lao động PV GAS đã trưởng thành nhanh chóng, có tay nghề cao, đạt yêu cầu chức danh mang tầm khu vực và thế giới, được công nhận kỹ sư đầu ngành; đồng thời nhiều cán bộ trẻ có năng lực, kỹ năng quản lý cũng đã được bổ nhiệm đảm nhận nhiều chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp.

Mỗi năm, PV GAS đào tạo cho khoảng 9.000 - 10.000 lượt lao động. Năm 2019, PV GAS đã đào tạo cho 9.169 lượt CBCNV, với tổng chi phí 33 tỷ đồng. Trong thời gian tới, PV GAS tiếp tục định hướng xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành; tiếp tục nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho toàn CBCNV; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phương pháp tiên tiến trong công tác đào tạo;… xem đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực.

Hoàng Lan