Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 23:14

PV GAS: Hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực

09:31 | 01/04/2021
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp (DN) khác năm 2021”. Sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá công tác cán bộ của tổng công ty và vai trò của người đại diện tại các DN khác, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu của PV GAS trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, ông Trần Đức Sơn - Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện của PV GAS tại các DN khác. Trong công tác quản lý cán bộ, PV GAS luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Theo đó, công tác cán bộ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của tổng công ty, đơn vị, đảm bảo sự ổn định, tính kế thừa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi đơn vị.

PV GAS: Hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực
Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong công tác người đại diện tại các DN, PV GAS đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm: Đẩy mạnh công tác thoái vốn, tăng vốn của tổng công ty tại đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc được giao, phù hợp với chiến lược, định hướng của tổng công ty đối với đơn vị về hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD); đẩy nhanh việc phối hợp xây dựng các phương án tái cấu trúc, quy trình thoái vốn…

Báo cáo đã thể hiện đầy đủ, toàn diện về hiện trạng, những vấn đề tồn tại, đề ra một số giải pháp cho công tác cán bộ và người đại diện của PV GAS. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia tham luận, đóng góp ý kiến về công tác cán bộ và người đại diện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh PV GAS và các đơn vị thành viên đang tích cực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD quý I/2021. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, hoạt động SXKD trong toàn tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó và với ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn - định hướng: Hội nghị tập trung thảo luận để đóng góp vào công việc chung. Trong đó, cần tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tổng công ty hiện nay; cho ý kiến về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và công tác đánh giá cán bộ. Trong đó nhấn mạnh, khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là ở khâu lựa chọn, sử dụng cán bộ, bởi việc đánh giá đúng sẽ góp phần quyết định sử dụng đúng cán bộ và ngược lại. Đồng thời với đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ của tổng công ty.

PV GAS: Hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực
Nhiều ý kiến đóng góp tại Hội ngh

Với công tác người đại diện của tổng công ty tại DN khác, ông Dương Mạnh Sơn đề nghị người đại diện của tổng công ty cho ý kiến về 3 nội dung chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty, bao gồm: Một là, xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện các quy định của Quy chế quản lý vốn của tổng công ty tại các DN khác. Hai là, triển khai quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán liên quan đến công tác bổ nhiệm người công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty, việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ… Ba là, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch SXKD, đặc biệt đối với các đơn vị mà tổng công ty không nắm giữ phần vốn chi phối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến theo định hướng của Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn trên tinh thần xây dựng, đánh giá và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được và chưa làm được. Qua đó, đã ghi nhận nhiều đề xuất giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời đưa ra giải pháp, cách thức để tổng công ty tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành các đơn vị thành viên thông qua người đại diện; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của người đại diện trong quản lý, điều hành đơn vị.

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, ông Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: Công tác cán bộ phải được xây dựng và dựa trên công tác quy hoạch cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ phải phù hợp, đồng bộ với công tác quy hoạch cấp ủy. Mục tiêu xuyên suốt và cao nhất phải đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, thành viên là hiệu quả, lợi nhuận. Trong đó, tiêu chí hiệu quả phải được đánh giá toàn diện trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Tổng công ty cần bám sát, đặt vào hoàn cảnh, tình hình của các đơn vị để thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan theo hướng tăng cường tính phối hợp và cơ chế giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ, hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và người đại diện, nhằm đáp ứng mục tiêu cao nhất là vì lợi ích chung của tổng công ty, Tập đoàn và quốc gia.

Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên của tổng công ty, Ban lãnh đạo PV GAS yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác của từng cấp, từ cá nhân cán bộ; đặc biệt tiếp tục đề cao việc đánh giá - kiểm điểm - phê và tự phê trong toàn hệ thống chính trị, nhằm đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở định hướng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, bố trí cán bộ theo định kỳ và theo đúng quy định, góp phần vào sự phát triển bền vững của tổng công ty, xứng đáng với niềm tin của cổ đông, mà cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công tác cán bộ là một trong những thành công nổi bật của PV GAS trong nhiều năm qua, bảo đảm công bằng - minh bạch - dân chủ - thống nhất. Theo đó, việc điều chỉnh, nâng cao quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý cán bộ là tất yếu và cần thiết trong giai đoạn tiếp theo, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, có nỗ lực chung trong toàn bộ máy quản lý của tổng công ty, thực thi những yêu cầu đổi mới và phát triển PV GAS.

Kim Ngân