Phong trào sáng kiến của Tổng công ty Khí Việt Nam mang lại giá trị làm lợi

Phong trào sáng kiến, cải tiến tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn triển khai mạnh mẽ, hiệu quả cao, 406 sáng kiến mang lại giá trị hơn 2.700 tỷ đồng.
Tổng công ty Khí Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác an toàn Tổng công ty Khí Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2022

Tiếp nối truyền thống của một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành Dầu khí, giai đoạn 2017 – 2022, phong trào sáng kiến, cải tiến tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn được triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao, với 406 sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị hơn 2.700 tỷ đồng.

Phong trào sáng kiến của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) mang lại giá trị làm lợi
Người lao động PV GAS được vinh danh ở nhiều Hội nghị tôn vinh sáng tạo các cấp

Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào sáng kiến, cải tiến

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và đặc biệt được sự quan tâm trực tiếp của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai/ phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua như: Phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm; Phong trào thi đua lao động sáng tạo; Phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hàng năm; Phát động phong trào thi đua trong các đợt dừng khí bảo dưỡng sửa chữa; Phát động phong trào hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng các dự án; Phong trào văn hóa PV GAS, dầu khí; Phát động phong trào hưởng ứng Tháng Công nhân, Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ văn hóa Dầu khí; Phát động phong trào thi đua quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”;…

Với đặc điểm ngành công nghiệp khí là ngành có kỹ thuật công nghệ hiện đại, quy mô sản xuất lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn nên tại PV GAS luôn chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, coi việc áp dụng những sáng kiến cải tiến là nhu cầu thiết yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nhấn mạnh nhân tố con người, coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật vững vàng, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi cho phong trào sáng kiến cải tiến phát triển mạnh mẽ tại PV GAS.

Vào dịp đầu năm, PV GAS/Công đoàn PV GAS định kỳ phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo đến tất cả các đơn vị cơ sở, với những yêu cầu – định hướng phù hợp từng giai đoạn; Xây dựng quy chế đưa các thành tích sáng kiến là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của cá nhân, đơn vị là cơ sở để bình xét thi đua cá nhân và tập thể, nâng lương/điều chỉnh lương đối với cá nhân; Tổ chức bình xét khen thưởng ý tưởng sáng kiến để khuyến khích khen thưởng kịp thời ở cấp độ cơ sở và khen thưởng các tập thể công đoàn có số sáng kiến được đăng ký và công nhận với số lượng lớn, đem lại lợi ích cho Tổng công ty. Công đoàn cũng bình chọn sáng kiến tiêu biểu, áp dụng rộng rãi, đem lợi ích lớn, có đầu tư chất xám nhiều để đề xuất khen thưởng cấp Tổng công ty, cấp Tập đoàn và cấp cao hơn.

Phong trào sáng kiến của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) mang lại giá trị làm lợi

Để tạo điều kiện, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, công đoàn và các phòng ban chuyên môn phối hợp với nhau đề xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến. Trong đó, Công đoàn PV GAS đã đề xuất và phối hợp cùng Ban Công nghệ thông tin xây dựng và triển khai áp dụng phần mềm tiếp nhận và theo dõi, quản lý triển khai các ý tưởng sáng kiến trên trang web nội bộ của Tổng công ty để người lao động dễ dàng đăng ký các ý tưởng, giải pháp mọi lúc, mọi nơi. Đến nay, công tác lao động sáng tạo được triển khai đến từng đơn vị và quản lý trên hệ thống thông qua phần mềm. Công tác này đã thực hiện tốt và đang tiếp tục sử dụng phần mềm tiếp nhận đánh giá khen thưởng triển khai ý tưởng sáng kiến tích hợp với phần mềm quản lý hoạt động sáng kiến của Tổng công ty để khuyến khích, hỗ trợ cán bộ công nhân viên ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng sáng kiến, góp phần nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hiệu quả cao, đóng góp quan trọng

Với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền và Công đoàn, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến tại PV GAS phát triển ngày càng sâu rộng đến tất cả các đơn vị, lôi cuốn được đông đảo người lao động hưởng ứng tham gia. Các sáng kiến cải tiến được áp dụng trong thực tế đã góp phần quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí, hàng năm đem lại lợi ích kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PV GAS luôn được phát động và triển khai phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt là qua hai năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, phong trào vẫn duy trì tích cực với các hình thức triển khai trực tiếp và tăng cường hoạt động online, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Có 959 cá nhân được Công ty/Tổng công ty công nhận 406 sáng kiến, giải pháp, giá trị làm lợi hơn 2.756 tỷ đồng và nhiều lợi ích phi vật chất khác như: góp phần rất lớn vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, làm gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, đảm bảo an toàn cho hoạt động của PV GAS. Hoạt động sáng kiến cải tiến còn giúp cán bộ công nhân viên, người lao động PV GAS làm chủ được công nghệ thiết bị, nâng cao nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Trong số 406 sáng kiến kể trên có 91 sáng kiến được khen thưởng cấp Tổng công ty, 19 sáng kiến được khen thưởng cấp Tập đoàn. Giai đoạn 2017 – 2021, có 94 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, PV GAS cũng đạt nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ, sáng tạo khác như: 2 Giải ba và 3 giải Khuyến khích Giải thưởng VIFOTEC năm 2020; 7 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối doanh nghiệp trung ương năm 2018, 2020; 5 công trình thanh niên cấp Đoàn Tập đoàn năm 2019.

Công đoàn PV GAS cũng tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong giai đoạn 1 vượt hơn 30% chỉ tiêu đăng ký với Công đoàn ngành, đạt 197/150 sáng kiến với sự tham gia tích cực của 17 công đoàn đơn vị thuộc Công đoàn PV GAS.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Công đoàn PV GAS liên tục được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện; đồng thời nhiều lần đạt được các thành tích khen thưởng khác của các cấp như: Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Cờ thi đua, Bằng khen Tập đoàn; Tập thể Lao động xuất sắc... Với những thành tích xuất sắc đạt được, Công đoàn PV GAS cũng đề nghị Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2017 - 2022 và trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1.

Hoạt động sáng kiến cải tiến đóng góp tích cực vào sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của PV GAS. Giai đoạn 2017 – 2022, PV GAS đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, PV GAS đang cung cấp khí khô với sản lượng 10 tỷ m3/năm (đáp ứng nguyên nhiên liệu sản xuất 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm toàn quốc). Cơ cấu cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ lớn: điện (70%), đạm (15%), hộ công nghiệp (15%). Cung cấp LPG đạt trên 2 triệu tấn/năm (trong nước gần 1,6 triệu tấn, chiếm 70% thị phần cả nước; xuất khẩu và kinh doanh quốc tế trên 0,4 triệu tấn/năm).

PV Gas
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhiều đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức các giải Thể thao 2022

Nhiều đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức các giải Thể thao 2022

Hướng đến Đại hội Thể thao Tổng công ty Khí 2022, đơn vị thành viên và trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam đều tổ chức các giải thể thao cấp đơn vị và mở rộng.
Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thực hiện các chương trình xã hội

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thực hiện các chương trình xã hội

Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ vừa tổ chức chuyến đi về nguồn tại khu di tích lịch sử Rừng Sác huyện Nhơn Trạch và tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên.
Vedan Việt Nam nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên

Vedan Việt Nam nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên

Công ty Vedan Việt Nam đã tổ chức chương trình thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên.
PC Đắk Nông: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện ảnh hưởng sản xuất

PC Đắk Nông: Hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng chạm chập điện ảnh hưởng sản xuất

Trong quá trình kiểm tra, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã phát hiện và hỗ trợ xử lý nhiều khách hàng có sản lượng điện tăng đột biến.
New Image Việt Nam tổ chức Ngày hội kháng thể và xác lập kỷ lục Việt Nam

New Image Việt Nam tổ chức Ngày hội kháng thể và xác lập kỷ lục Việt Nam

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam vừa tổ chức Ngày hội kháng thể tại Hà Nội, với sự tham gia của hàng ngàn người.

Tin cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền: Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền: Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đã vinh dự đón nhận giải thưởng "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022".
Herbalife Việt Nam tổ chức các hoạt động cộng đồng cho thiếu nhi

Herbalife Việt Nam tổ chức các hoạt động cộng đồng cho thiếu nhi

Những hoạt động cộng đồng được Herbalife Việt Nam tổ chức là hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các Trung tâm Casa Herbalife Việt Nam.
Tổng công ty Khí Việt Nam nhận nhiều khen thưởng trong thi đua Lao động sáng tạo ngành Dầu khí

Tổng công ty Khí Việt Nam nhận nhiều khen thưởng trong thi đua Lao động sáng tạo ngành Dầu khí

Tổng công ty Khí Việt Nam là một trong những đơn vị nhận được nhiều khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo ngành Dầu khí.
PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

PC Đắk Lắk: Sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

PC Đắk Lắk đã lập kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho các Điện lực trực thuộc nhằm triển khai các phương án cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/6 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.
Chuỗi rạp chiếu phim CGV lỗ hơn 187 triệu USD

Chuỗi rạp chiếu phim CGV lỗ hơn 187 triệu USD

Chuỗi rạp chiếu phim CGV thuộc CJ CGV - công ty con của CJ Group, báo lỗ hơn 187 triệu USD trong năm 2021.
Ứng dụng phần mềm” Quản lý lưới điện hạ thế” nhằm nâng cao công tác vận hành, giảm tổn thất điện năng

Ứng dụng phần mềm” Quản lý lưới điện hạ thế” nhằm nâng cao công tác vận hành, giảm tổn thất điện năng

Điện lực Dương Kinh (PC Hải Phòng) tham gia nghiên cứu, viết ứng dụng phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý vận hành lưới điên.
“Bắt tay” thúc đẩy quá trình số hóa cho doanh nghiệp Việt

“Bắt tay” thúc đẩy quá trình số hóa cho doanh nghiệp Việt

Nhằm thúc đẩy quá trình số hóa cho doanh nghiệp Việt Nam, Zebra Technologies vừa hợp tác với Elite Techology cung cấp các giải pháp công nghệ cho khách hàng.
PC Đà Nẵng: Nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa nắng nóng 2022

PC Đà Nẵng: Nhu cầu dùng điện tăng cao trong mùa nắng nóng 2022

Những ngày qua, nền nhiệt trên cả nước tăng cao, riêng tại thành phố Đà Nẵng, người dân đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt, làm nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh
PC Quảng Ngãi: Nỗ lực cấp điện trong mùa nắng nóng

PC Quảng Ngãi: Nỗ lực cấp điện trong mùa nắng nóng

Nhu cầu dùng điện tăng mùa nắng nóng, PC Quảng Ngãi triển khai các giải pháp nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, vừa khuyến nghị khách hàng tiết kiệm.
Công ty Vissan tổ chức hội thi Người bán hàng chuyên nghiệp

Công ty Vissan tổ chức hội thi Người bán hàng chuyên nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ngày 24/6/2022, Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan tổ chức hội thi “Người bán hàng chuyên nghiệp” năm 2022.
SeABank, Tập đoàn BRG và Vietnam Airlines ra mắt thẻ đồng thương hiệu SeATravel

SeABank, Tập đoàn BRG và Vietnam Airlines ra mắt thẻ đồng thương hiệu SeATravel

Ngày 24/6/2022, SeABank phối hợp với Tập đoàn BRG và Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu SeATravel.
Vinh danh người lao động ngành Dầu khí có nhiều sáng kiến

Vinh danh người lao động ngành Dầu khí có nhiều sáng kiến

Sáng ngày 24/6 đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào lao động sáng tạo trong cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2017-2022.
Supe Lâm Thao: Kỷ niệm 60 năm ngày công ty bước vào sản xuất và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Supe Lâm Thao: Kỷ niệm 60 năm ngày công ty bước vào sản xuất và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 24/6/2022, Supe Lâm Thao tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2022) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Nhà máy Bột – Giấy VNT19: Phát triển xanh, bền vững là mục tiêu hàng đầu

Nhà máy Bột – Giấy VNT19: Phát triển xanh, bền vững là mục tiêu hàng đầu

Nhà máy Bột – Giấy VNT19 xác định bảo vệ môi trường luôn là yếu tố then chốt trong suốt quá trình phát triển.
Amway Việt Nam khai trương trung tâm mới tại Cần Thơ

Amway Việt Nam khai trương trung tâm mới tại Cần Thơ

Ngày 24/6, Amway Việt Nam – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp chính thức khai trương Trung tâm kinh doanh và trải nghiệm Amway tại Cần Thơ.
Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội cổ đông thường niên của VEAM ngày 24/6, Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 2 trường học tại tỉnh Hậu Giang

Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 2 trường học tại tỉnh Hậu Giang

Tổng công ty Khí Việt Nam đã phối hợp cùng tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi lễ trao tài trợ kinh phí để xây dựng các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Tổng công ty Khí Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Tổng công ty Khí Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 21/6/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022

Vào ngày 23/6/2022 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động