Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ chất vấn hai nhóm vấn đề

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, hai nhóm vấn đề chất vấn sẽ thuộc lĩnh vực Công Thương; tài nguyên và môi trường - đây là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại Phiên họp thứ 9 (khai mạc vào ngày 10/3/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 25/3/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khối lượng công việc khá lớn cho công tác lập pháp. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ chất vấn hai nhóm vấn đề
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan xây dựng hồ sơ tài liệu các dự án luật này khá công phu và kỹ lưỡng và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

Việc xây dựng các dự án luật này nhằm kịp thời thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc hiện nay trong thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, phòng chống bạo lực gia đình và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

“Việc sớm đưa vào chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là một bước thể chế hóa chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế số, phấn đấu trong nhiệm kỳ này quy mô nền kinh tế số của nước ta đạt ít nhất 20% GDP - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với các dự án trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật cần được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét đầy đủ, đánh giá toàn diện tác động của các chính sách, bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan cần tiếp thu ý kiến xác đáng, giải trình thấu đáo thuyết phục, bảo đảm chất lượng hai dự án luật có tính khả thi, chất lượng, thuyết phục cao khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong suốt quá trình từ khi dự án luật được trình lần đầu đến khi tiếp thu chỉnh lý và được thông qua. Ngoài ra còn có sự tham gia tích cực của Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến chuyên gia.

Các dự án luật cũng được thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách trước mỗi kỳ họp và trước khi trình Quốc hội thông qua cũng được lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là những tổ chức đại diện cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định quy trình làm hết sức kỹ lưỡng, nhiều vòng, nhiều lớp, bên cạnh việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, mà còn lắng nghe ý kiến nhiều kênh với tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ, cụ thể để có được sản phẩm pháp luật ban hành đáp ứng yêu cầu chất lượng cả về hình thức và nội dung.

Về hình thức là đảm bảo cho hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công khai, ổn định, đời sống pháp luật dài có tính dự báo cao. Về nội dung phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 01 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Theo đó, hai vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường là những vấn đề đang rất thời sự hiện nay.

Trước đó, căn cứ chương trình kỳ họp, ý kiến kiến nghị cử tri, ý kiến kinh tế - xã hội được đại biểu Quốc hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức xin ý kiến về các nhóm vấn đề chất vấn và quyết định hai nhóm vấn đề chính và người chất vấn, ban hành kế hoạch tổ chức chất vấn tại phiên họp. Theo đó, hai vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường là những vấn đề đang rất thời sự hiện nay.

Về giám sát chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội cho hay, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế của các chuyên đề giám sát này. Đến nay, các đoàn giám sát đã yêu cầu các quan, địa phương gửi báo cáo và tổng hợp ý kiến bước đầu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các Đoàn giám sát chuyên đề cần nghiên cứu kỹ các báo cáo này, không thể nghe một chiều. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các Trưởng Đoàn giám sát đã có phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Đoàn giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết trên, căn cứ kiến nghị của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, cũng như xem xét đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm.

Về xem xét các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên) năm 2020; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và quyết định 19 nội dung lớn. Đây là một trong những phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất trong năm để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội.
Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể sáng nay 2/10/2023 tại trụ sở Trung ương Đảng.
Ngày lịch sử của Báo Công Thương trong buổi bình minh đất nước

Ngày lịch sử của Báo Công Thương trong buổi bình minh đất nước

Ngày 2/10/1945 được coi là "ngày lịch sử" của Báo Công Thương trong buổi bình minh đất nước khi Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế đầu tiên đã ký nghị định lịch sử
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Tối 30/9, tại thành phố Vinh, Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP. Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.
Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ án Ngô Thị Tố Nhiên

Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ án Ngô Thị Tố Nhiên

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an ngày 30/92023 cho biết, đối tượng Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9: Lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất để phấn đấu

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9: Lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nhất để phấn đấu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra ngày 30/9/2023.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo

Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu lên trong kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023.
Cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023

Cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023

3 kịch bản tăng trưởng GDP cho cả năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu lên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 với các địa phương: Tạo phản ứng chính sách kịp thời

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 với các địa phương: Tạo phản ứng chính sách kịp thời

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 63 địa phương diễn ra sáng nay 30/9/2023.
Kinh tế 9 tháng: Vượt qua những "vùng xoáy"

Kinh tế 9 tháng: Vượt qua những "vùng xoáy"

Chính phủ đang nỗ lực điều hành chính sách nhằm đưa nền kinh tế vượt qua những "vùng xoáy" để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng trưởng của năm 2023.
Tổng cục Thống kê khuyến nghị những giải pháp gì để tăng trưởng kinh tế cuối năm?

Tổng cục Thống kê khuyến nghị những giải pháp gì để tăng trưởng kinh tế cuối năm?

Trong bối cảnh tăng tưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ được cải thiện, Tổng Cục Thống kê khuyến nghị một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình này.
Bộ Ngoại giao thông tin về 4 người Việt được giải cứu trong thùng xe ở Pháp

Bộ Ngoại giao thông tin về 4 người Việt được giải cứu trong thùng xe ở Pháp

Bộ Ngoại giao đang xác minh thông tin có 4 trong số 6 phụ nữ được tìm thấy trong một thùng xe đông lạnh ở thành phố Lyon (Pháp) là người Việt Nam.
Nhiều hãng tin nước ngoài dự báo về sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam

Nhiều hãng tin nước ngoài dự báo về sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam

Nhiều hãng tin nước ngoài đã đưa tin về số liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời dự báo quá trình phục hồi sẽ khởi sắc trong thời gian tới.
Diễn đàn Tổng Biên tập 2023: Tháo gỡ khó khăn cho báo chí trong truyền thông chính sách

Diễn đàn Tổng Biên tập 2023: Tháo gỡ khó khăn cho báo chí trong truyền thông chính sách

Chiều ngày 29/9, tại Quảng Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập 2023: “Truyền thông chính sách - Góc nhìn từ các cơ quan báo chí”.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức

Ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp và làm việc với đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức, Chủ tịch Hội nhịp cầu châu Á Andreas Scheuer.
Kinh tế Việt Nam vượt “cơn gió ngược”, tạo thế, lực và niềm tin để vững vàng tiến lên phía trước

Kinh tế Việt Nam vượt “cơn gió ngược”, tạo thế, lực và niềm tin để vững vàng tiến lên phía trước

Với sự đồng lòng của cả hệ thống, nền kinh tế Việt Nam sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng kinh doanh tốt hơn trong quý IV/2023

Doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng kinh doanh tốt hơn trong quý IV/2023

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt hơn trong quý cuối cùng của năm 2023.
Đâu là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng?

Đâu là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng?

Tăng học phí theo lộ trình, giá thuê nhà tăng, giá gạo, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá thế giới…là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng.
Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Ngày 29/9, Tổng Cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý III và 9 tháng năm 2023.
Thí điểm thu phí không dừng với xe vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong 6 tháng

Thí điểm thu phí không dừng với xe vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong 6 tháng

Sẽ thí điểm dịch vụ thu phí không dừng (ETC) tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong 6 tháng để tạo thuận tiện cho người dân.
Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.
Dự án nhà ở thương mại: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng nào?

Dự án nhà ở thương mại: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng nào?

Dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, Luật Đất đai (sửa đổi) chỉnh sửa theo hướng phải là các dự án do HĐND cấp tỉnh quyết định.
Đề xuất giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đề xuất giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9, Bộ nào chưa giao Bộ trưởng trực tiếp phụ trách về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì phải phân công lại.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động