Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ chất vấn hai nhóm vấn đề

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, hai nhóm vấn đề chất vấn sẽ thuộc lĩnh vực Công Thương; tài nguyên và môi trường - đây là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại Phiên họp thứ 9 (khai mạc vào ngày 10/3/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 25/3/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khối lượng công việc khá lớn cho công tác lập pháp. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ chất vấn hai nhóm vấn đề
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan xây dựng hồ sơ tài liệu các dự án luật này khá công phu và kỹ lưỡng và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

Việc xây dựng các dự án luật này nhằm kịp thời thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc hiện nay trong thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, phòng chống bạo lực gia đình và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

“Việc sớm đưa vào chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là một bước thể chế hóa chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế số, phấn đấu trong nhiệm kỳ này quy mô nền kinh tế số của nước ta đạt ít nhất 20% GDP - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với các dự án trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật cần được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét đầy đủ, đánh giá toàn diện tác động của các chính sách, bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan cần tiếp thu ý kiến xác đáng, giải trình thấu đáo thuyết phục, bảo đảm chất lượng hai dự án luật có tính khả thi, chất lượng, thuyết phục cao khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong suốt quá trình từ khi dự án luật được trình lần đầu đến khi tiếp thu chỉnh lý và được thông qua. Ngoài ra còn có sự tham gia tích cực của Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến chuyên gia.

Các dự án luật cũng được thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách trước mỗi kỳ họp và trước khi trình Quốc hội thông qua cũng được lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là những tổ chức đại diện cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định quy trình làm hết sức kỹ lưỡng, nhiều vòng, nhiều lớp, bên cạnh việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, mà còn lắng nghe ý kiến nhiều kênh với tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ, cụ thể để có được sản phẩm pháp luật ban hành đáp ứng yêu cầu chất lượng cả về hình thức và nội dung.

Về hình thức là đảm bảo cho hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công khai, ổn định, đời sống pháp luật dài có tính dự báo cao. Về nội dung phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 01 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Theo đó, hai vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường là những vấn đề đang rất thời sự hiện nay.

Trước đó, căn cứ chương trình kỳ họp, ý kiến kiến nghị cử tri, ý kiến kinh tế - xã hội được đại biểu Quốc hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức xin ý kiến về các nhóm vấn đề chất vấn và quyết định hai nhóm vấn đề chính và người chất vấn, ban hành kế hoạch tổ chức chất vấn tại phiên họp. Theo đó, hai vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường là những vấn đề đang rất thời sự hiện nay.

Về giám sát chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội cho hay, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế của các chuyên đề giám sát này. Đến nay, các đoàn giám sát đã yêu cầu các quan, địa phương gửi báo cáo và tổng hợp ý kiến bước đầu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các Đoàn giám sát chuyên đề cần nghiên cứu kỹ các báo cáo này, không thể nghe một chiều. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các Trưởng Đoàn giám sát đã có phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Đoàn giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết trên, căn cứ kiến nghị của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, cũng như xem xét đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm.

Về xem xét các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên) năm 2020; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và quyết định 19 nội dung lớn. Đây là một trong những phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất trong năm để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội.
Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự khóa họp Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự khóa họp Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP)
Nghiên cứu tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Nghiên cứu tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Giai đoạn tới, nghiên cứu kịch bản tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để ứng phó trong trường hợp giá dầu thế giới biến động lớn.
Phó Thủ tướng: Thúc đẩy xuất nhập khẩu, duy trì ổn định chuỗi cung ứng

Phó Thủ tướng: Thúc đẩy xuất nhập khẩu, duy trì ổn định chuỗi cung ứng

Phó Thủ tướng cho rằng, cần theo dõi chặt chẽ thị trường, điều hành, bình ổn giá, thúc xuất nhập khẩu và có giải pháp hiệu quả duy trì ổn định chuỗi cung ứng.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý bất ổn của thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu

Chủ tịch Quốc hội lưu ý bất ổn của thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội lưu ý những bất ổn của thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu…
Sáng nay (23/5), khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (23/5), khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc trọng thể vào sáng nay (23/5) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Chống “Virus Việt Á” cần loại vaccine nào?

Chống “Virus Việt Á” cần loại vaccine nào?

Trong cuộc chiến toàn dân chống thứ virus sars-coV 2 gây bao nhiêu tác hại cho con người và nền kinh tế- xã hội, thì đã nảy sinh ra thứ ”virus Việt Á”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Sáng 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm những nhóm, bậc nào?

Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm những nhóm, bậc nào?

Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận của Bộ Chính trị trong đó nêu rõ Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo của Hệ thống chính trị gồm những nhóm, bậc cụ thể.
Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Thủ tướng gửi thư khen đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Ngay sau khi đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Tối 21/5, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (24/5/1932 – 24/5/2022) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Sáng 21-5, Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức tại Hà Nội,
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Sáng 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội thuộc thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Chiều 20-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và đoàn Đại biểu Quốc hội Singapore.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Ngày 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đang thăm chính thức Việt Nam.
Lý do 3 dự thảo Luật không được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Lý do 3 dự thảo Luật không được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Đây là một trong các nội dung được báo chí đưa ra tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Sẽ xem xét, cho ý kiến Luật Dầu khí (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Sẽ xem xét, cho ý kiến Luật Dầu khí (sửa đổi)

Chiều ngày 20/5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa được giao trực tiếp phụ trách Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sau khi Chủ tịch cơ quan này bị cách chức.
Tư tưởng Hồ Chí Minh rất gần gũi trong đời sống nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh rất gần gũi trong đời sống nhân dân

Cần nhận thức sâu hơn, rõ hơn, đầy đủ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác
Giải ngân vốn đầu tư công thấp so với mức bình quân chung

Giải ngân vốn đầu tư công thấp so với mức bình quân chung

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I và đầu quý II/2022 thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước.
Kinh tế Việt Nam 2022 - 2023: Thách thức vẫn lớn

Kinh tế Việt Nam 2022 - 2023: Thách thức vẫn lớn

4 tháng đầu năm, dù tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, nhưng nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực.
Dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thích ứng linh hoạt, dần vào quỹ đạo phục hồi

Dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thích ứng linh hoạt, dần vào quỹ đạo phục hồi

Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thích ứng linh hoạt, dần vào quỹ đạo phục hồi. Kinh tế vĩ mô ổn định, các lĩnh vực đang tăng trưởng trở lại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Sáng ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng ngày 19/5, đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế sống mãi cùng thời đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế sống mãi cùng thời đại

Những quan điểm về phát triển kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là bộ phận hợp thành đặc sắc trong hệ tư tưởng của Người.
Chủ tịch Quốc hội Singapore: Việt Nam đã làm rất tốt công tác tổ chức SEA Games 31

Chủ tịch Quốc hội Singapore: Việt Nam đã làm rất tốt công tác tổ chức SEA Games 31

Chủ tịch Quốc hội Singapore nhận thấy Việt Nam đã làm rất tốt, gần như hoàn hảo công tác tổ chức SEA Games 31, thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện lớn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động