Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/11/2018 16:14

Phát triển kinh tế số là nhiệm vụ cấp thiết

21:48 | 28/06/2018
Để nền kinh tế số phát triển một cách bền vững thì cần phải có các giải pháp hỗ trợ đồng bộ và sự nỗ lực từ nhiều phía. Đó là nội dung chính tại hội thảo “Định hướng xây dựng kinh tế số Việt Nam” do Bộ Công Thương phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức ngày 28/6.
phat trien kinh te so la nhiem vu cap thiet
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại hội thảo

Những thách thức

Theo ông Đặng Hoàng Hải- Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), để xây dựng kinh tế số, hiện Việt Nam có thuận lợi là tỷ lệ người dân tiếp cận viễn thông và Internet ở mức cao (lần lượt 131% và 53%) nhưng Việt Nam cũng gặp không ít thách thức. Chẳng hạn, chính sách và thể chế chưa liên thông; hệ thống thanh toán chưa thực sự an toàn. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cho kinh tế số rất mỏng, thiếu đồng bộ, hệ thống logistic yếu kém; nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu.

Làm rõ hơn vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng khẳng định, nền kinh tế số đang diễn ra trên quy mô toàn cầu vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để Việt Nam có thể tận dụng xử lý các vấn đề lớn trong phát triển đất nước và tái cơ cấu ngành Công Thương để bắt kịp xu hướng phát triển của công nghiệp, thương mại; cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu hóa nguồn lực đầu vào; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. Kinh tế số được dự đoán sẽ mang lại những ảnh hưởng và thay đổi to lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số đang tạo ra những xu hướng mới và nhu cầu mới.

Tập trung các giải pháp

Hướng tới các giải pháp phát triển nền kinh tế số, ông Đào Ngọc Chiến- Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ Khoa học và Công nghệ) đề xuất, doanh nghiệp cần tích hợp công nghệ số hóa, thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hóa. Cùng với đó, doanh nghiệp tối ưu hóa mô hình kinh doanh, phát triển kỹ năng mới cho từng cá nhân và tổ chức, sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng thông minh; có giải pháp quản lý tài sản trí tuệ trong thời đại số phù hợp với những mô hình kinh doanh và các mô hình hợp tác mới.

phat trien kinh te so la nhiem vu cap thiet

Với lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần có chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới. Với lĩnh vực truyền thông, cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho ứng dụng phát triển công nghệ, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng của toàn bộ nền kinh tế...

Ông JustinWood, Trưởng đại diện WEF khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khuyến cáo, sự phát triển kinh tế số của Việt Nam trong tương lai cần có yếu tố của khu vực và trong nước, bởi nhiều công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chỉ phát huy hiệu quả nếu được thực hiện và áp dụng trên phạm vi quy mô quốc gia. Đồng thời, các công nghệ này sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu kết nối được với các quốc gia trong khu vực.

Ông Đặng Hoàng Hải, phải nhanh chóng có định hướng, chiến lược cho phát triển kinh tế số của Việt Nam. Cụ thể, cùng với nhiều chính sách khác, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng xây dựng nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh… “Do vậy, việc xây dựng, phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh nhằm tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh là một nhiệm vụ cấp thiết”, ông Đặng Hoàng Hải khẳng định.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định, nền kinh tế số đang diễn ra trên quy mô toàn cầu vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để Việt Nam có thể tận dụng để xử lý các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế đất nước và tái cơ cấu trong ngành Công Thương để bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp, thương mại, cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu hóa nguồn lực đầu vào, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Lan Anh