Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công các địa phương

Công tác khuyến công đã huy động được nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực tại các địa phương.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công Khuyến công thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Bình

Hiệu quả chương trình khuyến công Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, chiều 14/12, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, với tinh thần chủ động, đoàn kết sáng tạo được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cục Công Thương địa phương các Cục, Vụ thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh thành phố tham gia các hoạt động khuyến công quốc gia hỗ trợ các tỉnh thành phố đào tạo nghề phát triển vùng nhiên liệu, kết nối giao thương, tiêu thụ các sản phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương Hà Nội cũng lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến công với các chương trình khác của thành phố góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển làng nghề công nghiệp nông thôn đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn giai đoạn 2012-2022 tăng trưởng bình quân 6-8%/năm, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ”, bà Trần Thị Phương Lan thông tin.

Khuyen cong

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo bà Trần Thị Phương Lan, giai đoạn 2012-2022, Sở Công Thương Hà Nội đã đạt được một số kết quả tiêu biểu: Về đào tạo nghề và truyền nghề đã tổ chức được 625 lớp truyền nghề, nhân cấy nghề thủ công mỹ nghệ của Hà Nội cho 800 lao động ở các tỉnh miền núi phía Bắc và cho 22.000 lao động của thành phố Hà Nội. Về đầu tư đổi mới trang thiết bị ứng dụng máy móc tiên tiến hiện đại vào sản xuất đã hỗ trợ 110 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn, đánh giá sản xuất sạch hơn cho hơn 260 cơ sở sản xuất công nghiệp. Về nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đã tổ chức 137 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị thiết kế mẫu mã sản phẩm, quản trị bán hàng, tài chính, thương mại điện tử cho trên 15.000 lượt cán bộ và lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn…

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác khuyến công Sở Công Thương Hà Nội cũng gặp một số khó khăn cần phải tháo gỡ.

Một là Nghị định 45 của Chính phủ về khuyến công đã ban hành được 10 năm nên một số quy định còn bất cập so với thực tiễn.

Hai là việc triển khai công tác khuyến công xuống các địa bàn các xã các huyện gặp nhiều khó khăn về địa lý, phương tiện đi lại, nguồn nhân lực.

Ba là cơ chế chính sách cho chương trình khuyến công hiện nay còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bốn là một số cơ sở năng lực sản xuất còn hạn chế, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ chuyển đổi số kết nối giao thương, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm còn chưa cao, vòng đời sản phẩm chậm thay đổi về thông tin nhu cầu thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu nên việc hoạt động sản xuất kinh doanh còn có nhiều khó khăn. Năm là tổ chức bộ máy của Trung tâm khuyến công các tỉnh thành phố chưa thống nhất, ổn định nên lượng cán bộ làm công tác khuyến công còn rất ít ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Nghị định.

Bến Tre- đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn

Chia sẻ tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre khẳng định: Thời gian qua được sự quan tâm của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) và lãnh đạo tỉnh, hoạt động khuyến công Bến Tre đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước khẳng định vai trò vị thế trong phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần phát triển kinh tế tạo điều kiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Đông Phương thông tin thêm, thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ về khuyến công, hoạt động khuyến công Bến Tre những năm qua đã góp phần trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, đầu tư mở rộng sản xuất phát triển sản phẩm. Được sự quan tâm của Cục Công Thương địa phương, hàng năm Bến Tre đều được hỗ trợ những nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để giúp các doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Khuyen cong
Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó hàng năm Bến Tre cũng giành ra khoảng 3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động khuyến công của địa phương qua đó thúc đẩy hoạt động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả kịp thời giúp cho các doanh nghiệp cải thiện công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

“Giai đoạn 2012-2022 hoạt động khuyến công Bến Tre đã hỗ trợ cho 193 dự án với kinh phí thực hiện gần 34 tỷ đồng trong đó vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn là hơn 247 tỷ đồng, tạo được việc làm cho hơn 6.500 lao động”, ông Nguyễn Văn Đông Phương cho biết.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian tới khuyến công Bến Tre tiếp tục đặt mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp trong địa bàn tỉnh, khuyến khích hỗ trợ sản xuất tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người hướng hoạt động khuyến công vào các ngành nghề thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, tập trung hỗ trợ gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp phát triển công nghiệp nông thôn và các mặt hàng.

Hà Giang- công tác khuyến công góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang, được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ Công Thương, giai đoạn 2012-2022, Trung tâm khuyến công tỉnh đã triển khai hỗ trợ 175 đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng và 45 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các cơ sở công nghiệp.

Trong những năm qua hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đồng hành và trở thành đòn bẩy thúc đẩy, tạo động lực hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tiểu thủ công nghiệp vùng nông thôn miền núi phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có thể nói chính sách khuyến công là “thảm đỏ” trong chính sách thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh.

Đại diện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang đề xuất, để chính sách khuyến công đóng góp vai trò lớn hơn đến quá trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn miền núi đảm bảo phù hợp với bối cảnh tình hình mới và theo xu thế. Cụ thể cần bổ sung vào Nghị định 45 với nội dung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất. Bên cạnh đó, nội dung hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong chính sách khuyến công cần cụ thể và được đẩy mạnh hơn nữa.

Cần nâng mức hỗ trợ khuyến công cho các hoạt động về thông tin tuyên truyền, quảng bá bằng công nghệ số, để tạo sức lan tỏa cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang cũng đề nghị ưu tiên và nâng mức hỗ trợ cho các cơ sở nằm trên địa bàn các tỉnh miền núi. Đồng thời, giảm bớt các thủ tục hành chính trong hoạt động hỗ trợ khuyến công cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh miền núi.

Thanh Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khuyến công địa phương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

Nghị định 33/NĐ-CP quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học có nhiều thay đổi so với Nghị định cũ.
Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam 2024 và EL Vietnam 2024 là cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, công nghiệp mỏ, giao thông và năng lượng điện.
Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Theo tính toán, Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư vào năm 2030, gấp 10 lần con số hiện nay, để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới.
Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Ngày 16/4/2024, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và UNIDO đã khai giảng Chương trình đào tạo về chính sách chuyển đổi số trong ngành công nghiệp.
TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

Vừa qua, TKV có Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bauxite thời kỳ 2021–2023 và tầm nhìn 2050.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức đã thu hút gần 30 đơn vị tham dự.
Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Sự phát triển của cụm công nghiệp trung hòa carbon không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế với tất cả các nhà đầu tư.
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2024 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên cần có biện pháp kích thích tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho.
Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Báo Công Thương có buổi phỏng vấn độc quyền với chuyên gia về những cơ hội và các khuyến nghị khi TP. Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Sáng ngày 23/4, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất, quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp dệt may đang "bắt nhịp" phát triển bền vững.
Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Dự kiến cuối tháng 4/2024, các tuabin điện gió được sản xuất tại Việt Nam (made in Viet Nam) sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Ứng dụng công nghệ, cải tiến sản xuất và áp dụng sản phẩm xanh hóa là bước đi tất yếu để dệt may Việt Nam phát triển bền vững.
Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Kiểm điểm tiến độ về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đánh giá, còn chậm triển khai và sơ suất khi quy hoạch.
Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Việt Nam chỉ mới đáp ứng 35-40% nhu cầu sữa trong nước, dư địa tăng trưởng thị trường sữa trong nước vẫn còn lớn.
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy tính tuần hoàn trong các khu công nghiệp có thể giúp Việt Nam không chỉ giảm tác động môi trường mà còn tạo cơ hội đổi mới và tăng trưởng xanh.
Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Tài chính được xem là trở ngại lớn cho doanh nghiệp dệt may thực hành ESG khi vẫn phải “ăn đong” vốn để duy trì sản xuất.
Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” đã diễn ra vào sáng nay.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp.
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp Việt Nam 2024 (VINAMAC EXPO 2024) sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại Hà Nội.
Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Do đặc thù là huyện miền núi, kinh tế, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư đã “một đi không trở lại".
Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Ngày 16/4 tới đây, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận sẽ phát triển 4 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.700ha và 19 cụm công nghiệp với diện tích 770ha.
Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Sáng 10/4, tại Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân), Bộ Quốc phòng tổ chức làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024.
Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát triển công nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa đặt mục tiêu trong năm 2024 giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động