PC Thanh Hoá đồng bộ giải pháp đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh

PC Thanh Hoá luôn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, đồng thời đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thanh Hóa: Đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi vào lớp 10 Thanh Hóa: Triển khai giải pháp tiết kiệm điện cần sự chung tay của người dân, doanh nghiệp

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hoá) luôn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, đặc biệt quan tâm, chú trọng đưa ra các giải pháp đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

PC Thanh Hoá đồng bộ giải pháp đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Việc đẩy nhanh hoàn thành các dự án đưa vào vận hành đúng tiến độ góp phần lớn vào tiết kiệm chi phí.

“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra trong năm 2023. Đồng thời trong Nghị quyết 123-NQ/ĐUNPC về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty điện lực miền Bắc ngày 26/12/2022 cũng đã nêu rõ mục tiêu chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn gắn liền với chủ đề của EVN năm 2023. Tổng công ty đã ban hành Quyết định 519/QĐ-EVNNPC ngày 17/3/2022 về việc“Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc”. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ PC Thanh Hoá số 03-NQ/ĐU ngày 06/02/2023 đã đưa công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn bởi sự bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới tác động, hiện tượng El Nino làm biến đổi khí hậu nhất là vào mùa hè, tình hình nắng nóng gay gắt cực đoan diễn ra trên diện rộng khiến thiếu hụt nguồn nước cho vận hành các nhà máy thủy điện, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao đột biến... Tất cả những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong khi nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp lưới điện còn hạn hẹp...

Do đó, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu trên giao, PC Thanh Hoá đặc biệt quan tâm thực hiện cân đối hợp lý, tối ưu hóa chi phí và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Yêu cầu đặt ra là cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tối ưu hóa chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các khâu, lĩnh vực, các phòng của bộ máy giúp việc và đơn vị trực thuộc Công ty. Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực quản trị các mặt cho đội ngũ từ cán bộ quản lý đến người lao động để thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các Nghị quyết cụ thể hóa chỉ tiêu giao trong từng lĩnh vực như: quyết toán giải ngân; kiểm soát chi phí giá thành, kiểm soát công nợ; quản lý vật tư thiết bị; tài sản cố định và công cụ, dụng cụ; hạch toán và lập báo cáo tài chính...

PC Thanh Hoá đồng bộ giải pháp đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Bà Lê Thị Liên - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Thanh Hóa

Chia sẻ về nhiệm vụ này, bà Lê Thị Liên – Kế toán trưởng PC Thanh Hoá cho biết: Năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đảm bảo cân đối tài chính trong giai đoạn khó khăn và thực hiện chủ đề thực hành tiết kiệm - chống lãng phí qua đó xây dựng và đồng bộ các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện bao gồm nhóm giải pháp về quản trị mà tập trung chính là kiện toàn bộ máy kế toán sát với tình hình thực tiễn, bổ sung và hướng dẫn hệ thống quy định quản lý nội phù hợp với quy chế tài chính của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Phân cấp tài chính cho các đơn vị trực thuộc để chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

PC Thanh Hoá đồng bộ giải pháp đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Áp dụng chuyển đổi số, số hóa các quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc và giảm các chi phí.

Theo đó, Công ty đã đặt ra các nhóm giải pháp về chuyên môn đảm bảo cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện hoàn thành kế hoạch tài chính, lợi nhuận Tổng công ty giao. Tiếp tục tìm các giải pháp tối ưu hóa chi phí, phát huy tối đa công tác chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất lao động và đáp ứng các yêu cầu của công tác giám sát, vận hành và quản trị tài chính của đơn vị. Bảo toàn các hệ số tài chính an toàn (bảo toàn vốn >1; hệ số thanh toán ngắn hạn >1; hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu <3 và tỷ lệ tự đầu tư>25%).

Trong việc chấp hành các chính sách thuế của Nhà nước cập nhật thường xuyên những thay đổi về lĩnh vực thuế từ đó kịp thời triển khai trong toàn đơn vị để tránh xảy ra sai sót dẫn đến phát sinh chậm nộp cũng như bị phạt hành chính. Tuân thủ tuyệt đối các quy chế quy định trong quản lý thuế, hóa đơn. Thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn. Đối với giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi phí cần đầu tư có trọng điểm, ưu tiên đầu tư các dự án để giảm tổn thất.

Tăng cường đấu thầu qua mạng để tăng cạnh tranh giảm chi phí của dự án, thực hiện dự án đúng tiến độ, đưa nhanh vào hoạt động, thu hồi vốn sớm, trả nợ gốc giảm lãi vay tính vào dự án. Tập trung kiểm soát và tiết kiệm các khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn bằng việc kiểm soát chi phí theo định mức, tiêu chuẩn cho các loại chi phí: vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác, chăm sóc khách hàng và truyền thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành các quy định, quy chế của Nhà nước và Chính phủ trong công tác quản lý tài chính; chấp hành các chế độ chính sách thuế cũng như việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong phạm vi quản lý.

PC Thanh Hoá đồng bộ giải pháp đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Tiết kiệm điện tại cơ quan Công ty

Thực tế cho thấy, ngay từ công tác triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, bên cạnh việc kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nỗ lực chung tay cùng ngành điện sử dụng điện tiết kiệm, để đảm bảo an toàn vận hành toàn hệ thống, đáp ứng cơ bản cho sản xuất, sinh hoạt, góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh, ngay nội tại ở PC Thanh Hoá đã nghiêm chỉnh thực hiện tiết kiệm điện tối đa như tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên, bật điều hòa chỉ để từ 26 độ trở, hạn chế sử dụng thang máy và chỉ được dùng từ tầng 5 trở lên, dán nhãn tiết kiệm điện từng khu vực để cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty có thể dễ dàng nhận diện và từng bước ý thức thay đổi hành động. Cùng với đó phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng số hóa các quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm văn phòng phẩm… mục tiêu tối ưu hóa chi phí, tránh phát sinh, lãng phí.

Với những giải pháp căn cơ, sát thực và có tính đồng bộ cao. Tin tưởng, PC Thanh Hoá sẽ thực hiện tốt việc đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Từ đó góp phần cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

PC Quảng Trị: Thu hơn 230 đơn vị máu từ “Tuần lễ hồng EVN”

PC Quảng Trị: Thu hơn 230 đơn vị máu từ “Tuần lễ hồng EVN”

Ngày 7/12, tại PC Quảng Trị đã diễn ra “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX năm 2023, sự kiện thu hút hơn 300 người đăng ký tham gia, qua đó đã thu về 232 đơn vị máu.
Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro

Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro

Chiều ngày 6/12/2023 đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Mai Đăng Tuấn và ông Nguyễn Lâm Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro.
Diana Unicharm được vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023”

Diana Unicharm được vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023”

Diana Unicharm – thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 do Anphabe tổ chức.
PC Thừa Thiên Huế: Hơn 180 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

PC Thừa Thiên Huế: Hơn 180 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ “Tuần lễ hồng EVN”.
MobiFone đẩy mạnh hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây

MobiFone đẩy mạnh hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây

Trước làn sóng hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, MobiFone cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này.

Tin cùng chuyên mục

Nhiệt điện Hải Phòng hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX

Nhiệt điện Hải Phòng hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX

Vừa qua, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã hưởng ứng chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động.
Chuyên gia thế giới dự báo giao thông xanh là tương lai rất gần

Chuyên gia thế giới dự báo giao thông xanh là tương lai rất gần

Tọa đàm "Cơ sở hạ tầng bền vững và giao thông xanh" là sự kiện điểm nhấn thứ 3 trong chuỗi hội thảo "Khoa học vì cuộc sống" do quỹ VinFuture tổ chức
Ngành điện miền Nam tri ân khách hàng hiệu quả, thiết thực

Ngành điện miền Nam tri ân khách hàng hiệu quả, thiết thực

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai Tháng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gắn liền với đời sống khách hàng, nhu cầu của xã hội.
PVOIL lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo

PVOIL lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các fanpage giả danh PVOIL và các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí để đăng thông tin tuyển dụng và lừa đảo.
BSR đạt nhiều giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

BSR đạt nhiều giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

Ngày 3/12, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13.
Công ty TNTech nhận giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp

Công ty TNTech nhận giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp

Công ty Cổ phần TNTech được vinh danh tại giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam 2023", đây là năm thứ ba liên tiếp TNTech nhận được giải thưởng danh giá.
Abera Vietnam chinh phục Amazon - Khi tinh thần cầu thị là cốt lõi của sự thành công

Abera Vietnam chinh phục Amazon - Khi tinh thần cầu thị là cốt lõi của sự thành công

Ra mắt chưa đầy 3 năm, Abera Vietnam nhanh chóng ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi được Amazon vinh danh và xuất hiện trên nhiều báo nước ngoài.
Sunlight Electrial Việt Nam tiên phong về chất lượng tủ điện trong ngành công nghiệp sản xuất tủ bảng điện

Sunlight Electrial Việt Nam tiên phong về chất lượng tủ điện trong ngành công nghiệp sản xuất tủ bảng điện

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và hầu như tất cả mọi hoạt động trong đời sống, sản xuất của con người đều bị chi phối bởi điện năng.
PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Theo kế hoạch, ngày 7/12, Tuần lễ hồng EVN được tổ chức tại trụ sở Công ty Điện lực Quảng Trị, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
Job3s giành giải thưởng công nghệ AI - Châu Á

Job3s giành giải thưởng công nghệ AI - Châu Á

Đội ngũ Job3s đã cho ra đời nền tảng hỗ trợ tìm việc làm thông minh. Đây là sản phẩm đưa Job3s giành giải thưởng công nghệ AI - Châu Á.
Ngành điện tỉnh Quảng Bình: Hơn 200 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Ngành điện tỉnh Quảng Bình: Hơn 200 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX năm 2023.
Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Nhận bằng khen của Bộ Công Thương là thành tích cao quý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.
PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả mô hình kinh doanh.
Gạo Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 nằm trong nhóm gạo Việt được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”

Gạo Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 nằm trong nhóm gạo Việt được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”

Hai giống lúa đặc biệt của Lộc Trời đã cùng với 4 giống lúa của hai doanh nghiệp khác từ Việt Nam đã được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới.
Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí Kíp Vàng là chiến dịch cung cấp đa dạng kiến thức canh tác cây trồng trên nền tảng số do Phân Bón Cà Mau triển khai từ năm 2019.
Amanotes được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Amanotes được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Công ty về âm nhạc tương tác Amanotes vừa chính thức được vinh danh trong bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2023 do Anphabe bình chọn.
Bố cáo thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

Bố cáo thay đổi tên công ty và một số thông tin có liên quan

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 10, Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam thông báo về việc thay đổi tên gọi của công ty.
Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Chuyển đổi số đã thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số để tạo ra luồng trải nghiệm độc đáo.
Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam và Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đã hợp tác phân phối sản phẩm của nhau để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.
Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động